Prawo podatkowe: Podatek VAT i akcyza - Porady prawne

Faktura sprzedaży

Kupującemu wydany zostaje z magazynu towar. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Czy konieczny jest też podpisany dokument WZ (wydania zewnętrznego)?

Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.

Spółka z o.o. do prowadzenia działalności gosp. używa m.in. samochodu marki citroen jumper. Jest to pojazd z jednym rzędem siedzeń i trwałą przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową. Jest (...)

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego (...)

Vat na usługi budowlane w 2014

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Proszę o potwierdzenie że od (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

VAT od wynajmu mieszkań

Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić podatku VAT?

Zarządca sądowy

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Rozliczenie z biurem podróży

Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych (...)

Zmiana terminu płatności

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku odliczonego od niezapłaconych faktur w miesiącu, w którym minął (...)

Ulga na złe długi

Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję (...)

Kasy fiskalne 2013

W związku z nowym rozporządzeniem odnośnie kas fiskalnych z 29.11.2012r. (opublikowanego w Dz.U. poz.1382) mam następująca wątpliwość odnośnie obrotów za 2012 r.: Czy limit 20.000 zł dla kontynuujących (...)

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). Przedmiotem działalności jest handel oraz wynajem samochodów. 3 miesiące temu zakupiłem samochód osobowy celem jego wynajmowania. Odliczyłem pełny (...)

Dokumentacja czynności zwolnionych z opodatkowania

Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek przedmiotowo zwolnioną z VAT. Jedyną \"usługą\", za którą pobieram wynagrodzenie jest prowizja za udzielenie pożyczki. Moimi odbiorcami (...)

Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu (...)

Deklaracje bez podpisu elektronicznego

Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość taką będą miały (...)

Zakup statku za granicą

Firma zamierza zakupić statek rybacki w Federacji Rosyjskiej. Statek nie zostanie sprowadzony do Polski i będzie pływał po akwenie Morza Czarnego. Czy w takiej sytuacji wystąpi od zakupu podatek od (...)

Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września (...)

Zwolnienie z vat a deklaracje miesięczne.

Prowadziłem działalność objętą zwykłą stawką VAT i zawiesiłem ją. Wznowiłem ją niedawno, zmieniłem profil na działalność pożyczkową i w deklaracji VAT-R oświadczyłem że od tej pory (...)

Podatek Vat przy załatwianiu formalności

Czy podlega podatkowi Vat czynność polegająca na pośrednictwie przy załatwieniu kredytu polegająca na wypełnieniu wniosków, skompletowaniu i złożeniu dokumentów w firmie udzielającej pożyczek?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Chciałbym prowadzić podatkową KPiR samodzielnie (działalność przedmiotowo zwolniona z VAT). Wystawiam faktury w formacie .pdf i wysyłam je (za zgodą odbiorcy) na jego email. 90% faktur zakupu też (...)

Odsprzedaż materiałów

Pracownik Spółki z o.o. zakupił materiały na prywatne potrzeby, ale Sprzedawca (kierując się adresem przesyłki) wystawił fakturę VAT na Spółkę. Generalnie Sprzedawca nie prowadzi transakcji (...)

Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód (...)

Odliczenie VAT od samochodu w leasingu

Firma leasingowa twierdzi, że w przypadku zawarcia umowy leasingu na samochód osobowy - o ile będzie on oddany w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu bądź dzierżawy - istnieje pełne prawo (...)

Leasing finansowy

Mam okazję zostać wspólnikiem firmy - przychodni lekarskiej. Przyszły wspólnik myśli o tym, aby część sprzętu wziąć w leasing finansowy ze względu na to, że objęty jest tylko 7-procentowym (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

Przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej

Zamierzam wystawiać faktury klientom, ale nie chcę ich drukować tylko wysyłać mailem w formacie .pdf. Prowadzę KPiR. Czy mogę u siebie przechowywać faktury VAT na komputerze w plikach .pdf?

Faktura VAT mimo braku żądania

Udzielam pożyczki osobie fizycznej. Moim przychodem jest prowizja za jej udzielenie zwolniona z VAT. Klient nie żąda faktury. Wysokość prowizji ustalona jest w umowie zawartej na piśmie. Czy mimo (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika