Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Pytanie:

"Nasza firma podpisała umowę z ARiMR o dofinansowanie 50% projektu na zakup środków trwałych, czyli my kupujemy za swoje fundusze, później mamy zwrot w wysokości 50% kosztów zakupu. Jeżeli zwrot dotyczy środka trwałego, to czy nasza firma będzie mogła odliczać z całości projektu amortyzację, czy tylko z części tzn. 50%? Zwrot jest dokonywany po 3 miesiącach po skończeniu inwestycji. Czy do tego czasu można odliczać całość amortyzacji, czy tylko 50% powyższego projektu i czy nie wiąże się to z późniejszym zwrotem tych 50% odliczonej amortyzacji fiskusowi? Czy po zwrocie 50% kosztów nasza firma będzie musiała w jakiś sposób ewidencjować ten zwrot i czy będzie ta kwota opodatkowana?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztu środka trwałego a amortyzacja

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z zacytowanych wyżej przepisów wynika, że zarówno w przypadku podatników CIT, jak i PIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która m.in. została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie (w zakres tego przepisu wchodzą zwłaszcza dotacje, subwencje, dopłaty, otrzymane środki pieniężne stanowiące zwrot podatnikowi poniesionych wydatków na nabycie środków trwałych).

Fakt otrzymania refundacji wydatków na zakup środka trwałego nie wpłynie na wielkość wartości początkowej, ani na wielkość odpisów amortyzacyjnych wykazywanych w ewidencji środków trwałych do czasu otrzymania zwrotu tych wydatków.

Obowiązek wyłączenia części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów skutkuje od miesiąca otrzymania przez podatnika zwrotu poniesionych wydatków na zakup środka trwałego. Ta wydzielona część odpisów nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując, do czasu otrzymania refundacji kosztem uzyskania przychodu podatnika są odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości początkowej środka trwałego, natomiast w miesiącu otrzymania refundacji podatnik powinien wydzielić z odpisów amortyzacyjnych taką ich część (nie stanowiącą kosztu), która odpowiada amortyzacji obliczonej od wysokości otrzymanej przez podatnika refundacji wydatków na nabycie środka trwałego (tak: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 30 lipca 2004 r., BI/005-0595/04; Informacja Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 29 grudnia 2004 r., US.V-423/5/04).

Odnośnie natomiast uznania dotacji za przychód podatnika należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2) ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w przypadku osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika