Sprzedaż samochodu przez spółkę z o.o.

Pytanie:

"Spółka kupiła samochód od osoby fizycznej (nie będącej płatnikiem VAT) i zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy przy sprzedaży dla osoby fizycznej (nie płatnika VAT) spółka (płatnik VAT) wystawia fakturę VAT? Czy też inny dokument?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż samochodu przez spółkę z o.o.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W przypadkach takich faktury wystawia się jednak na żądanie tych osób.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dokumentem wystawionym w powyższej sytuacji może być (lecz nie musi, jeśli nie zażąda tego nabywca) przede wszystkim faktura VAT (jest to zresztą najprostszy i najbezpieczniejszy sposób postępowania).

Dodatkowo, jeśli spółka jest obowiązana do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, przedmiotowa transakcja powinna być zaewidencjonowana w takiej kasie (a więc winien być wystawiony paragon). W przypadku, gdy oprócz wystawienia paragonu wystawiana jest również faktura, paragon ten winien zostać dołączony do kopii faktury pozostającej u spółki.

Może się przy tym zdarzyć sytuacja, że nie jest wystawiana ani faktura VAT (gdyż spółka nie ma takiego obowiązku, a nabywca nie zażąda wystawienia takiej faktury), ani nie jest wystawiany paragon (gdyż spółka jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych). W przypadku takim sprzedaż może być udokumentowana dowolnym dokumentem (np. umową sprzedaży).

Na marginesie należy zauważyć, że jeśli przedmiotowy samochód użytkowany był przez spółkę przez okres co najmniej 6 miesięcy, jego sprzedaż będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (nie zmienia to zasad dokumentowania takiej transakcji).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Sputter 2023-05-12 15:30:11

    W przypadku sprzedaży auta z umową kupna-sprzedaży podatek zobligowany jest zapłacić nabywca samochodu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika