Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

Pytanie:

"W sp. z o.o. nie zatrudnia się nikogo z zarządu na umowę o pracę. Prezes sprawuje funkcję bez wynagrodzenia. Jak należy rozwiązać sprawę wyjazdów w sprawach służbowych? Jak zaliczyć w koszty poniesione w tym celu wydatki, skoro prezes nie pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i jak wygląda podatkowo sprawa zwrotu kosztów podróży prezesa? Jak rozliczyć podatkowo koszty podróży służbowej prezesa sp. z o.o. sprawującego tę funkcję bez jakiejkolwiek umowy?"

Odpowiedź prawnika: Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

Mając na uwadze, iż nie ma przepisu szczególnego, który by regulował zaliczanie wydatków związanych z podróżami służbowymi członków zarządu spółki z o.o. do kosztów uzyskania przychodów spółki, należy pamiętać o ogólnej zasadzie wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), iż aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów podatkowych, musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie może być wyłączony z takich kosztów na mocy art. 16 ustawy.

Wydatki związane z podróżą członków zarządu będą więc kosztem podatkowym spółki pod warunkiem, że podróż ma ścisły związek z działalnością spółki i spółka jest wstanie to wykazać. Ciężar dowodu spoczywa na spółce, która powinna odpowiednio udokumentować służbowy cel podróży. Zgodnie z pismem Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 26 lipca 2006 r. (1472/ ROP1/423/156/239/06/RM): "Podatnik wykazał jedynie fakt podróży i pobytu członka zarządu w Kanadzie, co nie jest jednoznaczne z udowodnieniem służbowego charakteru tej podróży. Nie jest wykluczone, że celem tych wyjazdów jest pozyskiwanie źródeł finansowania spółki, negocjowanie umów i cen z kontrahentami, negocjowanie umów kredytowych, raportowanie i analiza planów finansowych spółki, podejmowanie przedstawicieli kredytodawców związanych z negocjowaniem warunków kredytowych oraz kontrolą wykorzystania kredytów przez spółkę, ale podatnik winien to bezspornie wykazać. Skoro w większości przypadków było to związane z prezentacją oferty firmy, zbieraniem zamówień i prowadzeniem negocjacji, to należało zadbać np. o udowodnienie, z kim te spotkania się odbywały, czego dotyczyły, jakie są efekty, co pozwalałoby na weryfikację takich twierdzeń przez organy".

Organy podatkowe oczekują również, aby istniała podstawa prawna zwrotu tych wydatków członkowi zarządu w postaci odpowiednich regulaminów, statutów, umowy spółki, etc. Do członków zarządu, którzy nie są pracownikami spółki, nie stosuje się bowiem przepisów o podróżach służbowych pracowników.

Owe wewnętrzne przepisy powinny też zdaniem organów podatkowych regulować "zakres bądź warunki realizacji" należności z tytułu podróży służbowych członków zarządu. Jak potwierdził Małopolski Urząd Skarbowy w piśmie z 19 maja 2005 r. ( PD-2 /423-24/05): "Mogą one zatem postanawiać o wypłacie diet i innych należności na warunkach podobnych, jakie mają zastosowanie do podróży służbowych pracowników zatrudnionych w jednostkach państwowej lub samorządowej sfery budżetowej (czyli w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 236, poz. 1990 i 1991 ze zm. - przyp. red.), bądź ograniczyć zakres należności do zwrotu np. udokumentowanych kosztów przejazdu i ewentualnie noclegu".

Należności wypłacane członkom zarządu z tytułu podróży służbowych mogą przekraczać te przewidziane w powyższych rozporządzeniach dla pracowników, co samo w sobie nie powinno wyłączać ich z kosztów podatkowych spółki.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika