Użyczenie adresu do korespondencji

Pytanie:

Pięciu wspólników spółki komandytowej A postanowiło zawiesić działalność tejże spółki. W momencie zawieszenia jeden ze wspólników (jedyny komplementariusz) użyczył bezpłatnie spółce komandytowej A adres do korespondencji. Użyczany adres jest tożsamy z adresem jednoosobowej działalności gospodarczej komplementariusza. Czy umowa użyczenia, ustna lub pisemna, zawarta pomiędzy spółką komandytową A a komplementariuszem podlega opodatkowaniu z tytułu przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Komplementariusz spółki komandytowej z mocy przepisów zobowiązany jest do jej reprezentowania. Nawet w okresie zawieszenia działalności może pojawić się korespondencja, którą należy odebrać, a ponieważ korespondencja zapewne nie będzie odbierana pod dotychczasowym adresem spółki, racjonalne jest aby korespondencja była kierowana pod adres komplementariusza.

Mając powyższe na uwadze, w naszej ocenie z samego faktu udostępnienia przez komplementariusza swojego adresu nie można wnosić, iż spółka otrzymuje z tego tytułu nieodpłatne świadczenia. Spółka wszakże nie będzie prowadziła pod powyższym adresem działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: