Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

27 Grudnia 2007

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg wykazujących przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Normy szacunkowe w 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określa następujące normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2008 r.:

Rodzaje upraw i produkcji 

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji 

Norma szacunkowa dochodu rocznego 

zł 

gr 

Uprawy w szklarniach ogrzewanych 

powyżej 25 m2

 

 

 

a) rośliny ozdobne 

1 m2 

47

b) pozostałe 

1 m2 

15 

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych 

powyżej 25 m2 

1 m2 

94 

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych 

powyżej 50 m2

 

 

 

a) rośliny ozdobne 

1 m2 

31 

b) pozostałe 

1 m2 

89 

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 

1 m2 

64 

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: 

 

 

 

a) kurczęta 

1 sztuka 

 

11 

b) gęsi 

1 sztuka 

 

95 

c) kaczki 

1 sztuka 

 

26 

d) indyki 

1 sztuka 

 

61 

Drób nieśny powyżej 80 szt.: 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 

1 sztuka 

40 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 

1 sztuka 

02 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 

1 sztuka

33 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 

1 sztuka 

48 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 

1 sztuka 

10 

56 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 

1 sztuka 

76 

Wylęgarnie drobiu

 

 

 

a) kurczęta 

1 sztuka 

 

01 

b) gęsi 

1 sztuka 

 

06 

c) kaczki 

1 sztuka 

 

02 

d) indyki 

1 sztuka

 

06 

Zwierzęta futerkowe: 

a) lisy i jenoty 

od 1 samicy stada podstawowego 

33 

41 

b) norki 

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 

14 

69 

c) tchórzofretki 

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 

11 

37 

d) szynszyle 

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 

17 

37 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego 

od 1 samicy stada podstawowego

01 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego 

od 1 samicy stada podstawowego 

01 

Zwierzęta laboratoryjne: 

 

 

 

a) szczury białe 

1 sztuka 

 

10 

b) myszy białe 

1 sztuka 

 

02 

Jedwabniki - produkcja kokonów 

1 dm3 

 

25 

Pasieki powyżej 80 rodzin 

1 rodzina 

42 

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia pólek 

1 m2 

145

43 

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 

1 m2 

121 

18 

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 

1 m2 

60 

61 

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk 

1 sztuka 

242 

37 

b) cielęta powyżej 10 sztuk 

1 sztuka 

50 

90 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 

1 sztuka 

26 

65 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk 

1 sztuka 

30 

30 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 

1 sztuka 

12

12 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk 

od 1 matki 

86 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 

1 sztuka 

27 

h) konie rzeźne 

1 sztuka 

363 

57 

i) konie hodowlane 

1 sztuka stada podstawowego

290 

85 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 

1 dm3 

09 

k) hodowla psów rasowych 

1 sztuka stada podstawowego 

32 

73 

l) hodowla kotów rasowych 

1 sztuka stada podstawowego 

12 

12 

Jak korzystać z tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego?

 

 

 

 

 

Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie zatytułowanej Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji, z tym że w przypadku:

 

 

 • upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,

 • upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,  

 • wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,  

 • zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych, 

 • hodowli i chowu następujących zwierząt poza gospodarstwem rolnym: bydła rzeźnego powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów), tuczników powyżej 50 sztuk, prosiąt i warchlaków powyżej 50 sztuk, owiec powyżej 10 sztuk, tuczu owiec powyżej 15 sztuk i koni rzeźnych - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,  

 • hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.  

 

 

 

 

 

Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w ww. tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

 

 

Jeśli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, co do zasady, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.  Zasadę tę stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

 

 

W szklarniach nie ogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

 

Podstawa prawna:

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej(Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1329, ze zm.)

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Karol

  ocena usługi:

  Pełen profesjonalizm i świetna cena za poradę. Szacunek
 • Weronika

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Polecam. Opinia prawna napisana przystępnym i zrozumiałym językiem. Na wszystkie pytania uzyskałem wyczerpującą odpowiedź. W razie potrzeby, wiem już, gdzie ponownie szukać porady.
 • Oliwia

  ocena usługi:

  polecam
 • Monika

  ocena usługi:

  polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Nie mam słów uznania dla tej Kancelarii. Dzięki nim wygrałam sprawę. Oni są najlepsi z najlepszych! Polecam wszystkim.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Uzyskałam w deklarowanym terminie jasną, wyczerpująca poradę, wyjaśniającą wszelkie wątpliwości dotyczące przedstawionego problemu. Kancelaria godna polecenia
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Jan

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i rzeczowo.
 • Monika

  ocena usługi:

 • MONIKA

  ocena usługi:

 • Daria

  ocena usługi:

  Wszystko poprawnie i przydatne.
 • ML

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, kontakt poprawny. Ogólnie jestem zadowolona i mogę z czystym sumieniem polecić ww. kancelarię
 • Maciej

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybki kontakt konkretna odpowiedz na zadane pytania.
 • Paweł

  ocena usługi:
////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane