Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Pytanie:

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 75  § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

§ 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje również:

1)   podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli:

a)  w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,

b)  w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,

c)  nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;

1a)  osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, w sytuacjach określonych w pkt 1;

2)   płatnikom lub inkasentom, jeżeli:

a)  w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,

b)  w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,

c)  nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

 

W treści przytoczonego powyżej przepisu wymieniono podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Analizując jego treść należy stwierdzić, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty może zostać wszczęte tylko i wyłącznie na wniosek podatnika, płatnika, inkasenta i osoby, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

  Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu podatkowego kwotę wyższą niż wysokość zobowiązania podatkowego, albo też kwotę nienależną. (...)

 • Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

 • Nadpłata podatku

  Za nadpłatę uważa się kwotę podatku uiszczonego nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Podatek nienależny to taki, który pozbawiony jest podstawy w postaci zobowiązania podatnika (...)

 • Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Każdy podatnik z niecierpliwością czeka na zwrot nadpłaconego podatku, natomiast nie wszyscy z nich wiedza, na jakich zasadach oraz kiedy ten zwrot powinien nastąpić. Wypełnieniu tej luki, w wiedzy (...)

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Spadkobiercy, przyjmując spadek, przejmują także podatkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przy ustalaniu kręgu spadkobierców oraz w ogólnych kwestiach związanych z przyjęciem lub odrzuceniem (...)

NA SKÓTY