WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Pytanie:

"Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski własnym transportem? O ile można traktować to jako sprzedaż WDT, to jakimi dokumentami powinniśmy dysponować, poza fakturą?"

Odpowiedź prawnika: WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Definicja wewnątrzspólnotowej dostawy (WDT) została zawarta w art. 13 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z cytowanym przepisem wewnątrzwspólnotową dostawę stanowi wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis powyższy nie stanowi o tym kto ma dokonać wywozu towarów – czy ma być nim sprzedawca, czy też kupujący. Elementem decydującym w tym przypadku o tym, że mogła nastąpić wewnątrzwspólnotowa dostawa jest fakt przemieszczenia towaru z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego powiązany z przeniesieniem własności.

Nadmienić należy, że ustawa w niektórych przypadkach rozszerza definicję WDT, jak również wylicza przypadki, w których dana transakcja nie jest objęta tym pojęciem. Z pytania nie wynika wyraźnie, czy dana transakcja nie jest wyjęta spod ogólnej definicji WDT. Dalsza odpowiedź dotyczy transakcji modelowej, czyli takiej, dla której nie są przewidziane specyficzne uregulowania.

Warunki jakie muszą być spełnione, by transakcja w omawianym przypadku mogła być uznana za WDT oraz by mogła zostać opodatkowana stawką 0% są następujące:

 • nabywca powinien być zarejestrowanym podatnikiem VAT w innym państwie unijnym (posiadać ważny numer VAT UE nadany w innym państwie Unii, zawierający dwuliterowy kod),

 • sprzedawca jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT UE i posiadać numer VAT UE,

 • oba te numery są podane na fakturze

 • towary zostaną wywiezione z terytorium RP na terytorium innego państwa unijnego,

 • podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody (omówione poniżej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. 

Jeżeli któryś z wyliczonych warunków nie zostanie spełniony – dostawa nie może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową i należy naliczyć podatek według stawki VAT obowiązującej w Polsce.

Dowody, które powinien posiadać sprzedawca - w przypadku odbioru towaru przez nabywcę przy użyciu własnego środka transportowego transportem  są następujące:

1) kopia faktury

2) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 

3) dokument zawierający co najmniej:  

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; 

 • adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy; 

 • określenie towarów i ich ilości; 

 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa powyżej, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; 

 • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary.

Należy również nadmienić, iż jeżeli  dokumenty wymienione powyżej  nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, dodatkowymi dowodami, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, takie jak:  

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; 

 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; 

 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika