e-prawnik.pl Porady prawne

Zakupy słuzące wyłącznie sprzedaży zwolnionej - ujęcie w ewidencji

Pytanie:

Prowadzę naukę jazdy oraz handel (VAT+ PKPiR). Naukę jazdy mam tylko samochodem osobowym (sprzedaż zwolniona). Wszelkie zakupy służące obydwóm sprzedażom ujmuję w VAT jako służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej , w oparciu o współczynnik z roku ubiegłego (opłaty telefoniczne, czynsz za wspólne biuro, media itp.)Natomiast zakupy służące wyłącznie sprzedaży zwolnionej (nauka jazdy: paliwo, części samochodowe) ujmuję tylko do PKPiR w kwocie brutto. Czy postępuję prawidłowo? Czy tez mam obowiązek ująć w ewidencji VAT te zakupy służące tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej (nauce jazdy), pomimo że nie wpływa to na odliczenie podatku VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakupy słuzące wyłącznie sprzedaży zwolnionej - ujęcie w ewidencji

28.6.2012

Stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

- kwoty określone w art. 90,

- dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

- wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego

-  kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu

- inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,

- w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z treści powyższych przepisów nie wynika obowiązek ujmowania w ewidencji    prowadzonej dla celów podatku VAT zakupów służących tylko i wyłącznie sprzedaży zwolnionej. Powyższe dane nie należą do kwot o których mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, po przeanalizowaniu treści deklaracji podatkowej VAT-7 należy również stwierdzić, że nie stanowią one również danych służących do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Dlatego też należy stwierdzić, że postępowanie podatnika przestawione w stanie faktycznym jest prawidłowe.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 24 lutego 2009 r. IPPP2/443-1882/08-2/BM

Redakcja serwisu e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ