Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

Pytanie:

Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony z faktur kosztowych związanych z autem np. za naprawy. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu, bo też jako ryczałtowiec nie uwzględniam kosztów w swoich rozliczeniach. Czy postępuję prawidłowo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ewidencja przebiegu pojazdu służy do określenia, w jakiej części koszty użytkowania samochodu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu. Stąd też ustawodawca – nie widząc takiej potrzeby – nie przewidział względem tych podatników obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Natomiast odnośnie odliczania VAT przy nabyciu paliwa należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2010 r. Nr 247 poz. 1652) w  okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy  (czyli od dnia 1 stycznia 2011 r. -  przyp. e-prawnik) do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z powyższego wynika, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie przysługuje w odniesieniu do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Natomiast jeżeli chodzi o możliwość odliczania podatku VAT naliczonego w pozostałym zakresie, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi VAT rozliczającemu się dla potrzeb podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jednakże zaznaczyć należy, że w analizowanym przypadku podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w takim zakresie w jakim wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: