Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Dziedziczenie długów spadkodawcy

  Czy przyjmując spadek dziedziczy się też długi spadkodawcy? Czy można coś zrobić, aby ich nie dziedziczyć? Czy ma tu jakieś znaczenie fakt, że spadkobierca nie jest członkiem rodziny?

 • Parafka zamiast podpisu

  Pan X zatrudnił moją firmę (jest to firma jednoosobowa) do wykonania instalacji elektrycznej w zakupionym przez niego budynku. Za wykonaną pracę wystawiałem faktury częściowe. Pan X prosił o wystawienie faktur na osobę Y. Dwie pierwsze faktury pan X odebrał sam i podpisał za osobę Y oraz dokonał za nie zapłaty przelewem na moje konto. Trzecią fakturę również wystawioną na osobę Y odebrała i podpisała osoba Z za zgodą X. Na fakturze osoba Z podpisała się dając parafę. Kwota za fakturę trzecią nie została uiszczona. W tej chwili pan X odmawia zapłaty za tę fakturę twierdząc, że podpis na niej został sfałszowany. Jaka jest szansa na drodze sądowej odzyskania pieniędzy, jeżeli nie znam nazwiska i adresu osoby Z?

 • Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

  Od 9 miesięcy pracuję w małej firmie, zatrudniającej 14 pracowników. Od jakiegoś czasu zastępca kierownika zakładu potrąca mi z pensji 15 zł. za każde spóźnienie w pracy. Zarabiam 800 zł. brutto. Czas pracy w zakładzie ustalony jest w godzinach 8 -16 od poniedziałku do piątku. 15 zł to prawie 40% mojego wynagrodzenia dziennego. Dodam tylko, że jestem do dyspozycji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, chociaż nie podpisywałem stosownych umów do świadczenia takich usług. Zdarza się mi pracować w niedzielę i w nocy dla potrzeb firmy, za co pobieram tylko dodatkowe wynagrodzenie - nie ma mowy o wolnym dniu. Chcę się dowiedzieć czy mam jakieś podstawy prawne do dyskusji na ten temat z kierownictwem firrmy. Moje zarobki miesięczne brutto przy około 96 godzinnym tygodniu pracy to zaledwie 1500 zł miesięcznie. Chciałbym się dowiedzieć czy pracodawca ma prawo tak postępować - czy istnieją akty prawne upoważniające go do takiego działania oraz jaką możliwość obrony posiada w takiej sytuacji pracownik - oczywiście oprócz zwolnienia się z pracy?

 • Koniec płacenia alimentów

  Mój syn mieszka w Niemczech, ma skończone 26 lat i studiuje. Jak długo jeszcze muszę mu płacić alimenty? Czy istnieje granica przyzwoitości, która chroni rodziców przed dziećmi, które chcą studiować do późnej starości?

 • Przesłanki zasiedzenia

  Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: samoistne posiadanie nieruchomości przez okres co najmniej 20 lat, a jeśli posiadanie uzyskano w złej wierze - przez okres co najmniej 30 lat. Czy spełnienie tych dwóch przesłanek rozstrzygane jest przez sąd w przypadku, gdy żadna ze stron nie podnosi kwestii zasiedzenia? Czy można mówić o zasiedzeniu nieruchomości wchodzącej w skład spadku w przypadku pierwszej po 40 latach od śmierci spadkodawcy sprawy o nabycie i dział spadku?

 • Wysokość opłat za dostarczenie wody

  W lokalu kwaterunkowym byly zameldowane 4 osoby i ryczałtem pobierano oplaty za wodę (ciepłą i zimną). Od października jedna z osób wymeldowała się z powodu nabycia lokalu własnościowego w obrębie tej samej dzielnicy. Mimo zmiany ilości zameldowanych osób administracja nie obniżyła opłat i nadal nalicza zużycie ryczałtem za 4 osoby tłumacząc, że obowiązek powiadomienia o zmianach w lokalu spoczywa na najemcy, a księgowość zamknęła już ubiegły rok i nie widzą powodu robić korekt. Czy pracownicy administracji mają rację? Czy świadomie wprowadzają lokatorów w błąd, wyłudzając od nich nienależne kwoty?

 • Nieostrożne trzymanie zwierzęcia

  Wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy Wydział Grodzki. Zostałam obwiniona o to, że "w dniu 5 czerwca 2001 r. w godzinach porannych, nie zachowałam należytych środków ostrożności przy trzymaniu psa, co doprowadziło do pogryzienia i zniszczenia mienia na szkodę" pewnej pani. tj. o wykroczenie z art. 77 k.w. Zostałam osądzona i skazana tylko na podstawie zeznań poszkodowaej i jej podstawionego świadka. Pomimo, że mówiłam, iż nie mam psa od 7 lat, sąd nie dał temu wiary (na jakiej podstawie - nie wiadomo). Dołączyłam też zaświadczenie o rozwiązaniu umowy ze spółdzielnią o wynajem lokalu w tamtej okolicy w dniu 30.04.2001 r. i oddaniu kluczy. Jest to ważne, bo nie mieszkałam na tym osiedlu, prowadziłam tam jedynie działalność gospodarczą i po dacie 30.04.2001 roku już mnie tam nie było. W jaki sposób i do kogo mam się zwrócić o kasację tego wyroku?

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  W wyniku spraw spadkowych po rodzicach odziedziczyłam 3/4 domu jednorodzinnego. Pozostała część (1/4) przypadła mojej siostrze. Siostra ma mieszkanie własnościowe, gdzie mieszka z mężem i dziećmi. Ja mieszkam w w/w domu jednorodzinnym. Innego mieszkania nie posiadam. Siostra jest gotowa odsprzedać mi swoją część za bardzo wysoką cenę (wartość 1/2 domu). Czy mogę zmusić ją do odsprzedania tej części po normalnej cenie. Ona twierdzi, że trzyma mnie w szachu i jeżeli nie spełnię jej warunków to nigdy nie będę pełnoprawnym właścicielem tego domu.

 • Wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty

  Czy członkom Zarządu Wspólnoty można przyznać wynagrodzenie w sytuacji, gdy zarządzanie wspólnotą powierzono profesjonalnemu zarządcy? Chodzi o sytuację, gdy członkowie zarządu ściśle współpracują z zarządcą i zebranie wspólnoty zamierza wynagrodzić ich za sumienną pracę.

 • Powody rozwiązania przysposobienia

  Czy brak kontaktu z przysposobionym jest powodem do rozwiązania przysposobienia? Osoba przysposobiona przeze mnie ma dziś 27 lat mieszka w Niemczech i od 10 lat nie utrzymujemy kontaktów nie istneje też żadna więź uczuciowa między nami.

 • Prawa współwłaściciela nieruchomości

  Kupiłam część domu jednorodzinnego wraz z udziałem w działce gruntu wynoszącym 1/3 całości. Dom jest podzielony na dwie części z osobnymi wejściami, podłączeniami do mediów itd. Jest do tego decyzja z Urzędu oraz projekt (dom jest w stanie surowym), na którym została wyznaczona granica użytkowania nieruchomości. Jakie skutki ma dla mnie fakt, że nie jestem właścicielką części działki, a posiadam tylko udział? Czy to znaczy, że właściciel drugiej części domu może również korzystać z mojej części działki? Czy mogę żądać, aby założył sobie oddzielne szambo? - teraz jest wspólne i znajduje się koło mojego garażu.

 • Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

  Czy komendant i zastępca komendanta straży miejskiej muszą mieć wykształcenie wyższe?

 • Kradzież rzeczy o małej wartości

  Czy za kradzież do 250 zł. Straż Miejska może skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego?

 • Zakaz konkurencji w okresie likwidacji sp.j.

  Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zakaz konkurencji nie obowiązuje wspólników nie będących likwidatorami. Od którego dnia po rozpoczęciu likwidacji wspólnik może rozpocząć własną działalność gospodarczą o bardzo podobnym profilu?

 • Nabycie części domu a udział w nieruchomości

  Zamierzam kupić część domu jednorodzinnego tzn. 200 mkw (cały dom ma powierzchnię 300 mkw). Czy udział w gruncie, który nabywam powinien być ustalony proporcjonalnie do nabywanej części domu, czy muże być ustalony w dowolny sposób?

 • Obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego

  Zatrudniam 5 pracowników nie ma w zakładzie funduszu socjalnego, czy muszę w tym roku wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe?

 • Podzielenie spadku i zniesienie współwłasności

  Jak przeprowadzić sprawę o dział spadku i zniesienie współwłasności? Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego część (1/4) posiada moja siostra. Ja mam 3/4. Te części są wynikiem postępowań spadkowych po rodzicach. Ugoda nie wchodzi w rachubę - zbyt wysokie żądania siostry. Jakie dokumenty przedłożyć w celu otwarcia postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności?

 • Rolnik podejmujący działalność gospodarczą

  Czy będąc ubezpieczonym w KRUS (jestem rolnikiem) mogę podjąć dodatkową działalność gospodarczą i jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne muszę wtedy opłacać?

 • Podsłuch w sprawie rozwodowej

  Mąż podsłuchał rozmowy telefoniczne żony ze znajomym i nagrał je na komputer, a następnie na CD. Następnie wystąpił z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie. Na podstawie nagranej rozmowy chce udowodnić winę żony. Czy takie (chyba według prawa nielegalnie) podsłuchane i nagrane rozmowy mogą zostać dopuszczone jako dowód w sprawie rozwodowej? Czy żona może oskarżyć męża o naruszenie dóbr osobistych? Czy może to zrobić również osoba trzecia (znajomy żony)?

 • Dodatkowe zajęcie zarobkowe policjanta

  Czy w świetle przepisów ustawy o Policji przez "dodatkowe zajęcia" należy rozumieć także np. jednorazową umowę zlecenia lub jednorazową umowę o dzieło?

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane