Spółka z o.o. a strata

Pytanie:

"Chciałbym kupić istniejącą spółkę z o.o., która obecnie przynosi straty i pewnie normalnie niedługo upadnie. Czy po zakupie takiej spółki mogę zmienić lub rozszerzyć jej profil działalności zachowując możliwość odliczenia strat spółki zyskami z nowej działalności firmy?"

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. a strata

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Jak stanowi art. 7 ust. 5 wskazanej ustawy o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przepisy przy tym nie ograniczają możliwości odliczenia straty tylko od dochodu z tego samego rodzaju działalności, z którego powstała strata. Stąd strata może być odliczana również od dochodów powstałych po zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności spółki z o.o., z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń czasowych i kwotowych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika