Zaliczka za grudzień a pit-36

Pytanie:

"W tym roku zmienia się sposób płacenia zaliczki na pit za grudzień/4 kwartał. Zaliczkę trzeba uiścić do 20 stycznia i obliczyć w taki sam sposób jak za poprzednie miesiące.Czy jeśli złożę pit roczny do 20 stycznia - to nie będę musiał płacić zaliczki za grudzień, tylko łączny podatek do 30 kwietnia zgodnie z pit-36? Dokumenty czasem mogą spłynąć po 20 stycznia. Czy jeśli do 30 kwietnia zdarzy się korekta pit-36 , to czy to zmieni obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczka za grudzień a pit-36

Stosownie do treści art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

 

Z treści powyższego przepisu wynika, że na podatniku nie ciąży obowiązek wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty – czyli przed dniem 20 stycznia następnego roku podatkowego – złoży zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku.

Opowiadając na zadane pytanie należy stwierdzić, że podatnik nie będzie miał obowiązku wpłaty zaliczki za grudzień, jeżeli przed dniem 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku. Podkreślić należy, że w świetle powyższego przepisu samo złożenie zeznania podatkowego jest niewystarczające.

W naszej opinii złożenie korekty deklaracji podatkowej nie wpłynie w żaden sposób na obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika