Koszty spotkań z pracownikami

Pytanie:

Chcemy zorganizować spotkanie z kilkoma pracownikami w lokalu gastronomicznym. W trakcie spotkania ma być podany obiad. Czy koszty związane z konsumpcją podczas spotkania pracodawcy z pracownikami w lokalu gastronomicznym można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Jak należy rozliczyć VAT z takiej faktury? Czy koszty związane z takim spotkaniem nie są przychodem dla pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w tych  ustawach. Ustawy wyłączają z kosztów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednakże spotkanie z pracownikami, w przeciwieństwie do spotkań z kontrahentami, nie ma na ogół charakteru reprezentacji pracodawcy, stąd - o ile wydatek na zorganizowanie spotkania z pracownikami w lokalu gastronomicznym miał na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów (np. omówienie spraw firmowych, nawiązanie bliższych relacji z pracownikami) - to pracodawca powinien mieć prawo zaliczenia wydatku na zorganizowanie takiego spotkania do kosztów podatkowych.

Powinien mieć również prawo odliczenia VAT z faktury dotyczącej nabycia tej usługi.

Odnośnie ewentualnego przychodu po stronie pracowników, niestety organy podatkowe prezentują różne stanowiska, również rygorystyczne, nakazujące naliczyć pracownikom przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodoym od osób fizycznych. Wydają się jednak przeważać poglądy bardziej korzystne dla podatników, zgodnie z którymi, jeżeli koszty spotkania rozpisane zostaną na poszczególnych pracowników, u każdego z nich powstanie przychód, jeśli jednak przy wystawianiu rachunków określających łączną odpłatność na rzecz uczestników świadczenia koszt spotkania nie stanowi indywidualnego przychodu i nie jest opodatkowany (tak: pismo Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 18 września 2006 r., DM/415-0035/06/JU). Stąd jeśli pracodawca otrzyma jedną fakturę i nie będzie można ustalić, który pracownik co i ile zjadł lub wypił, u pracowników nie powinien powstać przychód do opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: