Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1529/11 5.10.2012 Usługi finansowe "Kasa nie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Kasa odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności (...) braku dostępu do usługi eSKOK spowodowanego koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy (...)"
XVII AmC 2727/11 5.10.2012 Usługi finansowe "Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym"
XVII AmC 416/12 5.10.2012 Handel elektroniczny "Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji"
XVII AmC 5194/11 5.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Operatora"
XVII AmC 3880/10 5.10.2012 Handel elektroniczny "Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń (...) zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu"
XVII AmC 3880/10 5.10.2012 Handel elektroniczny "Klient nie jest uprawniony (...) do potrącenia swych należności w stosunku do Corvus-Internet enterprises"
XVII AmC 3880/10 5.10.2012 Handel elektroniczny "Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, które zostanie wysłane drogą elektroniczną. Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony"
XVII AmC 5571/11 5.10.2012 Handel elektroniczny "W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosowanego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3. Reklamacje nie zawierające protokołu nie będą rozpatrywane"
XVII AmC 2368/11 5.10.2012 Handel elektroniczny "GWARANCJA: Klient pokrywa koszty transportu produktu do sklepu i z powrotem"
XVII AmC 5745/11 1.10.2012 Inne usługi "Nagrody mogą różnić się od wizualizacji przedstawionych w materiałach promocyjnych"
XVII AmC 3890/12 1.10.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu Internetowego ERGO"
XVII AmC 2863/11 1.10.2012 Nieruchomości "Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adres Kupującego podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone"
XVII AmC 5115/11 1.10.2012 Handel elektroniczny "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela"
XVII AmC 5116/11 1.10.2012 Handel elektroniczny "Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu przez Kupującego pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: (...) Zwracany produkt musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (...)"
XVII AmC 5117/11 1.10.2012 Handel elektroniczny "W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie produktu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej"
XVII AmC 969/11 1.10.2012 Handel elektroniczny "Hipernet24 zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Państwa artykułów oznaczonych znacznikiem "super cena" "
XVII AmC 970/11 1.10.2012 Handel elektroniczny "Hipernet24 zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy"
XVII AmC 3792/10 1.10.2012 Nieruchomości "W przypadku zmiany obowiązującej stopy podatkowej VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych cena lokalu ulegnie zmianie o wartość należnego podatku VAT [...]."
XVII AmC 1266/09 1.10.2012 Usługi bankowe "Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z Umowy o Prowadzenie Rachunków jest wyłączone"
XVII AmC 1267/09 1.10.2012 Usługi bankowe "Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z umowy o Prowadzenie Rachunków, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności"
XVII AmC 307/09 1.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Jeżeli przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenie jakości sygnału, udokumentowane przez uprawnione służby są spowodowane Awarią w Sieci Operatora i trwają dłużej niż następujące po sobie 48 godzin od daty zgłoszenia przez Abonenta wówczas Opłata okresowa za usługę dotkniętą Awarią za dany Okres rozliczeniowy zostanie obniżona (...) o 1/30 Opłaty okresowej za usługę dotkniętą Awarią za dany Okres rozliczeniowy w przypadku płatności miesięcznej (lub 1/90) w przypadku Opłaty okresowej za usługę dotkniętą Awarią za dany Okres rozliczeniowy uiszczony kwartalnie) za każdy kolejny dzień Awarii, licząc od daty zgłoszenia Awarii"
XVII AmC 307/09 1.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Brak Rachunku nie zwalnia abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu rozliczeniowego, za który nie otrzymał rachunku"
XVII AmC 954/11 25.9.2012 Handel elektroniczny "Amazonka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówień przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
XVII AmC 1941/12 20.9.2012 Handel elektroniczny "W przypadku zaginięcia nieubezpieczonej przesyłki odpowiadamy za nią wyłącznie do kwoty zwróconej przez Pocztę po uwzględnionej reklamacji"
XVII AmC 5746/11 20.9.2012 Inne usługi "Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody na inną o takiej samej wartości"
XVII AmC 5747/11 20.9.2012 Inne usługi "W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora"
XVII AmC 5748/11 20.9.2012 Inne usługi "Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe, kurierskie (...)"
XVII AmC 5749/11 20.9.2012 Inne usługi "Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu"
XVII AmC 1673/11 20.9.2012 Inne usługi "W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, kaucja udziału własnego w zdarzeniu przepada"
XVII AmC 2955/12 20.9.2012 Handel elektroniczny "W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nie zwracamy kosztów przesyłki (nie dotyczy reklamacji)"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Rewelacja. Polecam wszystkim.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje za szybka i profesjonalna odpowiedz .Polecam !
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Naprawdę polecam, szybko i sprawnie no i profesjonalnie, bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.
 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Opinia rzetelna i bardzo pomocna w dalszym działaniu. Polecam korzystanie z e-prawnika.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  O.K.
 • wojtek

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za usługę w pełni profesjonalną i uczciwą.Jestem zadowolony.Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu.Polecam was wszystkim.
 • dbj

  ocena usługi:

  Szybko merytorycznie i rzetelnie
 • Arletta

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, rzetelnie. Polecam
 • Róża

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl odpowiedź udzielona szybko, konkretnie, zrozumiale, polecam każdemu aby kierować tu pytania, na prawdę jest profesjonalizm. Ja dziękuję serdecznie.
 • Rozalia.

  ocena usługi:

  porada prawna była dokładna i wyczerpująca, jestem zadowolona.
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię prawną. Profesjonalna pomoc prawna dodała mi pewności i przekonania w konkretnym działaniu. Polecam pomoc e-prawnika.
 • ewa

  ocena usługi:

  bardzo rzetelna i szczegółowa opinia zdecydowanie polecam korzystanie
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę prawną. Będę korzystać w przyszłości. Polecam.
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, profesjonalna, szybka i bardzo pomocna. Dziękuję.
 • Irena

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona z bardzo profesjonalnego i terminowego zalatwienia sprawy, z ktora sie zwrocilam do e-prawnikow. Polecam to biuro goraco wszystkim zainteresowanym.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, opinia sporządzona w wyznaczonym terminie podparta obowiązującymi przepisami - profesjonalna. Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu. Ewa
 • Piotr i Małgorzata

  ocena usługi:

  Porady prawne na najwyższym poziomie. Wszystko klarowne i przejrzyste. Na pewno skorzystamy w przyszłości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane