Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Zmiany w prawie

 • Łatwiej w KRS?

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 1, poz. 2) przewiduje szereg zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania KRS.Wnioski mogą być składane (...)

 • Kto płaci, ten jedzie!

  Od pierwszego stycznia przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na terytorium Polski oraz wykonujący przewozy na potrzeby własne będą musieli uiszczać opłatę za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych. Aby rozpocząć działalność i zarabiać na wykonywaniu transportu drogowego trzeba będzie uzyskać odpowiednią licencję (...)

 • Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

  1 stycznia 2002 weszło w życie szereg zmian w zasadach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Zgodnie z nową regulacją cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli będzie posiadał zezwolenie napracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z tego obowiązku będą (...)

 • Zmiany w wysokości stawek zasiłku wychowawczego

  W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy wynosić będzie :318,10 zł - miesięcznie505,80 zł - dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde następne dziecko.

 • Niższe odsetki za zaległości podatkowe

  Od 27 czerwca 2002 r., na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, w związku z obniżeniem przez NBP stopy procentowej kredytu lombardowego, ulega obniżeniu stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Obecnie stawka ta kształtuje sie na poziomie 23% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 • Płatne autostrady

  W dniu 17 lipca 2002 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych będące aktem wykonawczym do ustawy z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych.Rozporządzenie to zawiera autostrad, za jazdę którymi będzie trzeba płacić. Wśród autostrad tych znajdują się:A 1: Gdańsk - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski (...)

 • Ochrona usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na dostępie warunkowym

  Dnia 5 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalono ostatecznie ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.Ustawa określa zasady ochrony prawnej niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. (...)

 • Zasady oznaczania towarów

  W dniu 19 lipca 2002 r. weszło w życie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.W rozporządzeniu tym zostały określone szczegółowe (...)

 • Zagraniczni prawnicy w Polsce

  Dnia 21 czerwca 2002 r. Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Podejmując uchwałę dotyczącą przekazanej przez Sejm ustawy Senat wprowadził do niej kilka poprawek.Sejm poprawki te przyjął, a 20 lipca (...)

 • Nowelizacja ustawy o paszportach

  Od dnia 22 lipca 2002 r. obowiązuje znowelizowana 5 kwietnia 2002 r. ustawa o paszportach.Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o paszportach jest zastąpienie dotychczasowego paszportu blankietowego paszportem tymczasowym. Dzisiejsze paszporty blankietowe (a więc paszporty wydawane przez konsula w celu umożliwienia powrotu do kraju (...)

 • Nowe prawo dewizowe od października

  Uchwalając ponownie dnia 26 lipca 2002 r. prawo dewizowe, Sejm zaakceptował wszystkie z 13 poprawek Senatu.W związku tym obrót dewizowy na własne potrzeby po wejściu w życie nowej ustawy będzie w pełni swobodny. Ustawa nie przewiduje w zasadzie żadnych ograniczeń w przepływie kapitału i płatności między Polską a państwami członkowskimi (...)

 • Niższe odsetki ustawowe

  Od 25 lipca 2002r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych. Stawka ta została obnizona z 20 do 16 %. Podstawa prawna : Dz. U. 2002r. nr 117 poz. 1009)

 • Nowe zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Od 13 sierpnia br. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 120, poz. 1022). Stanowi ono, że działalność usługową w zakresie usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych mogą wykonywać następujące podmioty:osoby fizyczne uprawnione (...)

 • Prawa i obowiązki lokatorów i właścicieli

  Od 10 lipca obowiązuje ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która ma zastąpić obowiązującą poprzednio ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Ustawa ta chroni lokatorów, określając podstawowe elementy umów zawieranych przez nich z właścicielami o odpłatne używanie (...)

 • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

  W dniu 1 stycznia 2001 r wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzona bowiem została zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy.Niedopuszczalne zatem jest nierówne traktowanie przy:nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracywarunkach zatrudnieniaawansowaniudostępie do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Zakazana (...)

 • Skrócenie terminów zapłaty?

  Regulacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443) wprowadzono nowe zasady płatności za towary lub usługi dostarczane przez małych przedsiębiorców. Podmiotom tym, w przypadku gdy umowa zawarta została z przedsiębiorcą nie posiadającym statusu małego (...)

 • Wspieranie finansowe przedsiębiorstw

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. wprowadza program finansowego wspierania przedsiębiorców dokonujących inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się również gminy, które tworzą infrastrukturę techniczną związaną z nową inwestycją określonego przedsiębiorcy.Ustawa definiuje pojęcie (...)

 • Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski

  Od 1 lipca 2001 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ułatwić uzyskanie wizy oraz mają uprościć załatwianie urzędowych formalności z tym związanych. Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie: Legalny pobyt (...)

 • Ignorantia iuris nocet

  Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2002r, urzędy państwowe nie mają obowiązku informowania i pouczania przedsiębiorców o zmianach prawa. Zdaniem NSA, przedsiębiorcy powinni samodzielnie śledzić zmiany prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mających (...)

 • Likwidacja i ograniczenie zasiłków

  Mając na względzie problem "łatania dziury budżetowej" do parlamentu wpłyną pakiet projektów ustaw ograniczających i likwidujących szereg zasiłków. Likwidacji od 15 stycznia 2002 ulec ma zasiłek porodowy. Zastąpiony on zostanie przez macierzyński zasiłek jednorazowy z pomocy społecznej. Ograniczeniu podlegać będą natomiast następujące (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane