Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

Pytanie:

"Kilka lat temu nabyłem udziały w spółce zoo jako osoba fizyczna. W tym roku nastąpiła jej likwidacja. Wartość moich udziałów wzrosła w tym okresie ok. 4 razy. Jaka będzie podstawa opodatkowania przysługujących mi w chwili obecnej udziałów? Czy cała wartość udziałów w chwili wypłaty? Czy pomniejszona o wartość ich nabycia sprzed kilku laty?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

Zasady likwidacji spółek posiadających osobowość prawną (w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) regulują prze­pisy Kodeksu spółek handlowych. W trakcie likwidacji następuje zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności i uregulowanie zobowiązań oraz spieniężenie majątku ruchomego i nieruchomości spółki. Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki wskazuje inne zasady podziału majątku. Zatem po likwidacji spółki nie otrzyma Pan swoich udziałów ani wartości swoich udziałów, ale część majątku likwidowanej spółki, proporcjonalną do Pana udziałów.

Jest Pan osobą fizyczną, a zatem do opodatkowania będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej "ustawą").

Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a szerzej - przychód z kapitałów pieniężnych. Wartość otrzymanego majątku musi być określona na poziomie rynkowym.
Od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Podsumowując: wartość majątku otrzymana przez Pana z tytułu udziału w podziale majątku likwidowanej spółki stanowi przychód, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 19%, bez możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania, w tym koszty nabycia udziałów. Na marginesie należy zauważyć, że do pobrania i rozliczenia podatku obowiązana jest jako płatnik spółka, której majątek jest dzielony, a nie Pan.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika