Działalność gospodarcza i prywatny wynajem - a kasa fiskalna.

Pytanie:

"Od kwietnia rozpoczęłam własną działalność gospodarczą (PKPiR bez VAT, handel obwoźny na straganach). Oprócz działalności gospodarczej - mam też swój prywatny wynajem na cele mieszkalne osobom fizycznym na zasadach ogólnych. Wiem ze w tym roku zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje mnie do kwoty 20tys zł obrotu na rzecz osób fizycznych. Czy zwolnienie z ewidencji na kasie rejestrującej w moim przypadku do kwoty 20 tys zł w tym roku - obejmuje samą sprzedaż z działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych, czy łącznie całość ( sprzedaż z działalności plus prywatny wynajem)?"

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza i prywatny wynajem - a kasa fiskalna.

Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U.  2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z treści powyższego przepisu wynika, że co do zasady usługi wynajmu nieruchomości powinny być udokumentowane przy pomocy kasy rejestrującej - jednakże ustawodawca przewidział trzy możliwości zwolnienia z tego obowiązku.

Zgodnie z poz. 24 złącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami (a w przypadku gdy nie mają obowiązku wystawiania faktur – rachunkami).

W poz. 37 tego rozporządzenia znajduje się regulacja zgodnie z którą  zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Ostatnie zwolnienie przewidziano w treści § 3 ust. 7 rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.

Powyższe zwolnienia są od siebie niezależne dlatego należy uznać, że jeżeli korzysta Pani ze zwolnienia z obowiązku rejestracji wynajmu przy pomocy kasy fiskalnej przewidzianego w poz. 24 lub 37 załącznika do rozporządzenia, to nie będzie Pani miała obowiązku doliczania obrotu z wynajmu do kwoty obrotu gwarantującej zwolnienie z obowiązku rejestracji.

Powyższe stanowisko odnośnie możliwości alternatywnego zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2010 r. IPPP2/443-333/10-4/AO.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika