Akcyza na biodiesel

Pytanie:

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN” (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Podstawowa stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu (art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, obniżać stawki akcyzy oraz różnicować je w zależności od rodzaju wyrobu.

Dla takiego biodiesla sprzedawanego w kraju stawka akcyzy wynosi 1 882 zł/1 000 l (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 4 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Lukasz

13.7.2012 14:19:19

Re: Akcyza na biodiesel

Czy będę musiał płacic podatek akcyzowy jeżeli będę produkował biodiesel z tłuszczów zwierzęcych dla potrzeb mojej elektrowni ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: