Przekazanie leasingu

Pytanie:

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem dochodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedzi na te pytania zawierają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu (art. 709[1] do 709[18] – Tytuł XVII. Umowa leasingu" href="http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/umowa-leasingu/">Umowa leasingu – kodeks cywilny). Art. 709 [12] wyraźnie wyklucza możliwość oddania przez korzystającego przedmiotu leasingu osobie trzeciej, chyba że finansujący leasing wyrazi na to zgodę. W przeciwnym wypadku leasingodawca (finansujący) może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast finansujący może zbyć rzecz (przedmiot leasingu), a w miejsce dotychczasowego korzystającego wchodzi nabywca (art. 709[14]). Skutki podatkowe niejako determinuje dyspozycja przepisu art. 709 [15] kc. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego, na skutek okoliczności za które korzystający ponosi odpowiedzialność (np. udostępnienie przedmiotu leasingu bez zgody finansującego osobie trzeciej), finansujący może zażądać od korzystającego natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie i niezapłaconych rat. Ocena możliwości zaliczenia w koszty podatkowe tychże rat, zależy od konkretnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że koszt podatkowy winien być powiązany z uzyskanym przychodem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  Przez umowę leasingu finansujący (czyli np. bank) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tą rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierani pożytków (...)

 • Opodatkowanie stron umowy leasingu

  Nieniejsza porada przedstawia sposoby ustalania przychodu i podatku w przypadku zawarcia umowy leasingu pomiędzy przedsiębiorcą a firmą leasingową.

 • Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną (...)

 • 1% dla OPP a ochrona danych

  Pzy rozliczeniach PIT, warto pamiętać, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować (...)

NA SKÓTY