Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Pytanie:

"Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji elektrycznej budynku dokładnie w tablicy rozdzielczej. Jest to urządzenie sterujące. Urządzenie to występuje w jednym typie i nie jest dobierane do parametrów budynku. Można je odłączyć (musi to zrobić elektryk) i zainstalować w każdym dowolnym innym miejscu. Czy zatem należy to traktować jako osobny środek trwały grupy 4 (wówczas podatnik ma prawo do jednorazowej amortyzacji jako mały podatnik) czy też to urządzenie powinno powiększyć wartość początkową budynku?"

Odpowiedź prawnika: Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.) do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), a także art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307z późn. zm.) wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Odnośnie opisanego urządzenia przede wszystkim powstaje wątpliwość, czy urządzenie to nie staje się częścią instalacji elektrycznej na gruncie KŚT. Ponadto zainstalowanie takiego urządzenia może być uznane za modernizację środka trwałego zgodnie z przepisami podatkowymi. Z tych względów potraktowanie opisanego urządzenia jako odrębnego środka trwałego może być kwestionowane.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika