Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


23 Lutego 2006

Urlop macierzyński a kariera zawodowa

Strona 1 z 2

Pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie dotyczyło m.in. wykładni dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39, str. 40).  Zgodnie z jej zapisami, dla celów jej przepisów zasada równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć, tak bezpośredniej, jak i pośredniej, w szczególności przez odniesienie się do stanu cywilnego lub rodzinnego. Dyrektywa ta nie narusza przy tym przepisów dotyczących ochrony kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o ciążę i macierzyństwo.

Stosowanie zasady równego traktowania oznacza, w myśl przepisów dyrektywy 76/207, brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków, włączając w to kryteria selekcji, dostępu do wszystkich prac lub stanowisk, niezależnie od sektoru czy gałęzi działalności, i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej.

Zgodnie natomiast z hiszpańskimi przepisami dotyczącymi obsadzania stanowisk urzędniczych, objęcie stanowiska jest koniecznym warunkiem nabycia uprawnień związanych ze statusem urzędnika - i to bez żadnych wyjątków. Natomiast, według uregulowań innego tamtejszego aktu krajowego, laureaci, którzy nie przedstawili w przepisanym terminie dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, nie mogą zostać mianowani.

Tymczasem w 1997 r. swym zarządzeniem Instituto Nacional de la Salud (krajowy instytut zdrowia, Insalud) ogłosił konkurs otwarty i ustalił wspólne zasady przeprowadzania testów w celu obsadzenia pewnej liczby wolnych stanowisk różnych kategorii w zakładach służby zdrowia związanych z tym instytutem. W zarządzeniu tym przewidziano, iż mianowani kandydaci powinni objąć stanowisko w terminie miesiąca licząc od pierwszego dnia następującego po opublikowaniu decyzji o ich mianowaniu. Kandydat, który nie objął stanowiska w przepisanym terminie, miał tracić wszelkie uprawnienia wynikające z udziału w konkursie, chyba że istniałby usprawiedliwiony powód, którego oceny miała dokonać jednostka przeprowadzającego konkurs.

Pani C.

Sarkatzis Herrero była zatrudniona czasowo przez Insalud, a następnie przez Imsalud, w następstwie przeniesienia zadań i służb medycznych, czemu towarzyszyło przekazanie pracowników. W czasie, gdy C. Sarkatzis Herrero była jeszcze zatrudniona przez Insalud, jednostka ta ogłosiła konkurs w celu zatrudnienia personelu stałego. Powódka w postępowaniu głównym z powodzeniem wzięła udział w tym konkursie, po czym decyzją została mianowana urzędnikiem na wspomagającym stanowisku administracyjnym. Decyzja ta przydzielała jej stanowisko, które powinna była objąć w terminie miesiąca. C. Sakartzis Herrero, która w tym czasie przebywała na urlopie macierzyńskim, natychmiast złożyła wniosek o przedłużenie terminu do objęcia stanowiska do czasu zakończenia tego urlopu, wnosząc jednocześnie o uwzględnienie okresu urlopu przy obliczaniu jej stażu pracy. Imsalud przychylił się do wniosku o przedłużenie terminu, nie ustosunkowując się jednak do kwestii obliczania stażu pracy powódki. Następnie Pani C. Sakartzis Herrero wniosła więc do sądu odsyłającego sprawę przeciwko Imsalud w celu ustalenia, że jej staż pracy jako urzędnika powinien być liczony od dnia mianowania, a nie dnia rzeczywistego objęcia stanowiska po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

W wyroku ETS orzekł w trybie prejudycjalnym, co następuje:

Dyrektywa Rady z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, które pracownikowi płci żeńskiej korzystającemu z urlopu macierzyńskiego nie przyznają tych samych praw co pozostałym laureatom tego samego konkursu w zakresie dostępu do kariery urzędniczej, poprzez przeniesienie daty objęcia stanowiska na chwilę zakończenia tego urlopu bez uwzględnienia czasu trwania tego urlopu przy obliczaniu stażu pracy tego pracownika.

Trybunał zauważył, iż sytuacja C. Sarkatzis Herrero, polegająca na powstaniu nowego stosunku pracy podczas urlopu macierzyńskiego różni się zasadniczo od powrotu na to samo miejsce pracy lub do pracy równorzędnej po zakończeniu takiego urlopu. Objęcie stanowiska w trybie stosowanym w niniejszej sprawie jest bowiem uwarunkowane udziałem w konkursie i decyzją o mianowaniu. Zdaniem ETS brak jest więc ciągłości prawnej między dwoma sytuacjami - zostając urzędnikiem uzyskała ona nowe zatrudnienie, nie zaś powróciła na poprzednie miejsce pracy.

<>
 • Podziel się:

 

Komentarze: Urlop macierzyński a kariera zawodowa

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane