e-prawnik.pl Porady prawne

Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Pytanie:

Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K w pozycji sprzedaży zwolnionej odsetki od pożyczki udzielonej innej firmie (odsetek tych nie otrzymała). Wcześniej, na początku działalności, spółka osiągała przychód ze sprzedaży wyłącznie opodatkowanej stawką podstawową. W roku 2011 spółka wykazuje VAT naliczony do przeniesienia - z tytułu zwykłej obsługi biura tj. czynsz, księgowość, obsługa prawna, drobne zakupy biurowe itp. Dodatkowo w 11-2010 spółka otrzymała pismo od US z zapytaniem czy planuje w przyszłości wznowić działalność. Po odpowiedzi twierdzącej US dokonał zwrotu VAT za cały rok 2010. Czy w tej sytuacji spółka powinna dokonać jakiejś korekty podatku VAT z tytułu proporcji w deklaracji za I kwartał 2012 (rozlicza się kwartalnie), uwzględniając wyłącznie w/w odsetki jako sprzedaż (w tej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby w ogóle)? Czy powinna wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie proporcji na rok 2012 zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT (jeśli tak to w jakiej formie i do kiedy)? Proszę o niepublikowanie odpowiedzi na forum ogólnie dostępnym. Wyrażam zgodę na wykorzystanie z limitu 2 pytań do w/w pytania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT a brak sprzedaży

15.2.2012

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak stanowi art. 90 ust. 1 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zatem proporcję sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej ustala się wówczas, gdy występują oba te rodzaje sprzedaży. W naszej ocenie w opisanym przypadku nie ma podstaw do ustalania proporcji.

W przypadkach takich jak opisane w pytaniu faktycznie odliczenie VAT jest problematyczne. Dokonywane odliczenie VAT od ponoszonych wydatków bieżących jest tak naprawdę warunkowe, przyjmuje się bowiem, iż mają one związek z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Jeśli by tych czynności miało nie być, to odliczenie VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie przysługuje. W opisanym przypadku dodatkowo pojawiła się sprzedaż zwolniona, przy czym nie wiadomo w jakim zakresie ponoszone wydatki są związane z tą sprzedażą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ