Aplikant czy nie-Aplikant?

Jaki jest status prawny osoby, która ukończyła aplikację radcowską czy adwokacką, ale nie zdała egzaminu końcowego? Odpowiedź na to pytanie jest ważną kwestią dla ok. 500 osób.

Mniej więcej tylu aplikantów radcowskich i adwokackich nie zdało państwowego egzaminu, którego pozytywny wynika pozwalałby na dokonanie wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów. Ze względu na fakt, iż egzaminu jednak nie zdali powstało pytanie o ich status prawny.

Z pewnością nie uzyskali oni uprawnień zawodowych. Jednakże czy nadal można ich traktować jak aplikantów? Z faktem posiadania statusu aplikanta związana jest możliwość reprezentowania klientów przed sądem w zastępstwie patrona. Gdyby przyjąć, iż osoba, która ukończyła aplikację i nie zdała egzaminu aplikantem nie jest, to postępowanie sądowe z jej udziałem w roli pełnomocnika procesowego będzie obarczone wadą skutkującą nieważnością postępowania ze względu na brak należytego umocowania pełnomocnika. Dla samych niedoszłych radców i adwokatów sprawa jest o tyle istotna, iż możliwość zastępowania patrona przed sądem jest często ważkim argumentem w zatrudnieniu aplikanta w kancelarii.

Co na to przepisy? Zgodnie z przepisami ustaw samorządowych aplikacja radcowska i adwokacka trwa trzy lata. Po jej ukończeniu aplikantowi wydaje się zaświadczenie o odbyciu aplikacji. Zaświadczenie to jest podstawą do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Należałoby zatem przyjąć, iż wraz z odbyciem trzyletniej aplikacji i wydaniem zaświadczenia o jej ukończeniu aplikant traci ten status. W przeszłości, tzn. jeszcze w zeszłym roku, problemu nie było ponieważ przepisy przewidywały status aplikanta egzaminowanego. Po wprowadzeniu egzaminów państwowych aplikacja została oddzielona od egzaminu. Dodatkowo należy wskazać, iż aplikant, który nie zdał egzaminu nie ma możliwości podejścia do poprawki. Może ewentualnie spróbować w przyszłym roku ponownie.

W przedmiotowej kwestii można spotkać się z różnymi interpretacjami przepisów. Niektórzy twierdzą, iż osoba posiada status aplikanta do czasu jej wykreślenia z listy aplikantów. Jeszcze inni twierdzą, iż nawet po niezdanym egzaminie można się przecież posłużyć legitymacją aplikanta.

Powstały różne pomysły na naprawienie tej patologicznej sytuacji. Potrzebna jest tu niewątpliwie zmiana przepisów, ale w jakim kierunku? Jednym z nich jest zwiększenie częstotliwości egzaminów państwowych, innym przywrócenie statusu aplikanta egzaminowanego.

Nie ulega wątpliwości, iż status osoby, która odbyła aplikację, ale nie zdała egzaminu nie jest jasny. Sprawa ta wymaga uregulowania na poziomie ustawowym i to uregulowania nie pozostawiającego miejsca na wątpliwości, wszak problem będzie powracał co rok.

Redakcja e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.6.2018

  Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

  Nowelizacja m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia przede wszystkim przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów.

 • 6.6.2017

  Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

  Zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawach przewidują nabór do służby publicznej (...)

 • 23.8.2011

  Uprawnienia kuratora sądowego

  Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 • 10.2.2010

  Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

  Porada wskaże Ci jakie warunki musisz spełnić, by móc domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Czy będziesz musiał zapłacić wyznaczonemu przez sąd obrońcy? Jakie są jego obowiązki (...)

 • 24.3.2017

  Zarządzanie sądami

  Przyjęta przez parlament nowelizacja dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności (...)