Przekazanie leasingu

Pytanie:

"Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem dochodowym?"

Odpowiedź prawnika: Przekazanie leasingu

Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu (art. 709[1] do 709[18] – Tytuł XVII. Umowa leasingu" href="https://e-prawnik.pl/artykuly/umowa-leasingu-w-prawie-cywilnym.html">Umowa leasingu – kodeks cywilny). Art. 709 [12] wyraźnie wyklucza możliwość oddania przez korzystającego przedmiotu leasingu osobie trzeciej, chyba że finansujący leasing wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku leasingodawca (finansujący) może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast finansujący może zbyć rzecz (przedmiot leasingu), a w miejsce dotychczasowego korzystającego wchodzi nabywca (art. 709[14]). Skutki podatkowe niejako determinuje dyspozycja przepisu art. 709 [15] kc. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego, na skutek okoliczności za które korzystający ponosi odpowiedzialność (np. udostępnienie przedmiotu leasingu bez zgody finansującego osobie trzeciej), finansujący może zażądać od korzystającego natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie i niezapłaconych rat. Ocena możliwości zaliczenia w koszty podatkowe tychże rat, zależy od konkretnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że koszt podatkowy winien być powiązany z uzyskanym przychodem.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika