Działalność gospodarcza i prywatny wynajem - a kasa fiskalna.

Pytanie:

Od kwietnia rozpoczęłam własną działalność gospodarczą (PKPiR bez VAT, handel obwoźny na straganach). Oprócz działalności gospodarczej - mam też swój prywatny wynajem na cele mieszkalne osobom fizycznym na zasadach ogólnych. Wiem ze w tym roku zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje mnie do kwoty 20tys zł obrotu na rzecz osób fizycznych. Czy zwolnienie z ewidencji na kasie rejestrującej w moim przypadku do kwoty 20 tys zł w tym roku - obejmuje samą sprzedaż z działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych, czy łącznie całość ( sprzedaż z działalności plus prywatny wynajem)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U.  2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z treści powyższego przepisu wynika, że co do zasady usługi wynajmu nieruchomości powinny być udokumentowane przy pomocy kasy rejestrującej - jednakże ustawodawca przewidział trzy możliwości zwolnienia z tego obowiązku.

Zgodnie z poz. 24 złącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami (a w przypadku gdy nie mają obowiązku wystawiania faktur – rachunkami).

W poz. 37 tego rozporządzenia znajduje się regulacja zgodnie z którą  zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Ostatnie zwolnienie przewidziano w treści § 3 ust. 7 rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.

Powyższe zwolnienia są od siebie niezależne dlatego należy uznać, że jeżeli korzysta Pani ze zwolnienia z obowiązku rejestracji wynajmu przy pomocy kasy fiskalnej przewidzianego w poz. 24 lub 37 załącznika do rozporządzenia, to nie będzie Pani miała obowiązku doliczania obrotu z wynajmu do kwoty obrotu gwarantującej zwolnienie z obowiązku rejestracji.

Powyższe stanowisko odnośnie możliwości alternatywnego zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2010 r. IPPP2/443-333/10-4/AO.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.8.2014

  e-handel - co z kasą fiskalną?

  Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając (...)

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 31.12.2012

  Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

  Często pojawia się pytanie czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie powyższych (...)