Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Testament - Prawo spadkowe

 • Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

  Dziedziczę po bracie jako jedyny spadkobierca na mocy testamentu. Spadek jest kłopotliwy - udział w nieruchomości (część bliżniaka), w której mieszkają była żona i ich synowie. Po rozwodzie nie przeprowadzono też podziału majątku. Jeżeli nie odrzucę testamentu, czy istnieje taka możliwość, aby zachowek był zrealizowany w postaci prawa do nieruchomości, czy zachowek to zawsze wartość pieniężna w postaci gotówki?

 • Odrzucenie spadku przez spadkobiercę z testamentu

  Jakie mogą być konsekwencje nieujawnienia testamentu notarialnego za zgodą wszystkich spadkobierców) tak, aby doszło do dziedziczenia na mocy ustawy? Spadkobierca testamentowy nie jest zainteresowany spadkiem, w skład którego wchodzi udział w nieruchomości, nie stać go na wypłacenie zachowku. Czy można tak postąpić?

 • Koszty wykonania zapisu

  Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

 • Zapis w testamencie

  W testamencie spadkodawca zobowiązał jedynego spadkobiercę do zapłaty po 1000 zł na rzecz swoich dwóch córek - w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku. Córki spadkodawcy zamierzają skierować do sądu wspólny pozew przeciw spadkobiercy o zapłatę należnego im zachowku. Czy wobec takiej woli spadkodawcy, spadkobierca jest zmuszony do wypłaty tych kwot w podanym terminie, czy też kwoty te zwiększą po zakończonej sprawie sądowej przyznany zachowek?

 • Ogłoszenie testamentu

  Co oznaczają terminy: zakończenie postępowania spadkowego oraz ogłoszenie testamentu?

 • Podstawa wpisu do KW odziedziczonej nieruchomości

  Mam zapisaną w testamencie nieruchomość po stryjku. Stryj już zmarł. Czy abym nabył tą nieruchomość potrzebny jest sądowy dział spadku, czy też do wpisu w księgach wieczystych wystarczy sam testament, ewentualnie jakie inne dokumenty będą potrzebne?

 • Uczestnicy postępowania o nabycie spadku

  Czy w skierowanym do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po mamie na podstawie testamentu, w którym jesteśmy spadkobiercami razem z żoną, należy również wymienić strony uprawnione do dziedziczenia ustawowego, czyli moje siostry, podając ich adresy zamieszkania? Czy będzie konieczna również ich wizyta w sądzie? W testamencie nie ma wzmianki o wydziedziczeniu moich sióstr; są one w pełni sprawne i posiadają możliwość wykonywania pracy. Czy będę w związku z tym zobowiązany do zapłaty zachowku od spadku?

 • Interpretacja postanowień oświadczenia woli

  Czy umowa pisemna dotycząca przekazania gruntu zawarta miedzy matką i córką w obecności dwóch świadków (oboje nie żyją) nie potwierdzona notarialnie według prawa stanowi testament? Gdzie i jak można sprawdzić status prawny nieruchomości i kto to może zrobić?

 • Ogłoszenie dwóch testamentów

  Mama zostawiła 2 testamenty na mieszkanie własnościowe o pow. ok. 44 m2. W pierwszym uczyniła mnie, swojego syna, jedynym spadkobiercą, a w drugim mojego 5-letniego syna. Teraz muszę wystąpić do sądu o potwierdzenie spadku. Który testament będzie mi się lepiej opłacało przedstawić w sądzie, mój czy syna. Ja mam przydzielone mieszkanie służbowe /wojskowe/ i słyszałem, że będę musiał zapłacić podatek od tego spadku, właśnie z tego powodu, że mam już mieszkanie. Natomiast gdybym przedstawił testament syna to nie płacił bym od tego spadku podatku, ponieważ jak mi powiedziano jest to jego pierwsze mieszkanie syna. Czy to jest prawda? Mieszkanie to jest przeznaczone na sprzedaż ponieważ znajduje się ok. 260 km od miejsca naszego zamieszkania. Za uzyskane pieniądze chcemy kupić większe mieszkanie w pobliżu aktualnego zamieszkania. Czy przedstawiając w sądzie testament 5-letniego syna, będziemy mogli sprzedać to mieszkanie bez konieczności płacenia podatku, mając na uwadze kupno większego? Czy będzie można je sprzedać bez żadnego problemu czy też będzie trzeba uzyskać zgodę na sprzedaż przed sądem, bo słyszałem, że trzeba będzie wyznaczyć kuratora ponieważ właścicielem mieszkania będzie niepełnoletni syn.

 • Zabytek w spadku

  Polak nabył nieruchomość - zabytkowy dworek będący pod opieką konserwatora zabytków. Nie wiem, czy nabył go do majątku wspólnego czy odrębnego. Jego żoną jest Niemka, mają syna. Polak umarł nie zostawiając testamentu. Jego żona znalazła polsko-niemiecką firmę adwokacką w Niemczech, którą chce ustanowić pełnomocnikiem do zbycia nieruchomości. Jakie dokumenty (dotyczące ich pełnomocnictwa i w jakim języku muszą być sporządzone) powinienem żądać od tej firmy jeśli chcę nabyć tą nieruchomość? Jakie dokumenty powinna przedstawić ta Niemka w przedmiocie nabycia spadku? Jakie inne dokumenty związane z nieruchomością powinienem sprawdzić zanim nabędę tą nieruchomość? Dziedziczy również syn co do którego nie wiem czy jest pełnoletni czy nie? Czy można kupić tą nieruchomość bez części przypadającej synowi lub czy musi on lub sąd w jego imieniu wyrazić na to zgodę? Na ile jeśli nie kupię jego części własności, to będzie mnie to uzależniało od niego przy dysponowaniu tą nieruchomością. Proszę o odpowiedz dwutorowo -co jeśli jest pełnoletni i co wtedy jeśli nie jest pełnoletni?

 • Dozwolone formy sporządzenia testamentu

  W grudniu 2003 r. spisany został testament moich dziadków u notariusza. Oboje zrzekli się swojego majątku w postaci 3-pokojowego mieszkania na korzyść jednego w przypadku śmierci drugiego, na korzyść moją (wnuczki) w przypadku śmierci obojga. Mieszkam za granica, ale jestem na stale zameldowana u dziadków, był tam też zameldowany tymczasowo ich syn (mój chrzestny), lecz zmarł w sierpniu 2004 r. Przed jego śmiercią pojawiła się u dziadków jego żona (synowa), z którą był w separacji od kilku lat. Pojawiła się w marcu, w lipcu dziadek zameldował ja tymczasowo. Oboje zaczęli mieszać i mącić dziadkowi w głowie i ubiegać się o 1/3 mieszkania. Chrzestny zmarł, jego żona została i dalej napierała na dziadka o zmianę testamentu. Niestety babcia ma Alzheimera i nie ma pojęcia, o co chodzi. Synowa od kilku miesięcy opiekuje się dziadkami na zmianę z moją mamą (córką dziadków). 3 lutego 2005 r. dziadek został zabrany do szpitala, gdyż od tygodnia nie czuł się najlepiej. Moja mama znalazła przypadkiem u dziadka testament spisany własnoręcznie z datą 27.01.05, w którym to unieważnia poprzedni i zapisuje mieszkanie w 3 częściach na: moją mamę, na mnie i na synową oraz życzy sobie, aby po jego śmierci synowa przejęła opiekę nad babcią. Dziadek jest bardzo chory ma raka i nie zostało mu wiele czasu, wczoraj wyszedł ze szpitala i opiekuje się nim synowa, czyli kobieta która pojawiła się nie wiadomo skąd i której dziadek się słucha, przez co nie szanuje własnych dzieci i wnuków. Co można zrobić aby odsunąć synową od jakiegokolwiek spadku i opieki nad babcią?

 • Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

  Wujek mojej żony powiadomił nas o śmierci Jej babci (swojej matki, która w testamencie wskazała jako spadkobierców swoich trzech synów. Pierwszy syn zmarł (pozostawił po sobie trzy córki), drugi syn nie żyje (był to ojciec mojej żony - żona nie ma rodzeństwa), trzeci syn po śmierci matki zgłosił testament i złożył odpowiednie wnioski do sądu. Czy żonie przypadnie część spadku po babci zapisanego na jej nieżyjącego ojca czy też z powodu śmierci ojca nie dziedziczy?

 • Wyłączenie spadkobiercy od spadkobrania

  Moja mama chce pozostawić spadek po sobie wyłącznie mnie. Siostra jest chora psychicznie i mama opiekuje się nią już wiele lat. Ja z kolei opiekuje się nimi. Od 17-go roku życia pomagałam im jak mogłam oraz od wielu lat utrzymuję w dużym stopniu mamę i siostrę. W chwili obecnej istnieje duże prawdopodobieństwo, że mama dostanie spadek po dziadku (ekwiwalent za majątek pozostawiony we Lwowie). W jaki sposób powinna mama wyłączyć siostrę z prawa do spadku po niej? Zaznaczam, że oczywiście zawsze będę opiekować się siostrą.

 • Ważność testamentu a podpis

  Czy testator w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego mógł podpisać testament swoim nazwiskiem, a obok niego użyć swojego drugiego imienia z dowodu osobistego? Czy sąd będzie badał przyczynę, dla której testator tak postąpił i będzie władny do odrzucenia testamentu notarialnego, nawet jeżeli podpis pochodzi od testatora lecz zamiast pierwszego imienia użył on drugiego imienia? Czy notariusz sporządzający testament powinien zwrócić uwgę testatorowi, aby podpisał go pierwszym imieniem z dowodu osobistego?

 • Testament w formie aktu notarialnego

  Na dokumencie znajdującym się w aktach sprawy spadkowej (wypis aktu notarialnego) brak jest podpisu spadkodawcy, istnieje jedynie podpunkt o treści: "Akt odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz". Proszę o informację czy należy w tym konkretnym przypadku wnioskować tak, jak opisano w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2005 r., czy należy podjąć inne kroki, aby uzyskać kopię testamentu z widocznym podpisem testatora.

 • Stosunki rodzinne a spadek

  Mieszkam z Babcią. Babcia jest drugą żoną Dziadka (zmarł w 1988 r.). Dziadek z poprzedniego małżeństwa ma 4 dzieci, w tym jedna z jego córek jest moją mamą. Babcia natomiast nigdy nie miała swoich (nie urodziła) dzieci. Jestem zameldowany z Babcią pod jednym adresem. Babcia jest głównym najemcą lokalu komunalnego. W chwili obecnej Babcia wykupuje je na własność i ma zamiar podarować mi w drodze darowizny lub testamentu. Czy w rozumieniu prawa jestem wnukiem Babci? Co powinna zrobić Babcia lub ja, żeby nie było potrzeba płacić podatku od darowizny lub otrzymania mieszkania w drodze spadku tzn. mam na myśli testamentu? Czy dzieci ze strony Dziadka są traktowane jako dzieci Babci? Czy rodzeństwo Babci ma prawo do części spadku, jeżeli tak, to czy mogą zrezygnować z niego np. notarialnie?

 • Nabycie dwóch mieszkań w spadku

  Znajoma osoba napisała testament, który czyni mnie jedynego spadkobiercę. W drodze spadkowej otrzymam mieszkanie po tej osobie (własnościowe). Czy w przypadku śmierci moich rodziców, gdzie też otrzymam mieszkanie (jestem jedynym spadkobierca) w spadku będę musiał zapłacić podatek, gdyż już będę miał wcześniej mieszkanie po znajomej? Czy jednak będę zaliczony do grupy I ? Czy pisząc nowy testament, poprzedni należy unieważnić? Czy można nic nie robić ,gdyż np. ostatni jest ważny?

 • Testament na rzecz cudzoziemca

  Czy jest sens, z punktu widzenia ustawy z 1920 r., sporządzania testamentu na rzecz rodzonego dziecka, które jest cudzoziemcem?

 • Sfałszowany testament a zachowek

  Trwa od dwóch lat postępowanie o sfałszowanie testamentu przez spadkobiercę, który przejął w ten sposób cały majątek. Czy wystąpienie o zachowek pozostałych uprawnionych do spadku oznaczałoby rezygnację z dociekania fałszerstwa, a brak wystąpienia oznacza ryzyko przedawnienia terminu wystąpienia o zachowek?

 • Termin ujawnienia testamentu

  Jaki jest termin na ujawnienie testamentu? Czy jest ograniczony i liczony od chwili śmierci spadkodawcy, czy od chwili rozpoczęcia sprawy spadkowej?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 5
 • 8
 • 0
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • Anna Lech

  2014-04-14

  Dziękuję za rzetelną opinię. Pomogła mi w rozwiązaniu wątpliwości. Wiem teraz jaka jest podstawa prawna w dochodzeniu przed sadem Dostałam profesjonalną opinię i dodatkowe wyjaśnienia. Doceniam również fakt informowania o ewentualnych kosztach sądowych. Nie wszyscy prawnicy to czynią. Skupiają się na swoich wynagrodzeniach, a nie informują o kosztach sądowych. To już trzecia opinia, w zupełnie różnych sprawach z dodatkowymi wyjaśnieniami (odpowiedziami na pytania po przesłaniu opinii).Było też pismo procesowe. Cena w miarę przystępna w stosunku do nakładu pracy.Polecam.Serdecznie pozdrawiam cały Zespół e-prawnik.
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane