Zmiana terminu płatności

Pytanie:

"Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku odliczonego od niezapłaconych faktur w miesiącu, w którym minął termin 150 dni od daty terminu płatności określonej na fakturze lub w umowie.Czy istnieje możliwość korekty (wydłużenia) terminu płatności?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana terminu płatności

Stosownie do treści art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Wskazany w powyższym przepisie termin 150 dni biegnie od dnia "upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze" . Zaznaczyć tutaj należy, że porozumienie w zakresie przedłużenia terminu płatności zawarte pomiędzy kontrahentami jest również umową (strony składają zgodne oświadczenia woli rzutujące na powstanie określonych zobowiązań) w konsekwencji - w naszej opinii - termin 150 dni należy liczyć na nowo od dnia upływu terminu płatności wynikającego z porozumienia stron.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika