Czy szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

Pytanie:

"Czy dochody szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?"

Odpowiedź prawnika: Czy szkoły są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

Na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8. Jak stanowi art. 17 ust. 8 wskazanej ustawy zwolnienie powyższe, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Zatem przepisy ustawy nie zwalniają generalnie z podatku dochodów szkół, ale stawiają dwa zasadnicze ograniczenia od spełnienia których możliwe jest skorzystania ze zwolnienia od podatku. Pierwsze jest takie, że zwolnione są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponieważ zgodnie z ogólną zasadą interpretacji przepisów prawa podatkowego zakres zwolnień interpretuje się zawężająco (jako naruszający zasadę powszechności opodatkowania) nie sposób uznać dochodów z tytułu najmu lokali i najmu samochodów na dochody „z tytułu prowadzenia szkoły". Drugie ograniczenie jest takie, iż aby wystąpiło omawiane zwolnienie dochody muszą zostać wydatkowane na cele szkoły określone w art. 17 ust. 8 ustawy (wskazane wyżej)


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika