Prawo podatkowe: Podatek dochodowy od osób fizycznych - Porady prawne

Ryczałt z tytułu najmu

Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem (...)

Koszty uzyskania przychodów.

Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Środki trwałe.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

Środki trwałe.

Jakie warunki powinny być spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały?

Miejsce zamieszkania

Kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski?

Wydatki na cele mieszkaniowe.

Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Wspólne rozliczanie małżonków

Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów (...)

Zbycie własnościowego prawa do lokalu

Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. (...)

Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna (...)

Sprzedaż akcji

Akcjonariusz sprzedał innemu akcjonariuszowi akcje w cenie nominalnej. Kilka lat temu miała miejsce odwrotna sytuacja również po cenie nominalnej.Czy w związku z tą transakcją należy odprowadzić (...)

Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.

Spółka Akcyjna ma kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN. Spółka Akcyjna planuje przeznaczyć w całości wypracowany dochód w wysokości 200.000 PLN za ostatni rok na zwiększenie kapitału (...)

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Kupiłem mieszkanie w sierpniu 2005 r., teraz chcę sprzedać. Jak długo muszę być zameldowany i w jakim okresie (np. przed sprzedażą), abym nie musiał płacić podatku od sprzedanego mieszkania.

Koszty uzyskania przychodów

Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). W grudniu chcę przeznaczyć swój prywatny samochód osobowy oraz komputer na cele firmy. Nie zamierzam wciągać to na ewidencje środków trwałych - ponieważ (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania (...)

Wydatki na cele mieszkaniowe

W 2010r. kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Mamy współwłasność majątkową. Aktualnie mieszkanie to sprzedaliśmy. Złożymy zeznanie roczne pit-39 i skorzystamy ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem (...)

Zaliczka za grudzień a pit-36

W tym roku zmienia się sposób płacenia zaliczki na pit za grudzień/4 kwartał. Zaliczkę trzeba uiścić do 20 stycznia i obliczyć w taki sam sposób jak za poprzednie miesiące.Czy jeśli złożę (...)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Chciałbym prowadzić podatkową KPiR samodzielnie (działalność przedmiotowo zwolniona z VAT). Wystawiam faktury w formacie .pdf i wysyłam je (za zgodą odbiorcy) na jego email. 90% faktur zakupu też (...)

Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

Amortyzacja samochodu wykupionego od spółki

Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem spółki cywilnej. W spółce cywilnej użytkujemy samochód osobowy. Samochód ten był w leasingu finansowym (...)

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

Przekazanie leasingu

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Środek trwały małżonki używany wspólnie.

Od tego miesiąca prowadzę działalność gospodarczą (handel, PKPiR + VAT). Do mojej działalności potrzebny jest samochód ciężarowy. Mamy taki samochód z żoną - ale jest on w środkach trwałych (...)

Obliczanie różnic kursowych

Prowadzę firmę (PKPiR + VAT, handel). Część sprzedaży wysyłam do Unii (WDT) oraz na export (poza Unię). W obydwu przypadkach stawka 0% VAT. Posiadam konto walutowe - i klienci spoza Polski wpłacają (...)

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

Prowadzimy spółkę Cywilną od 2003r. (księgi rachunkowe + VAT). Do roku 2010 byliśmy małżeństwem ze wspólnota majątkową. Udział 50/50 w spółce. W trakcie małżeństwa , w 2008r. nabyliśmy (...)

Umowa użyczenia mieszkania dla syna

Posiadam mieszkanie, które chciałabym oddać w użytkowanie mojemu synowi. Czy jeśli to zrobię na podstawie umowy użyczenia - syn będzie musiał płacić jakiś podatek z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Aport w spółce jawnej

W 2009 zakupiłam działkę za kwotę 40 tys zł. W 2010 wniosłam ja aportem do spółki jawnej (wniesiony wkład nie rodził żadnych skutków podatkowych, posiadam w tej kwestii indywidualna interpretacje),w (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika