Refaktura kosztów biletów lotniczych

Pytanie:

"Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, w ramach której będzie koszt biletów LOT refakturować na tą zagraniczną firmę (w kwocie wynikającej z faktury pierwotnej). Polska spółka z o.o. ma VAT UE. Również kontrahent zagraniczny, na którego bilety będą refakturowane, jest w UE i jest zarejestrowany w swoim kraju do VAT. Z jaką stawką VAT należy wystawić refakturę w w/w przypadku? Czy w związku z wystawieniem refaktury koszt biletu LOT będzie dla polskiej spółki kosztem podatkowym? Wyrażam zgodę na rozliczenie 2 pytań w ramach limitu."

Odpowiedź prawnika: Refaktura kosztów biletów lotniczych

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu: 1)  osób lub 2) towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Przyjmując, że powyższy przepis znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, to dokonując refakturowania podatnik powinien zastosować stawkę właściwą z uwagi na charakter refakturowanej usługi.

Jeżeli więc w analizowanej sytuacji podatnik refakturuje usługi międzynarodowego transportu osób, dla których właściwa jest stawka VAT 0%, to i w ramach refakturowania po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnik zastosuje stawkę VAT 0%.

Odnośnie rozliczenia kosztowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisach. Zatem skoro bilet był przedmiotem dalszej sprzedaży to nie powinno budzić wątpliwości, iż koszt jego zakupu może być kosztem podatkowym.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika