Kto może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne precyzyjnie określa podmioty, które mogą korzystać z jednej z form opodatkowania przewidzianych przez tę ustawę – ryczałtu ewidencjonowanego.

Zakres podmioty ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z jednej strony został określony przez kryterium podmiotowe – mogą z niej korzystać tylko określone podmioty, a z drugiej strony przez kryterium przedmiotowe – tylko do określonej wysokości przychodów.

Kto może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą przede wszystkim korzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość taka dotyczy także tych podatników, którzy pozarolniczą działalność prowadzą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Przychodu z najmu

Opodatkowaniem w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą być objęte także przychody osób, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Należy podkreślić, że przychody z takich umów mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego tylko przez osoby nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jaki jest limit przychodów, który pozwala na korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą ograniczona została z uwagi na przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt bowiem może być formą opodatkowania przychodów z tej działalności, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym chcą rozliczać się w formie ryczałtu:

 • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro, lub

 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 150 000 euro.

Wartość przychodu oblicza się według kursu euro na dzień 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozpoczną wykonywanie tej działalności w roku podatkowym, w którym chcą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, mogą zostać objęte ryczałtem bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.

Jeżeli podatnicy rozpoczynają działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym chcą rozliczać się w formie ryczałtu, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku utworzonej w roku podatkowym spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie takie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku),  podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Elżbieta 2015-01-14 23:10:21

  Mamy zamiar otworzyć dzialalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej i serwisu ogumienia.Chcialam się dowiedzieć czy istnieje możliwość rozliczania się w formie ryczałtu i jakie są stawki podatku za sprzedane opony i części które będą montowane do naprawianych samochodów

 • Małgozrata Szmigi 2014-11-11 17:22:09

  Zamirzam otworzyc dzialalnosc gospodarczanp.uslugi spawalnicze.Chcialam sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc rozliczenia sie w formie ryczaltu i na czym to bedzie polegac.

 • Dymka 2012-02-22 16:12:14

  jestem na emeryturz .ZaŁożyŁam firmę doradczą dla rolników Będę organizowaŁa m.in. szkolenia na stosowanie środków ochrony roślin-zatrudniasŁa wykŁadowców i wynajmowaŁa salę.Jaka forma opodatkowania byŁaby najkorzystniejsza dla mnie.

 • EUGENIA 2012-01-05 16:42:26

  Jestem na emeryturze.Mieszkam na wsi ale nie prowadzę gospodarstwa rolnego. Msm wolne pokoje i w czasie wakacji chcę wynajmować trzy pokoje. Jaki podatek mam płacić ?, Czy ryczałt ewidencjonowany ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika