Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Pytanie:

"Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej ja). W 2007 r. kupiliśmy mieszkanie w Polsce. W kwietniu tego roku przyszedł na świat nasz syn. Nie jesteśmy pewni co do powrotu do Polski (jak na razie). Chcielibyśmy wynająć nasze mieszkanie w Polsce. Co powinniśmy zrobić z podatkami w Polsce i tutaj w Anglii i jak sie z tego rozliczać (chodzi o podatki od wynajmu i dochodowy)?"

Odpowiedź prawnika: Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Z pytania wynika, że podatnicy formalnie nie mają statusu brytyjskich rezydentów podatkowych, jednakże z treści pytania również wynika, że faktycznie taki status mają (wieloletnie zamieszkiwanie całą rodziną w Wielkiej Brytanii, legalna praca, rozliczanie podatków, brak decyzji co do powrotu do Polski). Sam fakt zameldowania w Polsce tudzież posiadania nieruchomości w Polsce nie zmienia tego stanu.

Zasady opodatkowania dochodów z najmu nieruchomości w Polsce uzyskiwanych przez rezydenta podatkowego brytyjskiego reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U.  Nr 250, poz. 1840).

Zgodnie z art. 6 wskazanej Konwencji dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Wielkiej Brytanii) z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), może być opodatkowany w tym drugim Państwie (w Polsce).

Zatem dochód z najmu w takim przypadku będzie opodatkowany w Polsce i podatnik nie ma możliwości wyboru opodatkowania dochodu tylko w Wielkiej Brytanii. Należy zauważyć, iż dochód może być opodatkowany również (dodatkowo) w Wielkiej Brytanii, z zastosowaniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. W tej kwestii najlepiej skonsultować się z brytyjskimi organami podatkowymi albo brytyjskim doradcą podatkowym.

Najem w Polsce może być podatkowo rozliczany w ramach odrębnego źródła przychodów, o którym mówi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zasady ogólne). Ponadto część podatników może wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, co wyklucza jednak możliwość zmniejszania przychodu o poniesione koszty.

Jeśli najem rozpoczyna się w trakcie roku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu należy dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W tym terminie wynajmujący powinien złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Jeśli go nie złoży, będzie to równoznaczne z tym, że z najmu rozliczamy się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Przyjętą formę rozliczenia trzeba stosować przez cały rok podatkowy. Można ją zmienić dopiero począwszy od roku następnego, składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia.

Ryczałtu wynosi 8,5% przychodu z najmu. Ryczałt płaci się w urzędzie skarbowym co miesiąc - od przychodów uzyskanych w danym miesiącu do 20. dnia miesiąca następnego, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania rocznego, który upływa 31 stycznia następnego roku. W trakcie roku nie trzeba składać deklaracji na podatek. Można też wybrać kwartalny sposób rozliczenia, jeśli do 20 stycznia zawiadomi się o tym urząd skarbowy. Podatek płaci się wówczas za dany kwartał do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, czyli do 20 kwietnia, do 20 lipca, do 20 października, a za ostatni kwartał - do 31 stycznia następnego roku.

W przypadku braku stałych wysokich kosztów związanych z najmem (np. braku odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu) zdecydowanie bardzie opłacalne jest opodatkowanie na zasadach ryczałtu, niż na zasadach ogólnych. Zasady ogólne bowiem pozwalają obniżać przychód z najmu o koszty (w tym koszty remontów i adaptacji), ale podatek od tak ustalonego dochodu jest opodatkowany według skali podatkowej (przy niskich dochodach – co do zasady stawka wynosi 18%). W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatek co do zasady wpłaca się miesięcznie do 20-tego dnia kolejnego miesiąca, natomiast PIT-36 składa się do końca kwietnia roku następnego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika