Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Pytanie:

"Prowadzę firmę - warsztat samochodowy. Prowadzę działalność zarejestrowaną na adres domowy. Firmę prowadzę od 2008 r. Początkowo naprawiałem samochody na podwórku oraz w garażu. Od końca 2010 r. rozpocząłem inwestycję - przebudowę garażu, modernizacje - pod warsztat. Aktualnie zakończyłem modernizację . Łączne koszty wyniosły mnie prawie 8.000 netto. Chciałbym teraz rozpocząć amortyzację - ale nie wiem jak ustalić wartość początkową mojego garażu. Dom wybudowałem 5 lat temu, ale nie posiadam dowodów na poniesione wydatki. Do tej pory mojego garażu nie wprowadziłem na środki trwałe - ale teraz po zakończeniu modernizacji chciałbym go wprowadzić. Znalazłem jedną z interpretacji która negatywnie odnosi się do wprowadzenia na podstawie ceny wolnorynkowej: http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/5-koszty-uzyskania-przychodow/43148-biegly-srodek-trwaly-wartosc-poczatkowa-srodkow-trwalych-wycena.html Czy mogę wartość garażu wycenić po cenie wolnorynkowej z dnia oddania budynku do użytku i powiększyć go o wartość ulepszenia? Jeśli nie, to po jakiej wartości mogę wprowadzić ten garaż na moje środki trwałe dysponując tylko dokumentami na modernizację, a nie dysponując dokumentami na wybudowanie?"

Odpowiedź prawnika: Ulepszenie warsztatu - środki trwałe

Powołana interpretacja prawa podatkowego (Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile z dnia 2 listopada 2005 r., sygn. P1-D-4117/A/01/05) stwierdza, iż w przedstawionym stanie faktycznym brak podstaw prawnych do ustalenia wartości początkowej wybudowanego przez podatnika warsztatu w oparciu o wycenę biegłego - art. 22g ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż był on wzniesiony w czasie prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik winien, zatem podjąć starania mające na celu zebranie dowodów dokumentujących poniesione koszty będące podstawą ustalenia wartości początkowej. Tylko odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej stanowią, bowiem koszty uzyskania przychodów.

Faktycznie organy podatkowe często kwestionują możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego na podstawie wskazanego wyżej przepisu, zgodnie z którym jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8 (tj. cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia), przez biegłego, powołanego przez podatnika.

Niestety innej metody ustalenia wartości początkowej nie ma, także należałoby przeanalizować czy faktycznie nie można zastosować tej metody w tym przypadku. Jeżeli dom i garaż podatnik zbudował przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (przed rokiem 2008), a tak wynika z opisu stanu faktycznego, a zatem w czasie kiedy nie był zobowiązany do ewidencjonowania kosztów związanych z działalności gospodarczą, to sytuacja podatnika jest inna niż tego opisanego w stanie faktycznym w powyższej interpretacji. Zatem można bronić stanowiska, iż w tym przypadku jedyną możliwością ustalenia wartości początkowej jest opinia biegłego. Jeśli podatnik chciałby zwiększyć wartość początkową jeszcze o koszty modernizacji, to biegły powinien ustalić wartość sprzed modernizacji (co może być trudne).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika