Podatek od dzierżawy działki dla operatora sieci

Pytanie:

"Mam działkę rolną 30 arową, na której jeden z operatorów sieci komórkowych będzie stawiał maszt stacji bazowej. Będzie to umowa cywilna. Ja osobiście nie prowadzę działalności gospodarczej. Prowadzę gospodarstwo rolne. Umowa będzie zawarta na 10 lat. Czynsz dzierżawny to 2.000 zł/miesięcznie. Jaki podatek będę musiał płacić od tego? W jakich terminach?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od dzierżawy działki dla operatora sieci

Właściciel działki, nieprowadzący działalności gospodarczej, wynajmujący lub dzierżawiący ją operatorowi sieci komórkowej, z tytułu wynajmu/dzierżawy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może przy tym wybrać sposób opodatkowania, tj. może wybrać zasady ogólne przewidziane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych albo może wybrać zryczałtowany podatek przewidziany ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przy pierwszej formie podatnik zapłaci podatek według skali podatkowej (19, 30 lub 40%), ale może go zmniejszyć o koszty związane z osiąganymi przychodami. Przy ryczałcie natomiast podatnik nie naliczy kosztów i zapłaci podatek od przychodu, który wynosi 8,5%, natomiast powyżej 4000 euro rocznie – 20%.

Przy mniejszych wpływach (np. 2000 zł miesięcznie) i przy niskich kosztach najbardziej racjonalny będzie wybór podatku zryczałtowanego. O wyborze ryczałtu podatnik musi poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie świadczenia usługi, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 21 wskazanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania (tj. w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku). Podatnicy mogą też co do zasady wybrać rozliczanie kwartalne, z tym że podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

W zakresie natomiast podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 (tj. 50.000 zł). Jeżeli podatnik będzie osiągał sprzedaż 2.000 zł miesięcznie, będzie zwolniony z VAT. Nie musi przy tym zawiadamiać organów podatkowych o korzystaniu ze zwolnienia z VAT.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika