Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Zmiany w prawie

 • Łatwiej w KRS?

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2002 r. Nr 1, poz. 2) przewiduje szereg zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania KRS.Wnioski mogą być składane (...)

 • Kto płaci, ten jedzie!

  Od pierwszego stycznia przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na terytorium Polski oraz wykonujący przewozy na potrzeby własne będą musieli uiszczać opłatę za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych. Aby rozpocząć działalność i zarabiać na wykonywaniu transportu drogowego trzeba będzie uzyskać odpowiednią licencję (...)

 • Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

  1 stycznia 2002 weszło w życie szereg zmian w zasadach zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Zgodnie z nową regulacją cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli będzie posiadał zezwolenie napracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z tego obowiązku będą (...)

 • Zmiany w wysokości stawek zasiłku wychowawczego

  W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. zasiłek wychowawczy wynosić będzie :318,10 zł - miesięcznie505,80 zł - dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde następne dziecko.

 • Niższe odsetki za zaległości podatkowe

  Od 27 czerwca 2002 r., na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, w związku z obniżeniem przez NBP stopy procentowej kredytu lombardowego, ulega obniżeniu stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Obecnie stawka ta kształtuje sie na poziomie 23% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 • Płatne autostrady

  W dniu 17 lipca 2002 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych będące aktem wykonawczym do ustawy z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych.Rozporządzenie to zawiera autostrad, za jazdę którymi będzie trzeba płacić. Wśród autostrad tych znajdują się:A 1: Gdańsk - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski (...)

 • Ochrona usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na dostępie warunkowym

  Dnia 5 lipca 2002 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalono ostatecznie ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.Ustawa określa zasady ochrony prawnej niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. (...)

 • Zasady oznaczania towarów

  W dniu 19 lipca 2002 r. weszło w życie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.W rozporządzeniu tym zostały określone szczegółowe (...)

 • Zagraniczni prawnicy w Polsce

  Dnia 21 czerwca 2002 r. Senat rozpatrzył uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 maja 2002 r. ustawę o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Podejmując uchwałę dotyczącą przekazanej przez Sejm ustawy Senat wprowadził do niej kilka poprawek.Sejm poprawki te przyjął, a 20 lipca (...)

 • Nowelizacja ustawy o paszportach

  Od dnia 22 lipca 2002 r. obowiązuje znowelizowana 5 kwietnia 2002 r. ustawa o paszportach.Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy o paszportach jest zastąpienie dotychczasowego paszportu blankietowego paszportem tymczasowym. Dzisiejsze paszporty blankietowe (a więc paszporty wydawane przez konsula w celu umożliwienia powrotu do kraju (...)

 • Nowe prawo dewizowe od października

  Uchwalając ponownie dnia 26 lipca 2002 r. prawo dewizowe, Sejm zaakceptował wszystkie z 13 poprawek Senatu.W związku tym obrót dewizowy na własne potrzeby po wejściu w życie nowej ustawy będzie w pełni swobodny. Ustawa nie przewiduje w zasadzie żadnych ograniczeń w przepływie kapitału i płatności między Polską a państwami członkowskimi (...)

 • Niższe odsetki ustawowe

  Od 25 lipca 2002r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązują nowe stawki odsetek ustawowych. Stawka ta została obnizona z 20 do 16 %. Podstawa prawna : Dz. U. 2002r. nr 117 poz. 1009)

 • Nowe zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Od 13 sierpnia br. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. nr 120, poz. 1022). Stanowi ono, że działalność usługową w zakresie usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych mogą wykonywać następujące podmioty:osoby fizyczne uprawnione (...)

 • Prawa i obowiązki lokatorów i właścicieli

  Od 10 lipca obowiązuje ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, która ma zastąpić obowiązującą poprzednio ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Ustawa ta chroni lokatorów, określając podstawowe elementy umów zawieranych przez nich z właścicielami o odpłatne używanie (...)

 • Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

  W dniu 1 stycznia 2001 r wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzona bowiem została zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy.Niedopuszczalne zatem jest nierówne traktowanie przy:nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracywarunkach zatrudnieniaawansowaniudostępie do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Zakazana (...)

 • Skrócenie terminów zapłaty?

  Regulacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443) wprowadzono nowe zasady płatności za towary lub usługi dostarczane przez małych przedsiębiorców. Podmiotom tym, w przypadku gdy umowa zawarta została z przedsiębiorcą nie posiadającym statusu małego (...)

 • Wspieranie finansowe przedsiębiorstw

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. wprowadza program finansowego wspierania przedsiębiorców dokonujących inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się również gminy, które tworzą infrastrukturę techniczną związaną z nową inwestycją określonego przedsiębiorcy.Ustawa definiuje pojęcie (...)

 • Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski

  Od 1 lipca 2001 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ułatwić uzyskanie wizy oraz mają uprościć załatwianie urzędowych formalności z tym związanych. Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie: Legalny pobyt (...)

 • Ignorantia iuris nocet

  Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2002r, urzędy państwowe nie mają obowiązku informowania i pouczania przedsiębiorców o zmianach prawa. Zdaniem NSA, przedsiębiorcy powinni samodzielnie śledzić zmiany prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mających (...)

 • Likwidacja i ograniczenie zasiłków

  Mając na względzie problem "łatania dziury budżetowej" do parlamentu wpłyną pakiet projektów ustaw ograniczających i likwidujących szereg zasiłków. Likwidacji od 15 stycznia 2002 ulec ma zasiłek porodowy. Zastąpiony on zostanie przez macierzyński zasiłek jednorazowy z pomocy społecznej. Ograniczeniu podlegać będą natomiast następujące (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane