Podatek dochodowy od osób fizycznych porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Wpłacanie czynszu najmu nieterminowo a podatek

  Jakie mogą być skutki uiszczania czynszu dzierżawnego comiesięcznego odmiennie niż wynikałoby to z umowy dzierżawy. W umowie był zapis, że z dołu w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (...)

 • Nieściągnięte długi jako koszt firmy

  Czy wyroki, w których występuję jako wierzyciel i nieodzyskane z nich pieniądze, ewentualnie przegrane sprawy mogę wliczyć w straty firmy? Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej.

 • Koszty działalności przedsiębiorcy

  Prowadzę działalność konsultingową (tłumaczenia, przygotowywanie umów etc.) i w ramach tej działalności wynajmuję budynek obcej firmie. Wynajem stanowi 90% przychodów z działalności. Moje (...)

 • Koszty uzyskania przychodów

  W jakiej wysokości można uznać niedobory magazynowe za koszty uzyskania przychodów? Który akt prawny reguluje tę wielkość, i jak się ja wylicza?

 • Obowiązek podatkowy wobec osoby współpracującej

  Oboje z żoną jesteśmy na pełnych etatach nauczycielskich. Ja dodatkowo od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i w związku z tym opłacam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wobec (...)

 • Klasyfikacja zawodu tłumacza dla celów podatkowych

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń przysięgłych oraz nauczania języka. Działalność ta wykonywana jest na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (...)

 • Wniesienie prawa do bezpłatnego używania lokalu

  Chcę aneksem do umowy spółki cywilnej wnieść prawo do używania lokalu nieodpłatnie. Chodzi konkretnie o lokal biurowy, który będzie używany jako siedziba w/w spółki cywilnej. Mam jednak wątpliwości (...)

 • Opodatkowanie ryczałtu za jazdy lokalne

  Czy ryczałt za jazdy lokalne dla leśników jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli tak, na jakiej podstawie?

 • Opodatkowanie odsetek z umowy pożyczki

  Czy odsetki wynikające z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi są opodatkowane? Jeżeli tak, to która strona umowy opłaca ten podatek oraz w jakiej wysokości i w jakim (...)

 • Opodatkowanie odsetek

  Czy w 2004 r naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności jest obowiązkowe i czy należy je wliczyć do przychodu mimo, że nie zostały zapłacone czy też w dalszym ciągu obowiązuje (...)

 • Udokumentowanie pochodzenia pieniędzy

  Po studiach wyjechałam do Londynu. Pracuję tam już półtora roku. Chcę wrócić do kraju i kupić małe mieszkanie. Jak mam udowodnić w urzędzie skarbowym, że zarobiłam tam pieniądze skoro pracuję (...)

 • Prawidłowe fakturowanie w PKPiR

  Prowadzę działalność (zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) od 15.04. br. Część faktur została wystawiona przez moich dostawców z datą 10.04. br. Czy mogę te faktury ująć (...)

 • Opodatkowanie przychodów ze zbycia udziałów

  Spółka nabyła udziały wspólnika w celu ich dobrowolnego umorzenia. Wspólnik za nabyte udziały otrzyma wynagrodzenie po cenie umownej. Czy spółka jest w obowiązku jako płatnik pobrać i odprowadzić (...)

 • Zasady odliczania wykonanych darowizn

  Czy darowizna w kwocie 350 zł może być przekazana szkole, która nie jest instytucją pożytku publicznego?

 • Zasady odliczania dokonanych darowizn

  Przedszkole niepubliczne (Spółka Cywilna) otrzymało darowiznę pieniężną od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele oświatowo-wychowawcze oraz terapeutyczne dzieci. Czy taka darowizna stanowi przychód (...)

 • Przekazanie towaru ze starej do nowej firmy

  Prowadzę działalność gospodarcza opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Chciałbym jednak zlikwidować działalność, a żeby podjęła ją moja żona. Jak powinno wyglądać przekazanie (...)

 • Użyczenie budynku a ulga remontowa

  Czy umowa użyczenia jest ważna nawet jeśli nie jest potwierdzona notarialnie? Jeśli tak, to czy mogę skorzystać na jej podstawie z możliwości odliczenia kosztów remontu domu (jest to dom mojej (...)

 • Kwestie podatkowe związane z użyczonym samochodem

  W samochodzie poleasingowym z kratką posiadającym homologację producenta na samochód ciężarowy, zamontowano instalację gazową. Były leasingobiorca, obecnie właściciel samochodu (osoba niepełnosprawna (...)

 • Wierzytelności nieściągalne jako koszt

  Jak powinien wyglądać wniosek do sądu o uznanie należności za nieściągalne? Jak powinnam udokumentować taki wniosek? Ile egzemplarzy takiego wniosku powinnam złożyć w sądzie? Mam dwie sprawy, (...)

 • Diety z tytułu podróży a koszt uzyskania przychodu

  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe (samochód należy do firmy na rzecz której świadczy usługi, on jest natomiast kierowcą).Czy diety z tytułu wyjazdu za (...)

 • Wystawianie faktur a amortyzacja lokalu

  Mam zamiar wynająć lokal pod działalność handlową. Obecnie ten lokal jest już wynajęty przez osobę, która odstępuje od dzierżawy a poniosła koszty remontu. Mam zapłacić odstępne i podpisać (...)

 • Uproszczona forma uiszczania zaliczki na podatek

  W związku z opublikowanym w e-prawniku artykułem o uproszczonej formie uiszczania zaliczki na pdof proszę o wyjaśnienie, czy podstawą opodatkowania będzie dochód za 2002 rok po pominiejszeniu o (...)

 • Obowiązek wydania informacji o wysokości dochodu

  Spółka której byłem pracownikiem (początkowo umowa o pracę, a następnie, po przerwie umowa zlecenia) zaprzestała działalności. Złożony wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony. Księgowy (...)

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

  Jako wspólnik w spółce cywilnej, aneksem do umowy spółki wniosłem jako wkład rzeczowy do użytkowania samochód osobowy. Samochód ten nie stanowi mojego aportu i podlega zwrotowi na moje żądanie. (...)

 • Nieściągalna wierzytelność a koszty

  W 2000r. podpisałem pożyczkę pracownicy z Funduszu Socjalnego. Pracownica została zwolniona i nie spłaciła pożyczki. Zaległe raty pracodawca potrącił z mojego wynagrodzenia. Komornik nie może (...)

 • Zaliczanie wypłaconych diet w koszty

  Mam jednoosobową firmę i prowadzę działalność: usługi projektowe. Moja firma jest zarejestrowana w mieście rodzinnym, w którym również mam stałe zameldowanie. Obecnie wykonuje usługi projektowe (...)

 • Podatki przy dzierżawie gruntu

  Zawarłam umowę dzierżawy gruntu ( 60arów ). Czy muszę tę umowę zarejestrować w gminie? Czy czynsz, który ustaliliśmy w wysokości 50zł rocznie, nie jest zbyt niski ? Ustalony został w takiej (...)

NA SKÓTY