Prawo podatkowe: Podatek dochodowy od osób prawnych - Porady prawne

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach (...)

Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

Obecnie likwiduję sp.z o.o. \"X\" w której jedynym udziałowcem jest moja sp.z o.o.\"Y\" Minęło już 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji - i moja inna spółka \"Y\" chce przejąć majątek (...)

Przekazanie leasingu

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

Prowadzimy aptekę (księgi rachunkowe + VAT). Ostatnio skontaktował się z nami pewien producent kosmetyków. Zgodnie z jego promocyjnymi warunkami - jeśli nasze zamówienie przekroczy odpowiednią (...)

Refakturowanie za media

Spółka wynajmuje lokal innej firmie i obciąża ją za energię elektryczną (podlicznik spisywany na koniec m-ca). W umowie sposób obciążania za energię elektryczną nie został ściśle określony, (...)

Umorzenie długu

Firma nie ściągnęła należności od klienta. Minęło 2,5 roku. Sprawa dotyczy usług budowlanych. Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia długu?

Ogrodzenie

Przy prywatnym przedszkolu robi się ogrodzenie do ogródka. Koszt 5000 zł. Czy zakwalifikować to jako środek trwały, jaka grupa, czy można zastosować jednorazową amortyzację?

Rozliczenie faktur VAT

Spółka z o.o. powstała w 03.10.2010 r. Wpisana została do KRS w 03.11.2010 r. Spółka z o.o. ma wspólników tych samych co Spółka Jawna. Spółka z o.o. przyjęła nowego wspólnika w postaci Sp. (...)

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

Spółka cywilna jako podatnik podatku dochodowego

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku dochodowego?

Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół wykonania prac, następnie (...)

Koszty uzyskania przychodu

Nasza firma w styczniu bieżącego roku obchodziła XX-lecie działalności firmy. Z tej okazji zorganizowano poczęstunek w restauracji dla pracowników i gości (klientów) firmy z zewnątrz. Usługę (...)

Wartość zadłużenia spółki a cienka kapitalizacja

Większościowy udziałowiec finansuje spółkę z o.o. w formie pożyczek przekraczających trzykrotność kapitału zakładowego spółki. Umowa skonstruowana jest w ten sposób, że spółka najpierw (...)

Przekształcenie jednoosobowej działalności

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (apteka). Aktualnie jestem na początku przekształcenia mojej firmy w Sp. z o.o. Problem dotyczy kosztów. Otóż w planie przekształcenia musze podać (...)

Refaktura kosztów biletów lotniczych

Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, w ramach której będzie (...)

Kaucja za złom akumulatora

Firma dokonała zakupu akumulatora i została obciążona kaucją za złom. Jak zarejestrować w księdze rachunkowej zapłaconą kaucję?

Udział w budowie drogi gminnej

Podatnik podpisał z Urzędem Gminy umowę o partnerstwie przy realizacji zadania pn. \"Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej\". Zgodnie z tą umową partycypuje w (...)

Działalność w Polsce a raje podatkowe

Prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce (księgi rachunkowe + VAT, handel detaliczny i hurtowy, sieć sklepów). Ostatnio czytaliśmy o legalnej optymalizacji podatkowej - przeniesienia firmy do (...)

Podatek od odsetek a KUP

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od kontrahenta zagranicznego. Zamierza dokonać spłaty jej części wraz z odsetkami. Od odsetek należy pobrać podatek u źródła. Jednak w umowie z kontrahentem (...)

Odsetki od zakupu nieruchomości

Zakupiono nieruchomość (grunt + lokal użytkowy) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust.2 ustawy cena nieruchomości została rozłożona (...)

Pojęcie środków trwałych w polskim prawie podatkowym

Jak polskie prawo podatkowe określa pojęcie środków trwałych?

Stawka amortyzacji dla budynku mieszkalnego będącego środkiem trwałym

Ile wynosi stawka amortyzacji dla budynku niemieszkalnego, który jest środkiem trwałym, zaliczanym do kosztów uzyskania przychodu osoby prawnej?

Zaliczenie wydatków na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu

W jaki sposób, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć wydatki na zakup środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu?

Budynki jako środki trwałe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć budynki do środków trwałych?

Ustalenie wartości początkowej budynku na potrzeby amortyzacji

Jak według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalić wartość początkową budynku na potrzeby amortyzacji?

Sposób rozliczania podatku na podstawie zasad ogólnych

W jaki sposób należy rozliczyć się z przychodów osiąganych z tytułu najmu, jeśli wybrano ogólne zasady rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym?

Koszty uzyskania przychodów według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Jak ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa pojęcie kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki osoby prawnej na zakup gruntów a zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu

Czy wydatki osoby prawnej na zakup gruntów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika