Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

Pytanie:

"W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota ok. 22000 PLN +VAT (5060,-PLN). Czy VAT z faktury wykupu (ok. 5060,-PLN) mogę w całości odliczyć i czy kwotę wykupu (ok. 22000 PLN) mogę w całości zaliczyć w koszty (czy też ją amortyzować i przez ile lat)?"

Odpowiedź prawnika: Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

Jeśli umowa leasingu faktycznie dotyczy samochodu ciężarowego, to w opisanym stanie faktycznym nie powinno być wątpliwości, iż kwota podatku od towarów i usług naliczona od kwoty wykupu będzie podlegała odliczeniu w całości. Zakładam przy tym, że będzie udokumentowana prawidłową fakturą VAT, a sam samochód będzie służył wykonywaniu przez podatnika czynności opodatkowanych VAT.

Odnośnie rozliczenia na gruncie podatku dochodowego, to zakładając, że wykupiony samochód będzie stanowił u podatnika środek trwały, to kwota netto wykupu może być zaliczona do kosztów podatkowych w drodze tzw. jednorazowej amortyzacji, na zasadach określonych w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22k ust. 7 wskazanej ustawy podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • gap 2015-01-04 14:22:56

    Mam samochód w leasingu umowa na 36 m-cy auto mam na swój zakład chciałbym wykupić auto po 25 miesiącach ,składka z vat około 3.200 złjak to będzie rozliczone wartość ubezp. na polisie około 50.000


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika