Drukarka fiskalna - KŚT

Pytanie:

"Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo w koszty, bez powiększania wartości zestawu komputerowego: http://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/Zrodla-przychodow/200851-dotacja-koszty-uzyskania-przychodow-podstawa-opodatkowania-przychod.html Pod jakim symbolem KŚT wpisać drukarkę fiskalną : jako drukarkę 491 czy jako urządzenie fiskalne 669?"

Odpowiedź prawnika: Drukarka fiskalna - KŚT

Wskazana w pytaniu interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2009 r., ILPB1/415-845/08-5/AA, faktycznie stwierdza, iż "zatem skoro komputer i drukarka fiskalna, stanowią odrębne, kompletne i zdatne do użytku urządzenia, mogą być wprowadzone do ewidencji wyposażenia, a Wnioskodawca nie ma obowiązku zwiększania wartości komputera o wartość zakupionej drukarki fiskalnej i traktowania ich jako jeden środek trwały.", przy założeniu jednak, iż "tut. Organ informuje, że tylko podatnik może ocenić (posiada odpowiednią wiedzę), czy dany środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku."

 W praktyce jednak sprawa może budzić wątpliwości. Stosownie bowiem do art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny, urządzenia i środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Dz. U. Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.), kasy fiskalne zaliczane są do rodzaju 669 - Pozostałe urządzenie nieprzemysłowe.

W odróżnieniu jednak od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna nie może co do zasady pracować samodzielnie i wymaga podłączenia do komputera. W efekcie, w naszej opinii, drukarka fiskalna nie powinna być uznawana za samodzielny środek trwały, lecz stanowi element zestawu komputerowego klasyfikowanego w rodzaju 491.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika