Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Pytanie:

"Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła i wykazała w deklaracji VAT-7K w pozycji sprzedaży zwolnionej odsetki od pożyczki udzielonej innej firmie (odsetek tych nie otrzymała). Wcześniej, na początku działalności, spółka osiągała przychód ze sprzedaży wyłącznie opodatkowanej stawką podstawową. W roku 2011 spółka wykazuje VAT naliczony do przeniesienia - z tytułu zwykłej obsługi biura tj. czynsz, księgowość, obsługa prawna, drobne zakupy biurowe itp. Dodatkowo w 11-2010 spółka otrzymała pismo od US z zapytaniem czy planuje w przyszłości wznowić działalność. Po odpowiedzi twierdzącej US dokonał zwrotu VAT za cały rok 2010. Czy w tej sytuacji spółka powinna dokonać jakiejś korekty podatku VAT z tytułu proporcji w deklaracji za I kwartał 2012 (rozlicza się kwartalnie), uwzględniając wyłącznie w/w odsetki jako sprzedaż (w tej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby w ogóle)? Czy powinna wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie proporcji na rok 2012 zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT (jeśli tak to w jakiej formie i do kiedy)? Proszę o niepublikowanie odpowiedzi na forum ogólnie dostępnym. Wyrażam zgodę na wykorzystanie z limitu 2 pytań do w/w pytania."

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT a brak sprzedaży

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak stanowi art. 90 ust. 1 ustawy o VAT jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zatem proporcję sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej ustala się wówczas, gdy występują oba te rodzaje sprzedaży. W naszej ocenie w opisanym przypadku nie ma podstaw do ustalania proporcji.

W przypadkach takich jak opisane w pytaniu faktycznie odliczenie VAT jest problematyczne. Dokonywane odliczenie VAT od ponoszonych wydatków bieżących jest tak naprawdę warunkowe, przyjmuje się bowiem, iż mają one związek z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Jeśli by tych czynności miało nie być, to odliczenie VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie przysługuje. W opisanym przypadku dodatkowo pojawiła się sprzedaż zwolniona, przy czym nie wiadomo w jakim zakresie ponoszone wydatki są związane z tą sprzedażą.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika