Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Zobacz także:
Strona 1 z 3

Stan faktyczny

Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie nie ma samochodów podobnej klasy, a te które są obsadzone pracownikami. PZU sugeruje w piśmie, iż kwota za wypożyczenie nie może przekroczyć 100-120 złotych. Za tę kwotę nie wypożyczymy nawet samochodu typu fiat Panda. Poza tym jak określić czas na zasadne wypożyczenie samochodu? Jakich argumentów mam użyć i czy są prawne argumenty, aby można było wypożyczyć samochód klasy na pewno niższej niż ten, który uległ szkodzie ale spełniający warunki korzystania z klasy posiadanego auta, gdyż kwota za wyposażenie jest 3-krotnie wyższa. Gdybym chciał wypożyczyć samochód tej samej klasy kwota za wypożyczenie byłaby 6 krotnie wyższa. Być może są przepisy, które mi to umożliwiają, tylko jak to potwierdzić? Jak biegnie  czas  na  objęte  zwrotem koszty  wypożyczenia samochodu  w przypadku  zakwestionowania  przez nas  wartości  wyceny. Przecież  spór  może trwać  i rok  czy w tej sytuacji czas  na wypożyczenie liczy się do momentu podania przez  PZU  wartości  wyliczonych,  czy też  uwzględnia  czas  związany np.  z powołaniem niezależnego biegłego, dalej  sprawa sądowa.

Opinia prawna

Niniejsza porada prawna została przygotowana w oparciu o przepisy następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zmianami).


W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek ubezpieczyciela sprowadza się do „naprawienia” szkody wyrządzonej na skutek zajścia zdarzenia określonego w umowie ubezpiecznia poprzez zapłatę na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej - odszkodowania.

Zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 822 k.c.: „Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.”

Przepis powyższy należy odczytywać łącznie z przepisem art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdyż w przedstawione przez Pana zagadnienie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posidacza pojazdów mechanicznych. Otóż zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”, natomiast w myśl przepisu art. 35: „Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.”

Przepisy regulujące kwestię ubezpieczenia obowiązkowego OC nie precyzują jakiego rodzaju koszty w ramach ubezpiecznia ma obowiązek pokryć zakład ubezpieczeń w przypadku zajścia określonego zdarzenia. Podstawowym zagadnieniem jest więc określenie wysokości szkody, która warunkuje zakres żądania odszkodowawczego; to jest wysokość odszkodowania. Kwestia ustalenia rozmiaru szkody, która powstała w związku z określonym zdarzeniem prowadzi również do ustalenia czy odszkodowanie winno obejmować w Pańskim przypadku także koszt poniesiony na wynajęcie samochodu zastępczego, a jeśli tak jakiego rzędu kwota na pokrycie czynszu najmu jest kwotą uzasadnioną.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż pokrycie kosztów najmu samochodu nie jest odrębnym od odszkodowania za wyrządzoną szkodę świadczeniem obowiązkowym, ale jest częścią odszkodowania za szkodę, która powstałaby gdyby jak w opisanym przez Pana stanie faktycznym spółka (pracownik spółki) nie miała możliwosci korzystnia z samochodu zastępczego (w miejsce uszkodzonego). W związku z tym do wykazania zasadności poniesienia tych kosztów w danej wysokosci stosuje się te same zasady co w stosunku do szkody na mieniu - w opisanym przypadku, na samochodzie. W szczególności zaś konieczne jest wykazanie, że w braku możliwości korzystania z samochodu zastępczego powstałaby szkoda o określonej wysokości.

<>

 

Komentarze: Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

 • Józef 2012-06-27 11:02:00

  Re: Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

  Witam. Uczestniczyłem w wypadku, samochód musiał iść do naprawy, pasażer i ja ucierpieliśmy na zdrowiu, leczenie, rehabilitacja, itd. A ubezpieczyciel sprawcy wypadku nie był skory do wypłacenia odszkodowania.. Co to za kraj! aż się wierzyć nie chce, tylko na każdym kroku oskubać człowieka! Dopytywałem się znajomych, prawników o pomoc, w końcu trafiłem do krakowskiej firmy - centrum powypadkowego Mobile Cash się nazywa na ul. chłopickiego. Wyegzekwowali dla mnie odszkodowanie i zajęli się sprawami związanymi z likwidacją szkód. A tak to zakład ubezpieczeń mi proponował 1/3 należnej kwoty..

 • Józef 2012-06-27 11:01:24

  Re: Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

  Witam. Uczestniczyłem w wypadku, samochód musiał iść do naprawy, pasażer i ja ucierpieliśmy na zdrowiu, leczenie, rehabilitacja, itd. A ubezpieczyciel sprawcy wypadku nie był skory do wypłacenia odszkodowania.. Co to za kraj! aż się wierzyć nie chce, tylko na każdym kroku oskubać człowieka! Dopytywałem się znajomych, prawników o pomoc, w końcu trafiłem do krakowskiej firmy - centrum powypadkowego Mobile Cash się nazywa na ul. chłopickiego. Wyegzekwowali dla mnie odszkodowanie i zajęli się sprawami związanymi z likwidacją szkód. A tak to zakład ubezpieczeń mi proponował 1/3 należnej kwoty..


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane