Umowa trójstronna

Pytanie:

"Firma zawarła umowę trójstronną, w której odbiorcą i nabywcą towaru jest jedna spółka (i tak jest wystawiona faktura), zaś płatnikiem jest jeszcze inna - trzecia firma. Czy tak zawarta umowa i tym samym wystawiona faktura jest prawnie dopuszczalna? Otóż dokładnie chodzi o umowę sprzedaży towaru zawartą przez firmę A - sprzedawcę oraz firmy B i C, gdzie B jest nabywcą i odbiorcą towaru i na niego jest wystawiona faktura, zaś C jest płatnikiem za ww. fakturę. Taka konstrukcja została wymuszona przez stronę kupującą - firmy B i C (nie znamy powodu). Chodzi nam o to, czy po stronie sprzedającego taka umowa może być zakwestionowana z punktu widzenia prawa oraz ze względu na fakt, że za fakturę wystawioną na firmę B - w rzeczywistości przyjdzie przelew od firmy C?"

Odpowiedź prawnika: Umowa trójstronna

Umowy muszą mieć swoją "causa", a więc podstawę prawną. Jeśli zatem umowa stanowi, iż inna firma jest nabywcą towaru i na nią jest wystawiona faktura, a inna firma za to płaci, to musi istnieć powód, dlaczego płaci ta inna firma (może to być np. dług wobec nabywcy towaru spłacany przez zapłatę za nabywcę towaru, pożyczka, darowizna).

Powód ten jest wewnętrzną kwestią pomiędzy firmami, który może, ale nie musi być przedstawiony sprzedającemu. Ponieważ jednak konstrukcja, iż kto inny płaci, a kto inny jest nabywcą towaru jest powszechnie akceptowana w obrocie, po stronie sprzedającego umowa taka, jak i wystawiona przez niego faktura, nie powinna być kwestionowana, byleby z umowy i z przelewu wprost wynikało, że firma płacąca płaci za odbiorcę towaru, a nie w imieniu własnym.

 

Co to jest umowa trójstronna

Umowa trójstronna to formalne porozumienie zawarte pomiędzy trzema stronami, które określa warunki współpracy, świadczenia usług lub inne ustalenia. W odróżnieniu od umów dwustronnych, które obejmują jedynie dwie strony, umowy trójstronne są bardziej złożone ze względu na udział trzech różnych podmiotów.

Przykładem tego rodzaju umowy może być sytuacja, w której dwie strony, na przykład sprzedawca i nabywca, zawierają umowę handlową, a trzecia strona, na przykład instytucja finansowa lub gwarant, udziela gwarancji lub pełni rolę pośrednika. Każda ze stron ma wówczas swoje indywidualne zobowiązania i prawa, wynikające z zawartej umowy.

Umowy trójstronne są powszechne w różnych dziedzinach, takich jak handel, finanse, nieruchomości czy transakcje międzynarodowe. Kluczowe jest jasne zdefiniowanie każdej strony w umowie oraz precyzyjne określenie warunków, praw i obowiązków, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień czy sporów w przyszłości.

Należy zauważyć, że każda umowa trójstronna jest unikatowa, a jej treść zależy od konkretnych warunków i potrzeb stron uczestniczących w transakcji. Dlatego ważne jest, aby każde porozumienie było starannie opracowane i dostosowane do konkretnego kontekstu, eliminując ewentualne luki czy niejednoznaczności.Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Greg 2012-12-09 18:57:32

    proszę o pilną podpowiedź w sprawie zawartej umowy trójstronnej kupiłem towar od firmy ale płatnikiem jest inna firma. sporządzona umowa polega na tym iż płatnik opłacił moją fa vat, która traktuje jako zaliczkę na poczet sprzedaży dla niego towaru w terminie do 3 miesięcy. Nie wystawiłem natomiast płatnikowi żadnej faktury. Czy taka forma jest do przyjęcia? Jeśli nie to jak powinienem to rozwiązać? Czy powinienem wystawić mu fakture już za towar który ma być sprzedany za 3 miesiące?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika