Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

Pytanie:

"Zatrudniam pracowników, zakupuję dla nich kawę, herbatę, wodę niegazowaną. Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktur i czy są to koszty uzyskania przychodów?"

Odpowiedź prawnika: Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

Organy podatkowe raczej nie kwestionują, że wydatki na napoje spożywane przez pracowników w czasie pracy stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów. Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Zielonej Górze w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 14 maja 2004 r. (sygn. I-2/413/51/04): „Odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Spółki kwot wydatkowanych na zakup przedmiotowych napoi, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uznaje się wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Wydatki poniesione przez Podatnika na zakup wskazanych przez Niego napoi zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, iż po pierwsze stanowią one wydatki pośrednie na rzecz pracownika oraz po wtóre nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy.” Stanowisko takie znajduje również uznanie w literaturze podatkowej.

W związku z zakupem towarów takich jak np. kawa, ciasto, woda, które są spożywane przez pracowników w czasie pracy pracodawcy nie przysługuje natomiast prawo do odliczenia VAT. Jak stanowi bowiem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tymczasem przekazując pracownikom napoje pracodawca nie musi naliczać VAT (nie są to bowiem czynności opodatkowane). Potwierdził to Lubelski Urząd Skarbowy w interpretacji z 8 grudnia 2004 r. (sygn. PP-2443/124/04), wskazując, że spożyte przez pracowników w czasie pracy towary nie są przekazaniem lub zużyciem na cele osobiste pracowników i nie podlegają opodatkowaniu VAT, ponieważ pracownicy nie realizują w zakładzie pracy celów osobistych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Janusz 2020-10-02 13:10:35

    Bzdury tu piszecie. Można odliczyć VAT. Świadczona w odpowiedni sposób praca służy czynnościom opodatkowanym VAT. Czy zakup dla pracowników np. rękawic ochronnych jest czymś innym? " art. 23715 K.p. ? pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje (np. soki, wodę mineralną, kawę, herbatę), a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników."


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika