e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • podatek od sprzedaży mieszkania.

  Sprzedałem mieszkanie, którego właścicielem byłem 2 lata. Słyszałem, że gdy jestem właścicielem poniżej 2 lat mogę zapłacić podatek lub mogę kwotę podatku mogę zainwestować w remont mieszkania (...)

  podatek od sprzedaży mieszkania.
 • Ryczałt z tytułu najmu

  Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem (...)

  Ryczałt z tytułu najmu
 • Koszty uzyskania przychodów.

  Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

  Koszty uzyskania przychodów.
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku.

  Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

  Stwierdzenie nadpłaty podatku.
 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

  Środki trwałe.
 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały?

  Środki trwałe.
 • Miejsce zamieszkania

  Kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski?

  Miejsce zamieszkania
 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

  Wydatki na cele mieszkaniowe.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Kto nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Wspólne rozliczanie małżonków

  Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów (...)

  Wspólne rozliczanie małżonków
 • Zbycie własnościowego prawa do lokalu

  Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. (...)

  Zbycie własnościowego prawa do lokalu
 • Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

  Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna (...)

  Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.
 • Sprzedaż akcji

  Akcjonariusz sprzedał innemu akcjonariuszowi akcje w cenie nominalnej. Kilka lat temu miała miejsce odwrotna sytuacja również po cenie nominalnej.Czy w związku z tą transakcją należy odprowadzić (...)

  Sprzedaż akcji
 • Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.

  Spółka Akcyjna ma kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN. Spółka Akcyjna planuje przeznaczyć w całości wypracowany dochód w wysokości 200.000 PLN za ostatni rok na zwiększenie kapitału (...)

  Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.
 • Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

  Kupiłem mieszkanie w sierpniu 2005 r., teraz chcę sprzedać. Jak długo muszę być zameldowany i w jakim okresie (np. przed sprzedażą), abym nie musiał płacić podatku od sprzedanego mieszkania.

  Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy
 • Koszty uzyskania przychodów

  Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). W grudniu chcę przeznaczyć swój prywatny samochód osobowy oraz komputer na cele firmy. Nie zamierzam wciągać to na ewidencje środków trwałych - ponieważ (...)

  Koszty uzyskania przychodów
 • Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

  Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania (...)

  Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu
 • Wydatki na cele mieszkaniowe

  W 2010r. kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Mamy współwłasność majątkową. Aktualnie mieszkanie to sprzedaliśmy. Złożymy zeznanie roczne pit-39 i skorzystamy ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem (...)

  Wydatki na cele mieszkaniowe
 • Zaliczka za grudzień a pit-36

  W tym roku zmienia się sposób płacenia zaliczki na pit za grudzień/4 kwartał. Zaliczkę trzeba uiścić do 20 stycznia i obliczyć w taki sam sposób jak za poprzednie miesiące.Czy jeśli złożę (...)

  Zaliczka za grudzień a pit-36
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  Chciałbym prowadzić podatkową KPiR samodzielnie (działalność przedmiotowo zwolniona z VAT). Wystawiam faktury w formacie .pdf i wysyłam je (za zgodą odbiorcy) na jego email. 90% faktur zakupu też (...)

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 • Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

  Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód (...)

  Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu
 • Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

  W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

  Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym
 • Amortyzacja samochodu wykupionego od spółki

  Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem spółki cywilnej. W spółce cywilnej użytkujemy samochód osobowy. Samochód ten był w leasingu finansowym (...)

  Amortyzacja samochodu wykupionego od spółki
 • Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

  Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

  Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu
 • Przekazanie leasingu

  Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

  Przekazanie leasingu
 • Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

  Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

  Najem mieszkania przez spółkę z o.o.
 • Środek trwały małżonki używany wspólnie.

  Od tego miesiąca prowadzę działalność gospodarczą (handel, PKPiR + VAT). Do mojej działalności potrzebny jest samochód ciężarowy. Mamy taki samochód z żoną - ale jest on w środkach trwałych (...)

  Środek trwały małżonki używany wspólnie.
 • Obliczanie różnic kursowych

  Prowadzę firmę (PKPiR + VAT, handel). Część sprzedaży wysyłam do Unii (WDT) oraz na export (poza Unię). W obydwu przypadkach stawka 0% VAT. Posiadam konto walutowe - i klienci spoza Polski wpłacają (...)

  Obliczanie różnic kursowych
 • Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

  Prowadzimy spółkę Cywilną od 2003r. (księgi rachunkowe + VAT). Do roku 2010 byliśmy małżeństwem ze wspólnota majątkową. Udział 50/50 w spółce. W trakcie małżeństwa , w 2008r. nabyliśmy (...)

  Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.
 • Umowa użyczenia mieszkania dla syna

  Posiadam mieszkanie, które chciałabym oddać w użytkowanie mojemu synowi. Czy jeśli to zrobię na podstawie umowy użyczenia - syn będzie musiał płacić jakiś podatek z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

  Umowa użyczenia mieszkania dla syna
 • Aport w spółce jawnej

  W 2009 zakupiłam działkę za kwotę 40 tys zł. W 2010 wniosłam ja aportem do spółki jawnej (wniesiony wkład nie rodził żadnych skutków podatkowych, posiadam w tej kwestii indywidualna interpretacje),w (...)

  Aport w spółce jawnej
 • Wartość początkowa środka trwałego

  Przed zakupem nieruchomości spółka jawna musiała wykonać operat szacunkowy w celu uzyskania kredytu. Został on określony w następujący sposób: nieruchomość (budynek) 2 900 000, wartość wieczystego (...)

  Wartość początkowa środka trwałego
 • Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

  Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony (...)

  Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT
 • Organizacja konkursów dla dzieci

  Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata (...)

  Organizacja konkursów dla dzieci
 • Umorzenie długu

  Firma nie ściągnęła należności od klienta. Minęło 2,5 roku. Sprawa dotyczy usług budowlanych. Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia długu?

  Umorzenie długu
 • Ogrodzenie

  Przy prywatnym przedszkolu robi się ogrodzenie do ogródka. Koszt 5000 zł. Czy zakwalifikować to jako środek trwały, jaka grupa, czy można zastosować jednorazową amortyzację?

  Ogrodzenie
 • Umowa o remont mieszkania

  Chciałbym zawrzeć umowę o remont mieszkania z osobą, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej (kiedyś ją prowadziła), a ja również nie prowadzę takiej działalności. Zakładam, (...)

  Umowa o remont mieszkania
 • Nieograniczony obowiązek podatkowy

  Na czym polega nieograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

  Którzy podatnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 • Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Czym jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych