Prawo podatkowe: Podatek dochodowy od osób fizycznych - Porady prawne

Ryczałt z tytułu najmu

Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem (...)

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna (...)

Zaliczka za grudzień a pit-36

W tym roku zmienia się sposób płacenia zaliczki na pit za grudzień/4 kwartał. Zaliczkę trzeba uiścić do 20 stycznia i obliczyć w taki sam sposób jak za poprzednie miesiące.Czy jeśli złożę (...)

Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

Przekazanie leasingu

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Umowa użyczenia mieszkania dla syna

Posiadam mieszkanie, które chciałabym oddać w użytkowanie mojemu synowi. Czy jeśli to zrobię na podstawie umowy użyczenia - syn będzie musiał płacić jakiś podatek z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony (...)

Umowa o remont mieszkania

Chciałbym zawrzeć umowę o remont mieszkania z osobą, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej (kiedyś ją prowadziła), a ja również nie prowadzę takiej działalności. Zakładam, (...)

Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Czym jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów (...)

Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 5,5% ryczałtu (...)

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

Usługi budowlane w Polsce i Belgii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (ryczałt bez VAT). Świadczę usługi budowlane w Belgii i w Polsce. Z reguły moje usługi są wykonywane w Belgii (rachunek wystawiam na polskiego (...)

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo (...)

Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Prowadzę firmę - warsztat samochodowy. Prowadzę działalność zarejestrowaną na adres domowy. Firmę prowadzę od 2008 r. Początkowo naprawiałem samochody na podwórku oraz w garażu. Od końca (...)

Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe

Kiedy należy uznać, że dochód ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Kaucja za złom akumulatora

Firma dokonała zakupu akumulatora i została obciążona kaucją za złom. Jak zarejestrować w księdze rachunkowej zapłaconą kaucję?

Odszkodowanie za samochód wycofany z ewidencji

Proszę o poradę czy jest przychodem odszkodowanie za wycofany ze środków trwałych samochód osobowy. W wyniku wypadku doszło do całkowitego zniszczenia samochodu, który od VI.2011 nie był wykorzystywany (...)

Pracowałem we Włoszech, czy muszę tam płacić podatek od emerytury?

Pracowałem we Włoszech, czy muszę tam płacić podatek od emerytury?

Obciążenie za brak towaru w transporcie

Kierowca przy załadunku towarów nie dokonał sprawdzenia ładunku. Firma transportowa została obciążona za brak towaru. Czy obciążenie za brak towaru stanowi koszt uzyskania przychodu?

Użyczenie adresu do korespondencji

Pięciu wspólników spółki komandytowej A postanowiło zawiesić działalność tejże spółki. W momencie zawieszenia jeden ze wspólników (jedyny komplementariusz) użyczył bezpłatnie spółce (...)

Zmiana udziałów w spółce komandytowej

W spółce komandytowej jest 5 wspólników: komplementariusz (spółka z o.o.) oraz 4 komandytariuszy (osoby fizyczne). Do dnia 15 lipca 2011 wszyscy wspólnicy posiadali po 20% udziałów w zysku spółki. (...)

Sprzedaż przez Internet rzeczy używanych

Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w tym zakresie, zamierza rozpocząć sprzedaż swoich rzeczy używanych użytku osobistego (ponad 1/2 roku), głównie: używanych ubrań, biżuterii (...)

Pomoc de minimis przychodem

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. (...)

Pojęcie dochodu według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W jaki sposób ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pojęcie dochodu?

Kilometrówka w spółce cywilnej

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Chcę zacząć używać swój prywatny samochód osobowy dla celów spółki na zasadzie \"kilometrówki\"- czy faktury za paliwo, myjnię, naprawę powinienem (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika