Inwestycje

Mosty dla regionów

Uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego przewiduje rządowy program „Mosty dla regionów”. Program, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022.

Czemu ma służyć program?

Program budowy mostów ma usprawnić komunikację w regionach i przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego oraz turystycznego. Polska to piękny kraj, poprzecinany rzekami. Chcemy, aby komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami, zwłaszcza tymi po przeciwległych stronach rzek, była łatwiejsza – mówił szef rządu.

Program Mosty dla regionów pozwoli na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski, przy wsparciu ze środków budżetu państwa.

- "Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne" – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że przez ostanie 25 lat rozwój kraju w dużym stopniu był niezrównoważony, ponieważ duże aglomeracje rozwijały się szybciej.

Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

W porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w Rzeczypospolitej, tak ważny dla ludzi, solidarności i spójności społecznej – zaznaczył szef rządu. 

Na czym polega "Program Mosty dla regionów"?

Program „Mosty dla regionów” ogłoszono 22 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji. Program zainaugurowano w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Jerzego Kwiecińskiego i Andrzeja Adamczyka. 

 - "Propozycję dwudziestu lokalizacji mostów mamy. Następne zostaną zgłoszone przez samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Dzisiaj rusza potężny program dla samorządów" - stwierdził minister Kwieciński.

W ramach programu będą budowane mosty na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie obejmie budowę drogowej przeprawy mostowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inżynierski.

Beneficjentami Programu "Mosty Plus" będą jednostki samorządu terytorialnego zarządzające drogami, w ciągu których mają powstać przeprawy mostowe kwalifikujące się do wsparcia z programu. Możliwe jest finansowanie zadań realizowanych przez kilka jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumienia.

W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych do dofinansowania. Możliwe będzie także dofinansowanie innych niż rekomendowane w programie obiektów, które zostaną zgłoszone do wsparcia przez samorządy. Będą to obiekty w 9 województwach na 8 rzekach.

Na wybór inwestycji, które uzyskają dofinansowanie, wpływ mają następujące czynniki:

 • brak ciągłości istniejącej sieci dróg przy braku funkcjonującej przeprawy mostowej w okolicy,
 • potrzeby wynikające z dojazdów mieszkańców do miejsc pracy,
 • potencjał społeczno-gospodarczy okolicznych miejscowości.

W programie "Mosty dla regionów" przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. W pierwszej kolejności powstanie 20. priorytetowych przepraw mostowych:

 • po 5 mostów na Wiśle i Warcie,
 • 4 mosty na Odrze,
 • 2 mosty na Bugu, 
 • po 1 na Narwi, Sanie, Noteci oraz Pilicy.

Mosty mają powstać w 9 województwach:

 • 6 na Mazowszu,
 • 5 w Wielkopolsce,
 • 2 w Lubuskim,
 • 2 na Dolnym Śląsku a także po 1 na Podlasiu, Podkarpaciu, w Łódzkiem, Lubelskiem oraz na Śląsku.

Ich łączny koszt szacowany jest na 2,3 mld zł. Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na pokrycie aż 80% wydatków kwalifikowalnych danej inwestycji. Pozostałe 20% wartości zadania to wymagany wkład własny, który jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić w swoim budżecie. Za dofinansowanie przygotowania dokumentacji oraz budowy nowych przepraw mostowych będzie odpowiedzialne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i wojewodami. Budowa i modernizacja odcinków dróg samorządowych wraz z mostami, w tym budowa nowych mostów w ramach programu "Mosty dla regionów", zostanie dofinansowana z przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych. Jesienią tego roku planowane jest bowiem utworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych, z którego finansowane będą modernizacja i budowa dróg lokalnych, w tym także mostów.

Na realizację prac przygotowawczych zaplanowano przeznaczenie 60 mln zł w latach 2018-2022. Środki te będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie dokumentacji z budżetu wyniesie 80% wartości zadania, natomiast wkład własny samorządów to 20%.

- "„Mosty dla regionów” to program wieloletni, który wymaga finansowania. Jesienią zostanie uruchomiony Fundusz Dróg Samorządowych, którego środki będą pozwalały na zawarcie umów na realizację w cyklu wieloletnim nie tylko na budowę dróg samorządowych, ale i mostów" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- „W ciągu najbliższych lat zaproponujemy program budowy 22 mostów na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy, Warcie i w wielu miejscach Polski” – poinformował szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej w KPRM.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił również, że Polska ma „znakomitych inżynierów specjalizujących się w sztuce budowy mostów”. Dodał, że dla rządu będzie to kluczowy program, który będzie finansowany z funduszu budowy dróg lokalnych.

Mapa inwestycji mostowych:

Mapa inwestycji mostowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Jak wspomniano, Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to nowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji dróg samorządowych. Z przyjętych założeń wynika, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił do 80% wartości inwestycji, w zależności od zamożności samorządów. Mechanizm ten pozwoli samorządom o najniższych dochodach na realizację projektów drogowych, dla których nie mogły dotychczas wygospodarować wkładu własnego.

W Funduszu Dróg Samorządowych zarezerwowane zostaną środki na budowę inwestycji przygotowanych w ramach programu "Mosty dla regionów".

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jaki będzie budżet 2019 roku?

  Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019. Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego (...)

 • Fundusz Dróg Samorządowych

  Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy (...)

 • Zakaz propagowania komunizmu

  Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które (...)

 • Ogrodzenie wokół siedziby przedsiębiorstwa jako przedmiot opodatkowania

  Wedle artykułu 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości( dalej PNieruch.) podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) (...)

 • Czym różni się budynek od innego obiektu budowlanego?

  Ustawa Prawo budowlane szczegółowo definiuje, co należy rozumieć np. przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla (...)

NA SKÓTY