Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


2013-05-11, 22:37

umowa działu spadku

Viola

Witajcie
Proszę o opinię czy taki zapis umowy działu spadku jest OK i jest
wystarczająco precyzyjny? W szczególności czy zapis dotyczący konta
bankowego -Banku Spółdzielczy jest ok ?
Czy wszystkie poszczególne składniki masy spadkowej ( numery 1 do 4 )
muszą być osobno wycenione? Bo problemem jest właśnie wycena konta
bankowego - Bank Spółdzielczy, bo należności na to konto mogą wpływać
przez miesiąc- dwa ( sprzedaż na "przelew")..., można zatem tylko
zgrubnie oszacować te przyszłe wpływy, które przecież do spadku należą.

Czy przy takim sformułowaniu Działu spadku jeden ze spadkobierców-
konkretnie - Jacek
stanie się pełnoprawnym i "jedynym" spadkobiercą ?
Ta umowa byłaby pisemna, ale podpisana bez udziału Notariusza.

z góry dziękuję za Wasze sugestie :)
Viola


UMOWA O DZIAŁ SPADKU
Zawarta dnia YYYYYYY w XXXXXXXX
Pomiędzy:

1) Bronisława Kazimiera XXXXXXX, córka Władysława i Bronisławy
zamieszkałym/ą w yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
nr dowodu osobistego: AXXXXXXX, pesel YYYYYYYYYY
?????
2) Anna Maria XXXXXXXXXX, córka Tadeusza i Bronisławy
zamieszkałym/ą w YYYYYYYYYYYYYY
nr dowodu osobistego: AXXXXXXXX, pesel YYYYYYYYYYYY

3) Adam Józef XXXXXXXXXX, syn Tadeusza i Bronisławy?
zamieszkałym/ą w YYYYYYYYYYYYYY
nr dowodu osobistego: XXXXXXX, pesel YYYYYYYYY
?????
4) Jacek XXXXXXXXXXXX, syn Tadeusza i Bronisławy
zamieszkałym/ą w YYYYYYYYYYYYY
nr dowodu osobistego: YYYYYYYYYY, pesel XXXXXXXXXX


§ 1
Notariusz XXXXXXXXXX prowadzący Kancelarię Notarialną wXXXXXXXX przy
ulicy YYYYYYYYYYYYY Aktem Poświadczenia Dziedziczenia z dnia drugi maja
2013 roku Repertorium A numer YYYYYYYYY oraz Aktem notarialnym
Repertorium A numer YYYYYYYYYY z dnia drugi maja 2013 roku stwierdził
nabycie spadku po zmarłym w dniu XXXXXX Tadeusz YYYYYYYYYY, syn Romana
i Agnieszki, pesel XXXXXXX, zam. XXXXXXXXXXX?w udziałach po 1/4( jedna
czwarta) części dla każdej ze stron.
Spadkodawcaierca nie pozostawił testamentu.

§ 2
W skład masy spadkowej wchodzą:
1. Towary handlowe pozostałe po działalności gospodarczej.
2. Należności i środki pieniężne dla Przedsiębiorstwa ZPHU
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, dla konta Bank Spółdzielczy YYYYYYYY oddział
YYYYYYYY nr rachunku YYYYYYYYYYYYYYYYY
3. Środki pieniężne dla konta Eurobank nr rachunku YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
4. Udział 1/2 wartości samochodu osobowego Mazda 323 rok prod 1998, nr
rej. YYYYYYYYY o wartości 800zł.


Łączna wartość masy spadkowej wynosi 12.000zł
słownie:.........................................
.........................................
?????
§ 3
Postanowienia dotyczące masy spadkowej:
Strony zgodnie oświadczają co następuje:

Bronisława Kazimiera XXXXXXXXX dokonuje darowizny całego swojego udziału
na rzecz Jacka XXXXXXXXX

Anna Maria XXXXXXXXX przenosi własność do swojego udziału w spadku na
rzecz Jacka XXXXXXXXX
Adam Józef XXXXXXXXX przenosi własność do swojego udziału w spadku na
rzecz Jacka XXXXXXXXX
Jednocześnie tytułem spłaty Jacek XXXXXXX zobowiązuje się do zapłaty
kwoty 4000zł na rzecz Anny Marii XXXXXXX do dnia YYYYYY oraz kwoty 4000
zł na rzecz Adama Józefa XXXXXXX do dnia YYYYYY.

§ 4
Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonywanych dopłat strony
poniosą w częściach równych.
§ 5
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej
dla każdej ze stron.

Podpisy

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!


Odpowiedzi do: umowa działu spadku

 • Gotfryd Smolik news 2013-05-13, 22:48

  Re: umowa działu spadku

  On Sat, 11 May 2013, Viola wrote:

  > UMOWA O DZIAŁ SPADKU
  > Zawarta dnia YYYYYYY w XXXXXXXX
  [...]

  > Anna Maria XXXXXXXXX przenosi własność do swojego udziału w spadku na rzecz
  > Jacka XXXXXXXXX

  Powiem tak: nie mam pojęcia, czy taka forma jest przyjęta, ale mi się
  trochę nie widzi.
  Trochę :)
  Tak zwyczajnie, z dwu powodów:
  1. umowa o dział spadku jest wielostronna, każde jednostronne oświadczenie
  powinno mieć swój "bilans", coś w stylu "a Jacek toto przyjmuje";
  przecież przyjęcie czegokolwiek wiąże się również z przyjęciem
  pewnych zobowiązań, ale nadto:
  2. i ten powód IMVHO jest ważniejszy: dział spadku NIE obejmuje
  rozporządzania UDZIAŁAMI spadku (tymi można rozporządzać bez
  dokonania działu!) lecz PRZEDMIOTAMI wchodzącymi w skład.
  IMVHO, "dział całego spadku" polega na wyczerpaniu listy składników
  wchodzących w skład spadku, poprzez określenie co każdym z nich
  zrobić.
  Nie z udziałami spadkowymi, a każdym ze składników.
  Intencją jest, aby zamiast "udziału 20% spadku" dostać być może
  "20% udziału w domu, 20% udziału w samochodzie" itede. - a że przy
  okazji możliwa jest nieopodatkowana "zamiana" udziałami w przedmiotach
  to dobrze, ale właśnie (IM*V*HO) "przedmiotach" :D

  > Jednocześnie tytułem spłaty Jacek XXXXXXX zobowiązuje się do zapłaty kwoty
  > 4000zł na rzecz Anny Marii XXXXXXX do dnia YYYYYY oraz kwoty 4000 zł na rzecz
  > Adama Józefa XXXXXXX do dnia YYYYYY.

  Odnotowujemy.

  > § 4
  > Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonywanych dopłat strony
  > poniosą w częściach równych.

  To skopiowałeś z jakiegoś starego wzoru?
  Przepis zmienił się już DAWNO temu:

  http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,22,57,460,,20110205,ustawa-z-dnia-9092000-r-o-podatku-od-czynnosci.html
  +++
  Art. 4. Obowišzek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, cišży:
  [...]
  5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasnoœci
  - na podmiocie nabywajšcym rzeczy lub prawa majštkowe
  ponad udział w spadku lub we współwłasnoœci;
  ---

  Nie ma możliwości przenoszenia obowiązku podatkowego, PCC płacą
  tylko konkretne strony umowy.
  Kiedyś tak było, że odpowiedzialność była solidarna, choć
  to RÓWNIEŻ powodowało nieważność powyższego zapisu z p. widzenia
  skarbówki, za to komplikowało dyskusję nad podstawą opodatkowania :D
  (idzie o groszową różnicę wynikłą z kwoty równej PCC od PCC :))

  pzdr, Gotfryd

 • Dezeusz 2013-05-13, 22:51

  Re: umowa działu spadku

  W dniu 2013-05-11 22:37, Viola pisze:
  > Witajcie
  > Proszę o opinię czy taki zapis umowy działu spadku jest OK i jest
  > wystarczająco precyzyjny? W szczególności czy zapis dotyczący konta
  > bankowego -Banku Spółdzielczy jest ok ?

  Nie.

  W skrócie...

  Należy doprecyzować co podlega działowi spadku tj. określić szczegółowo
  składniki (i opisać ew. wydanie).

  Polecana formuła (zasadnicza część):

  X, Y oraz Z dokonują działu spadku po zmarłym .............. w te
  sposób, że:
  1. ................. przypada .................. ;
  2. ................. przypada ................... ;
  3. ................. przypada .................... ;
  4. dział spadku zawarty zostaje bez spłat lub dopłat
  lub
  4. dział spadku zostaje zawarty ze spłatą należną od ............. dla
  ................. w kwocie .................
  5. niniejsza umowa wyczerpuje wszelkie roszczenia co praw w niej opisanych.

  Przy dopłatach należy również opisać sposób płatności.

  > Ta umowa byłaby pisemna, ale podpisana bez udziału Notariusza.

  A tak w ogóle - wartość operacji to kilkanaście tysięcy, a Ty chcesz się
  oprzeć na opiniach z internetu (i wzorze umowy z ... Chomika)?


  Pozdr
  DEzeusz

 • Viola 2013-05-14, 11:42

  Re: umowa działu spadku

  W dniu 2013-05-13 22:48, Gotfryd Smolik news pisze:
  > On Sat, 11 May 2013, Viola wrote:
  >
  >> UMOWA O DZIAŁ SPADKU
  >> Zawarta dnia YYYYYYY w XXXXXXXX
  > [...]
  >
  >> Anna Maria XXXXXXXXX przenosi własność do swojego udziału w spadku na
  >> rzecz Jacka XXXXXXXXX
  >
  > Powiem tak: nie mam pojęcia, czy taka forma jest przyjęta, ale mi się
  > trochę nie widzi.
  > Trochę :)
  > Tak zwyczajnie, z dwu powodów:
  > 1. umowa o dział spadku jest wielostronna, każde jednostronne oświadczenie
  > powinno mieć swój "bilans", coś w stylu "a Jacek toto przyjmuje";
  > przecież przyjęcie czegokolwiek wiąże się również z przyjęciem
  > pewnych zobowiązań, ale nadto:
  > 2. i ten powód IMVHO jest ważniejszy: dział spadku NIE obejmuje
  > rozporządzania UDZIAŁAMI spadku (tymi można rozporządzać bez
  > dokonania działu!) lecz PRZEDMIOTAMI wchodzącymi w skład.
  > IMVHO, "dział całego spadku" polega na wyczerpaniu listy składników
  > wchodzących w skład spadku, poprzez określenie co każdym z nich
  > zrobić.
  > Nie z udziałami spadkowymi, a każdym ze składników.
  > Intencją jest, aby zamiast "udziału 20% spadku" dostać być może
  > "20% udziału w domu, 20% udziału w samochodzie" itede. - a że przy
  > okazji możliwa jest nieopodatkowana "zamiana" udziałami w przedmiotach
  > to dobrze, ale właśnie (IM*V*HO) "przedmiotach" :D
  >

  Tak, faktycznie teraz dopiero to widzę, że dział powinien dotyczyć nie
  udziałów a przedmiotów( spadku).
  Ale nasuwa mi się pytanie czy i jak można rozporządzić udziałami bez
  dokonywania działu spadku ???


  A pytam bo bo ta w/w nie do końca udana umowa działu spadku ma jeden cel-
  - przekazanie całości spadku jednej osobie, przy czym ta osoba spłaca
  pozostałych. Przekazanie, a więc "rozporządzenie udziałami" - czy więc
  ten dział spadku jest w ogóle potrzebny ? Jeśli nie, jaką umowę napisać?

  Czy to w takim razie powinna być umowa zniesienia współwłasności ?


  Byłam u Radcy Prawnego ( koszt porady -100zł brutto jakby co...) i trochę
  rozjaśnił kwestie, natomiast co do tego konkretnie działu spadku, wzór
  jest z netu, Radca Prawny wprowadził pewne poprawki, jednak udostępniłem
  aktualną wersję... chyba Radca się nie popisał po prostu...


  >> Jednocześnie tytułem spłaty Jacek XXXXXXX zobowiązuje się do zapłaty
  >> kwoty 4000zł na rzecz Anny Marii XXXXXXX do dnia YYYYYY oraz kwoty
  >> 4000 zł na rzecz Adama Józefa XXXXXXX do dnia YYYYYY.
  >
  > Odnotowujemy.
  >
  >> § 4
  >> Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonywanych dopłat
  >> strony poniosą w częściach równych.
  >
  > To skopiowałeś z jakiegoś starego wzoru?
  > Przepis zmienił się już DAWNO temu:

  Racja, dzięki, poprawię to.

  > http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,22,57,460,,20110205,ustawa-z-dnia-9092000-r-o-podatku-od-czynnosci.html
  >
  > +++
  > Art. 4. Obowišzek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, cišży:
  > [...]
  > 5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasnoœci
  > - na podmiocie nabywajšcym rzeczy lub prawa majštkowe
  > ponad udział w spadku lub we współwłasnoœci;
  > ---


  Tu nie do końca rozumiem... - w takim razie w tym przypadku na Jacku
  spoczywa obowiązek podatkowy?

  pozdrowienia
  Viola

 • Gotfryd Smolik news 2013-05-15, 00:07

  Re: umowa działu spadku

  On Tue, 14 May 2013, Viola wrote:

  > Tak, faktycznie teraz dopiero to widzę, że dział powinien dotyczyć nie
  > udziałów a przedmiotów( spadku).
  > Ale nasuwa mi się pytanie czy i jak można rozporządzić udziałami bez
  > dokonywania działu spadku ???

  Zwyczajnie.
  Spadek można zbyć, a jako że stosuje się przepisy dotyczące
  współwłasności, to znaczy że i udział w spadku można zbyć.
  Krótko mówiąc, jest możliwe darowanie jak i sprzedaż
  udziału, ale wtedy nie jest to dział.
  Trzeba by obejrzeć jak tam z podatkami by wyszło, ale wydaje
  się że wersja z PCC od dopłaty jest "nienajdroższa".
  Oczywiście leży i kwiczy wersja że jest "darowizna" i "spłata",
  bo by definition darowizna NIE może wiązać się ze "spłatą",
  rzuć okiem do art.888 KC i następnych.
  BEZPŁATNIE, "100% bezpłatnie", to jest warunek konieczny
  (ale wcale nie wystarczający) darowizny.
  Czyli w rachubę mogłaby wchodzić sprzedaż udziału w spadku
  za kwotę określoną mianem "spłaty".

  > A pytam bo bo ta w/w nie do końca udana umowa działu spadku ma jeden cel-
  > - przekazanie całości spadku jednej osobie, przy czym ta osoba spłaca
  > pozostałych. Przekazanie, a więc "rozporządzenie udziałami" - czy więc
  > ten dział spadku jest w ogóle potrzebny ? Jeśli nie, jaką umowę napisać?
  >
  > Czy to w takim razie powinna być umowa zniesienia współwłasności ?

  Albo sprzedaż udziału... ale tu wyrażone przeze mnie zastrzeżenia
  pozostają w mocy - jeśli możliwe są dwie (lub ponad dwie) "drogi",
  to trzeba sprawdzić, czy aby jedna z wersji nie jest "czynnością
  pozorną".
  Pas, nie wiem czy są jakieś rozstrzygnięcia w zakresie takich
  wersji jak darowizna i sprzedaż udziałów w spadku *między
  spadkobiercami* :)

  Może jeszcze ktoś skomentuje ('witek'?)?

  > Byłam u Radcy Prawnego ( koszt porady -100zł brutto jakby co...) i trochę
  > rozjaśnił kwestie, natomiast co do tego konkretnie działu spadku,
  > wzór jest z netu,

  Ykhm... mój komentarz też "z netu", ale powiem tak: "widać" :D

  > Radca Prawny wprowadził pewne poprawki, jednak udostępniłem
  > aktualną wersję... chyba Radca się nie popisał po prostu...

  Hm...
  Jak wyżej - o ile mam wątpliwości co do wersji z darowizną
  lub sprzedażą między spadkobiercami, to - biorąc pod uwagę
  dopuszczalność takiego "manewru" w przypadku ogólnym, znaczy
  sprzedaży "osobie trzeciej" - słowo "darowizna" rozumiem.
  Pic w tym, że NIE rozumiem pomieszania darowizny z działem
  spadku, do tego darowizny "nie podzielonej" (znaczy całego
  udziału w spadku).
  IMO albo jedno, albo drugie, i po prawdzie art.65.2 KC (mój
  stały punkt programu :)) przesądza o tym, że umowa w której
  występuje "pomieszanie z poplątaniem" jest ważna, tyle,
  że w razie sporu trzeba wyeliminować błędną "literę", tak
  aby tekst przystawał do przepisów.
  Po prawdzie WYDAJE SIĘ, że w opisanym przypadku nie niesie
  to zagrożeń - a przynajmniej ja ich nie widzę.
  Ale a nuż wyskoczy jakiś nieprzewidziany kiks :]

  Oczywiście, mam na uwadze stronę która może być takimi
  kiksami żywotnie zainteresowana, znaczy skarbówkę :>

  >>> Jednocześnie tytułem spłaty Jacek XXXXXXX zobowiązuje się do zapłaty
  >>> kwoty 4000zł na rzecz Anny Marii [...]
  >> +++
  >> Art. 4. Obowišzek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, cišży:
  >> [...]
  >> 5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasnoœci
  >> - na podmiocie nabywajšcym rzeczy lub prawa majštkowe
  >> ponad udział w spadku lub we współwłasnoœci;
  >> ---
  >
  >
  > Tu nie do końca rozumiem... - w takim razie w tym przypadku na Jacku
  > spoczywa obowiązek podatkowy?

  Skoro nabył "rzecz lub prawo", to tak wychodzi :)

  pzdr, Gotfryd

Porady prawne e-prawnik.pl:


Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z otrzymanej odpowiedzi. Dziekuje
 • S.B

  ocena usługi:

  Szybko,konkretnie. Cena ok. Polecam,warto skorzystać.
 • S.B

  ocena usługi:

  Szybko,konkretnie. Cena ok. Polecam,warto skorzystać.
 • S.B

  ocena usługi:

  Szybko,konkretnie. Cena ok. Polecam,warto skorzystać.
 • S.B

  ocena usługi:

  Szybko,konkretnie. Cena ok. Polecam,warto skorzystać.
 • S.B

  ocena usługi:

  Szybko,konkretnie. Cena ok. Polecam,warto skorzystać.
 • krzysztof

  ocena usługi:

 • KAMIL

  ocena usługi:

 • Konrad

  ocena usługi:

 • Ilona Michalska

  ocena usługi:

  E-Prawnik, doskonała alternatywa dla firm, które chcą szybkiej opinii. Doskonała pomoc prawna, polecam
 • Henryk

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, konkretnie. Polecam
 • EMILIA

  ocena usługi:

  Z porady jestem zadowolona
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Szybko i bardzo zrozumiale wytłumaczone .Polecam, dziękuję bardzo.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Szybko i bardzo zrozumiale wytłumaczone .Polecam, dziękuję bardzo.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Szybko i bardzo zrozumiale wytłumaczone .Polecam, dziękuję bardzo.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Szybko i bardzo zrozumiale wytłumaczone .Polecam, dziękuję bardzo.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Szybka realizacja, uczciwa cena, a najważniejsze profesjonalne zgłębienie tematu i opinia prawna


Podobne wątki

 • Dział spadku po smierci spadkobiercy

  Witam, Problem dotyczy mozliwości dokonania działu spadku po smierci jednego ze spadkobierców. W wyniku dziedziczenia spadek (przyjmimjmy że (...)

 • Prawo najmu i dział spadku (PILNE).

  Witajcie! Czy prawo najmu do mieszkania komunalnego, które odziedziczyłem wraz z rodzeństwem wchodzi w dział spadku po zmarłych rodzicach i czy (...)

 • Dział_spadku_i_sprzedaż_swojej_połówki...

  Witajcie! Czy możliwe jest w trakcie postępowania sądowego w sprawie działu spadku sprzedanie swojej części? Dodam, że stwierdzenie nabycia spadku (...)

 • Wycena nieruchomości_-_biegły (PILNE).

  Za klika dni mam termin wyceny przez biegłego sądowego gospodarstwa rolnego w ramach działu spadku z uwzględnieniem nakładów poczynionych przez siostrę, (...)

 • Samochód_w_spadku_-_kiedy_można_s

  Witam. Mam pytanie. Mój tata zmarł w październiku, w skład masy spadkowej wchodzi samochód. Dziedziczę ja, moja siostra i moja mama (testamentu (...)Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane