Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Strona 1 z 6

Transakcje wymagające numeru unijnego

Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”. 

W poniższych punktach zostaną szczegółowo omówione poszczególne czynności, które wymagają posiadania przez podatnika numeru unijnego. W tym miejscu zaznaczmy tylko, iż chodzi o:

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT)

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT)

 • nabycie określonych usług.

Rejestracji dla potrzeb handlu wewnątrz Unii dokonuje się na formularzu VAT-R, który składa się wraz z załącznikiem VAT-R/UE. W załączniku tym zaznacza się, które z powyższych czynności zamierza wykonywać podatnik.

Szczegółowe warunki rejestracji dla czynności WDT oraz WNT zostały przedstawione dalej, podobnie jak kwestie związane z numerem unijnym dla nabycia określonych usług, ze szczegółowym omówieniem tych usług. W pozostałych punktach niniejszego artykułu zostaną też omówione inne, występujące i budzące w praktyce kwestie związane z rejestracją dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.  

Podatnicy czynni rejestrujący się dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych

                 

Przede wszystkim przepisy stanowią, że podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Rejestracja taka jest bezpłatna.

Z powyższego można wyciągnąć następujące wnioski: 

 1. zgłoszenia rejestracyjnego o nadanie numeru unijnego może dokonać jedynie podatnik zarejestrowany jako VAT-czynny,

 2. podatnik musi zaznaczyć, iż będzie dokonywać WDT lub WNT,

 3. rejestracji należy dokonać na formularzu VAT-R z załącznikiem VAT-R/UE przed dniem wykonania ww. czynności.

W jednym tylko przypadku będzie możliwa rejestracja dla podatników innych niż „czynni” - w sytuacji dokonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (będzie o tym mowa niżej).

Szczegółowe omówienie czynności wewnątrzwspólnotwych nabyć i dostaw towarów wykracza poza ramy niniejszego poradnika. Należy jednak podać ogólne definicje tych czynności, gdyż o obowiązku rejestracji decyduje m.in. status podmiotowy podatników, którzy tych czynności dokonują.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zasadę tę stosuje się jednak pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:

a) podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik unijny), a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a (z zastrzeżeniem, o którym będzie mowa dalej),

    2.   dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit.

Z kolei przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zasadę tę stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

<>

 

Komentarze: Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

 • momot1` 2012-07-24 20:52:16

  Re: Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  jeżeli następuje spszedaż akcj wewnącz firmy jaka procedura `następuje w trakcje spszedarz i ich wartości `akcja wynosi 500 złoty ` ` `

 • mmllmm 2012-01-22 15:59:42

  Re: Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  Hurtowego potwierdzenia numerów VAT można dokonać na stronie: http://vatnumber.info/pl/ Dla wielu może to być bardzo pomocne


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane