Samochód dla fundacji

Pytanie:

"Chcę przekazać fundacji samochód, który posiadam w firmie. Jakie są związane z tym opłaty i podatki?"

Odpowiedź prawnika: Samochód dla fundacji

 

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego posiada osobowość prawną. Fundacja jest zatem niezależnym podmiotem, z odrębnym majątkiem.

Składnik majątku można przekazać fundacji bądź nieodpłatnie (w drodze darowizny), bądź odpłatnie (w drodze sprzedaży).

W przypadku otrzymania przez fundację samochodu w drodze darowizny - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (gdyż fundacja jest podatnikiem tego podatku) - wartość otrzymanej nieodpłatnie rzeczy będzie przychodem dla fundacji. Darowizna taka nie będzie natomiast podlegała podatkowi od spadków i darowizn, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega wyłącznie nabycie przez osoby fizyczne (a nie przez osoby prawne).

Z kolei w przypadku sprzedaży samochodu fundacji przychód osiągnie sprzedający. Jak stanowi bowiem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących m.in. środkami trwałymi.

W przypadku sprzedaży należy również rozstrzygnąć, czy na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) taka sprzedaż będzie opodatkowana, czy też zwolniona z VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; przez towary używane rozumie się towary których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Zatem, jeśli podatnik chcący sprzedać samochód fundacji używał go co najmniej pół roku i nie odliczył VAT przy jego nabyciu, to może go sprzedać fundacji bez VAT.

Niezależnie od tego, czy umowa sprzedaży samochodu będzie podlegała VAT, czy też będzie zwolniona z tego podatku, to nie będzie ona podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika