Prawo podatkowe: Podatek dochodowy od osób fizycznych - Artykuły

Uproszczenia podatkowe od 1 lipca 2023 r.

3.7.2023

SLIM VAT3 zawiera przepisy mające poprawić płynność finansową przedsiębiorców, zmniejszyć formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszyć liczbę korekt oraz ujednolicić procedurę wydawania wiążących informacji. Ostateczny kształt pakietu SLIM VAT3 jest wynikiem dialogu (...)

Rozlicz PIT do 2 maja

29.4.2023

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja 2023 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 6,5 (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT?

29.4.2023

Dowiedz się, jak skorzystać z odliczenia darowizn przekazanych na rzecz OPP, na cele kultu religijnego, kształcenia zawodowego, na odbudowę niektórych zabytków, walkę z COVID, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą czy z tytułu oddania krwi.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

28.4.2023

Poniosłeś wydatki na rozszerzenie swojego rynku zbytu – zarówno krajowego, jak i zagranicznego? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi na ekspansję.

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

28.4.2023

Poniosłeś wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Na czym polega ulga na prototyp?

28.4.2023

Poniosłeś wydatki na etapie testowania wynalazku - przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi na prototyp.

Ulga na terminal

26.4.2023

Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.

Ulga na IKZE

26.4.2023

Dokonujesz wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)? Dowiedx się, jak skorzystać z ulgi IKZE.

Ulga dla inwestujących w ASI

25.4.2023

Jeżeli poniosłeś wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej, dowiedx się, czy możesz skorzystać z ulgi.

Ulga na zabytki

24.4.2023

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego? Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi w PIT.

Zwolnienie od PIT środków na termomodernizację

20.4.2023

W objaśnieniach podatkowych z 30 marca 2023 r. dotyczących form wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów odniósł się m.in. do zwolnienia od PIT środków na termomodernizację. Co warto o nim wiedzieć?

PIT-0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

30.3.2023

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy (...)

Ulga dla rodzin 4+

18.3.2023

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2022 rok

17.3.2023

Od 15 lutego br. trwa akcja rozliczenia podatku PIT za 2022 rok, podczas której podatnicy na skali po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi (...)

Nie trzeba płacić podatku od niezapłaconych faktur...

17.3.2023

Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

1,5% podatku dla OPP

9.3.2023

Niskie Podatki pozwalają podatnikom przekazać większą część swojego podatku PIT dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od tego roku można przekazać 1,5%, w poprzednich latach był to 1% podatku. Aby urząd skarbowy mógł przekazać środki OPP, podatnik musi (...)

Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. na skalę podatkową

14.2.2023

Podatnicy, którzy w 2022 r. opodatkowywali swoje dochody tzw. podatkiem liniowym lub opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą po zakończeniu roku wybrać skalę podatkową. Służy do tego PIT-36 albo PIT-36S. Podatniku, pamiętaj: jeżeli złożysz najpierw (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

26.1.2023

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy (...)

Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego w 2023 r.

30.12.2022

Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A - ważne dla płatników

27.12.2022

Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. w aktualnych wersjach formularzy. Przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika.

Rozliczenie PIT za 2022 rok

26.12.2022

Zeznania podatkowe PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja. Osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z urzędu skarbowego (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

29.11.2022

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników.

Płatności między przedsiębiorcami

10.10.2022

Przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez (...)

Informacje o spółkach nieruchomościowych

14.9.2022

Obowiązek złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe oraz podatników – wspólników tych spółek wynika z art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika