Umowa użyczenia mieszkania dla syna

Pytanie:

"Posiadam mieszkanie, które chciałabym oddać w użytkowanie mojemu synowi. Czy jeśli to zrobię na podstawie umowy użyczenia - syn będzie musiał płacić jakiś podatek z tytułu nieodpłatnego świadczenia? "

Odpowiedź prawnika: Umowa użyczenia mieszkania dla syna

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 125 i ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie to nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 93 poz. 768 z późn. zm.):

- do  I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

- do II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że w analizowanej konstrukcji będzie miało miejsce raczej użyczenie niż użytkowanie, ponieważ użytkowanie to prawo do używania rzeczy oraz pobierania jej pożytków. Natomiast przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy stwierdzić, że wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od członków rodziny – w konsekwencji jeżeli rodzic odda mieszkanie w użyczenie synowi – syn nie będzie miał obowiązku zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika