Refaktura kosztów biletów lotniczych

Pytanie:

Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, w ramach której będzie koszt biletów LOT refakturować na tą zagraniczną firmę (w kwocie wynikającej z faktury pierwotnej). Polska spółka z o.o. ma VAT UE. Również kontrahent zagraniczny, na którego bilety będą refakturowane, jest w UE i jest zarejestrowany w swoim kraju do VAT. Z jaką stawką VAT należy wystawić refakturę w w/w przypadku? Czy w związku z wystawieniem refaktury koszt biletu LOT będzie dla polskiej spółki kosztem podatkowym? Wyrażam zgodę na rozliczenie 2 pytań w ramach limitu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu: 1)  osób lub 2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Przyjmując, że powyższy przepis znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, to dokonując refakturowania podatnik powinien zastosować stawkę właściwą z uwagi na charakter refakturowanej usługi.

Jeżeli więc w analizowanej sytuacji podatnik refakturuje usługi międzynarodowego transportu osób, dla których właściwa jest stawka VAT 0%, to i w ramach refakturowania po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnik zastosuje stawkę VAT 0%.

Odnośnie rozliczenia kosztowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisach. Zatem skoro bilet był przedmiotem dalszej sprzedaży to nie powinno budzić wątpliwości, iż koszt jego zakupu może być kosztem podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.11.2018

  Wracają kontrole graniczne

  Od 22 listopada do 16 grudnia 2018 r. zostaną przywrócone kontrole graniczne na polskich granicach z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz w portach lotniczych i morskich.

 • 14.5.2018

  Służby dostaną dane pasażerów

  Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera zakłada przekazywanie do Straży Granicznej danych pasażerów podróżujących samolotami do i z UE, a także między krajami (...)

 • 14.5.2017

  Krajowa Administracja Skarbowa w operacji POSTBOX

  KAS wraz ze służbami z 16 innych krajów uczestniczyła w operacji POSTBOX. Głównym celem wspólnych działań było zwalczanie nielegalnego międzynarodowego obrotu towarami, (...)

 • 25.11.2018

  Prawo lotnicze do poprawki

  Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zagadnienia dotyczące praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu (...)

 • 21.3.2017

  Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

  Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przewidziano kolejne ułatwienia dla (...)