Podatek dochodowy od osób prawnych

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach (...)

Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Obecnie likwiduję sp.z o.o. \"X\" w której jedynym udziałowcem jest moja sp.z o.o.\"Y\" Minęło już 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji - i moja inna spółka \"Y\" chce przejąć majątek (...)

Przekazanie leasingu

Przekazanie leasingu

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

Prowadzimy aptekę (księgi rachunkowe + VAT). Ostatnio skontaktował się z nami pewien producent kosmetyków. Zgodnie z jego promocyjnymi warunkami - jeśli nasze zamówienie przekroczy odpowiednią (...)

Refakturowanie za media

Refakturowanie za media

Spółka wynajmuje lokal innej firmie i obciąża ją za energię elektryczną (podlicznik spisywany na koniec m-ca). W umowie sposób obciążania za energię elektryczną nie został ściśle określony, (...)

Umorzenie długu

Umorzenie długu

Firma nie ściągnęła należności od klienta. Minęło 2,5 roku. Sprawa dotyczy usług budowlanych. Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia długu?

Ogrodzenie

Ogrodzenie

Przy prywatnym przedszkolu robi się ogrodzenie do ogródka. Koszt 5000 zł. Czy zakwalifikować to jako środek trwały, jaka grupa, czy można zastosować jednorazową amortyzację?

Rozliczenie faktur VAT

Rozliczenie faktur VAT

Spółka z o.o. powstała w 03.10.2010 r. Wpisana została do KRS w 03.11.2010 r. Spółka z o.o. ma wspólników tych samych co Spółka Jawna. Spółka z o.o. przyjęła nowego wspólnika w postaci Sp. (...)

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

Spółka cywilna jako podatnik podatku dochodowego

Spółka cywilna jako podatnik podatku dochodowego

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku dochodowego?

Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół wykonania prac, następnie (...)

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu

Nasza firma w styczniu bieżącego roku obchodziła XX-lecie działalności firmy. Z tej okazji zorganizowano poczęstunek w restauracji dla pracowników i gości (klientów) firmy z zewnątrz. Usługę (...)

Wartość zadłużenia spółki a cienka kapitalizacja

Wartość zadłużenia spółki a cienka kapitalizacja

Większościowy udziałowiec finansuje spółkę z o.o. w formie pożyczek przekraczających trzykrotność kapitału zakładowego spółki. Umowa skonstruowana jest w ten sposób, że spółka najpierw (...)

Przekształcenie jednoosobowej działalności

Przekształcenie jednoosobowej działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (apteka). Aktualnie jestem na początku przekształcenia mojej firmy w Sp. z o.o. Problem dotyczy kosztów. Otóż w planie przekształcenia musze podać (...)

Refaktura kosztów biletów lotniczych

Refaktura kosztów biletów lotniczych

Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, w ramach której będzie (...)

Kaucja za złom akumulatora

Kaucja za złom akumulatora

Firma dokonała zakupu akumulatora i została obciążona kaucją za złom. Jak zarejestrować w księdze rachunkowej zapłaconą kaucję?

Udział w budowie drogi gminnej

Udział w budowie drogi gminnej

Podatnik podpisał z Urzędem Gminy umowę o partnerstwie przy realizacji zadania pn. \"Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej\". Zgodnie z tą umową partycypuje w (...)

Działalność w Polsce a raje podatkowe

Działalność w Polsce a raje podatkowe

Prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce (księgi rachunkowe + VAT, handel detaliczny i hurtowy, sieć sklepów). Ostatnio czytaliśmy o legalnej optymalizacji podatkowej - przeniesienia firmy do (...)

Podatek od odsetek a KUP

Podatek od odsetek a KUP

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od kontrahenta zagranicznego. Zamierza dokonać spłaty jej części wraz z odsetkami. Od odsetek należy pobrać podatek u źródła. Jednak w umowie z kontrahentem (...)

Odsetki od zakupu nieruchomości

Odsetki od zakupu nieruchomości

Zakupiono nieruchomość (grunt + lokal użytkowy) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust.2 ustawy cena nieruchomości została rozłożona (...)

Pojęcie środków trwałych w polskim prawie podatkowym

Pojęcie środków trwałych w polskim prawie podatkowym

Jak polskie prawo podatkowe określa pojęcie środków trwałych?

Stawka amortyzacji dla budynku mieszkalnego będącego środkiem trwałym

Stawka amortyzacji dla budynku mieszkalnego będącego środkiem trwałym

Ile wynosi stawka amortyzacji dla budynku niemieszkalnego, który jest środkiem trwałym, zaliczanym do kosztów uzyskania przychodu osoby prawnej?

Zaliczenie wydatków na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu

Zaliczenie wydatków na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu

W jaki sposób, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć wydatki na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu?

Budynki jako środki trwałe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Budynki jako środki trwałe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć budynki do środków trwałych?

Sposób rozliczania podatku na podstawie zasad ogólnych

Sposób rozliczania podatku na podstawie zasad ogólnych

W jaki sposób należy rozliczyć się z przychodów osiąganych z tytułu najmu, jeśli wybrano ogólne zasady rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym?

Ustalenie wartości początkowej budynku na potrzeby amortyzacji

Ustalenie wartości początkowej budynku na potrzeby amortyzacji

Jak według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalić wartość początkową budynku na potrzeby amortyzacji?

Koszty uzyskania przychodów według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Jak ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa pojęcie kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki osoby prawnej na zakup gruntów a zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu

Wydatki osoby prawnej na zakup gruntów a zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu

Czy wydatki osoby prawnej na zakup gruntów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Konferencja dla pracowników

Konferencja dla pracowników

W tym miesiącu będziemy mieli konferencje dla pracowników zorganizowaną przez pracodawcę. Będzie wynajęta sala, na której pracodawca będzie nas uczył efektowniejszej sprzedaży, lepszego podejścia (...)

Rozliczenie sprzedaży budynku prze spółkę z o.o.

Rozliczenie sprzedaży budynku prze spółkę z o.o.

Spółka z o.o. A kupiła stary przedwojenny budynek B byłej szkoły w 1998 roku od gminy. W budynku tym była i jest obecnie prowadzona produkcja wyrobów sprzedawanych przez spółkę A. Budynek B jest (...)

Czy szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

Czy szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

Czy dochody szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Sprzedaż firmowego sprzętu

Sprzedaż firmowego sprzętu

Firma ma zużyty sprzęt, który jest przeznaczony do utylizacji, ale są osoby które chciałyby go kupić za np. złotówkę albo po prostu otrzymać. Jak firma ma przekazać lub sprzedać zużyty (przeznaczony (...)

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Założyliśmy Stowarzyszenie - klub sportowy. Klub zarejestrowaliśmy w Urzędzie Miejskim (bez KRS). W tym roku chcemy jednak zarejestrować to Stowarzyszenie w KRS, ponieważ będziemy się starać (...)

Wyposażenie kuchni

Wyposażenie kuchni

Spółka A w swojej siedzibie planuje wynajmować spółce B stanowiska komputerowe. W ramach zawartej umowy spółka B będzie mieć także możliwość korzystania z części wspólnych, czyli korytarza, (...)

Samochód służbowy a koszty

Samochód służbowy a koszty

Spółka z o.o. (pełna księgowość) planuje zakup samochodu służbowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i faktury za ubezpieczenie, paliwo, ew. naprawy będą wliczane (...)

Samochód służbowy oddany członkowi zarządu

Samochód służbowy oddany członkowi zarządu

Spółka z o.o. (pełna księgowość) planuje zakup samochodu służbowego, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i faktury za ubezpieczenie, paliwo, ew. naprawy będą wliczane (...)

Telefony służbowe

Telefony służbowe

Spółka planuje zakup kilku telefonów służbowych, które mają zostać udostępnione pracownikom, zleceniobiorcom oraz członkom zarządu. Koszty związane z eksploatacją tych telefonów spółka (...)

Znak firmowy

Znak firmowy

Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w drodze przejęcia na zasadach art. 551 w zw. z art. 552 i nast. Kodeksu cywilnego. Spółka powstała, jako następca prawny wraz z (...)

Wyprowadzenie samochodu ze spółki

Wyprowadzenie samochodu ze spółki

Mam spółkę z o.o. i jestem jej jedynym udziałowcem. Spółka obecnie nic nie robi i chcę ja zawiesić. Spółka od dwóch lat posiada w majątku samochód. Jak mogę skutecznie wyprowadzić ten samochód (...)

Odliczenie VAT

Odliczenie VAT

Spółka z o.o. z Polski zaimportowała towar z USA na warunkach DDP. W związku z tym wszelkie należności celne zostały uiszczone przez nadawcę z USA. Minęło pół roku od tego wydarzenia, a dostawca (...)

Amortyzacja wynajętej hali

Amortyzacja wynajętej hali

Spółka z o.o. wynajęła od osoby fizycznej halę. W umowie nie ma zapisu, kto będzie ją amortyzował. Czy w związku z tym przysługuje spółce amortyzacja hali czy nie?

Amortyzacja odśnieżarki

Amortyzacja odśnieżarki

Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) należy amortyzować taki sprzęt?

Wierzytelność nieściągalna

Wierzytelność nieściągalna

Firma z Rumunii, dla której wykonano usługę transportową nie zapłaciła za nią. Postanowienie Sądu o nadaniu orzeczeniu sądowemu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego otrzymano po (...)

Nierozliczone inwestycje Spółdzielni

Nierozliczone inwestycje Spółdzielni

Spółdzielnia posiada trzy nierozliczone inwestycje, z których jedna nierozliczona jest od 1996 r. z powodu niedopłaty właścicieli mieszkań. Mieszkania zostały przekazane w 1996 r. Właściciele (...)

Różnice miedzy spółką cywilną a akcyjną

Różnice miedzy spółką cywilną a akcyjną

Zastanawiam się nad zmianą formy prawnej spółki cywilnej na akcyjną. Jakie są różnice prawno -podatkowe między spółką cywilną a spółka akcyjną?

VAT od

VAT od "wynagrodzenia" za niewykonane dzieło

Wygrałem proces o zapłatę wynagrodzenia z art. 639 w zw. z art. 640 k.c. Przepis mówi o „wynagrodzeniu” z umowy o dzieło. Sugerując się dosłownym brzmieniem wystąpiłem o zapłatę (...)

Dwie faktury na jeden przedmiot

Dwie faktury na jeden przedmiot

Prowadzę działalność związaną z sprzedażą samochodów. Często zdarzają się sytuacje, gdzie klient prosi o dwie faktury za jeden samochód. Jedna faktura wystawiona przy sprzedaży, a druga kiedy (...)

1

2

3

4

5

...

12

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Klauzule z ordynacji podatkowej

8.11.2016 przez: tomek.bak

Firma w Niemczech, a sprzedaż w Polsce

29.3.2015 przez: fiksiorek