Szkolenie zagraniczne a import usług

Pytanie:

Pracownik spółki z o.o. (spółka to VAT-owiec UE) uczestniczył w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Spółka otrzymała za szkolenie fakturę od zagranicznej firmy (która posiada ważny nr VAT UE na terenie Wielkiej Brytanii), na której nie został podany NIP unijny polskiej spółki oraz został naliczony brytyjski podatek VAT 20%. Czy w w/w przypadku należy rozpoznać import usług, a jeśli tak to z jaką stawką VAT i od jakiej kwoty faktury zagranicznej (netto czy brutto z VAT brytyjskim)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sposób rozliczenia wskazanej usługi zależy od jej charakteru. Prawdopodobnie brytyjski sprzedawca potraktował usługę jako opodatkowaną na terytorium Wielkiej Brytanii i naliczył tamtejszy VAT, na zasadzie odpowiednika naszego przepisu art. 28g ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Tymczasem aby po stronie polskiego podatnika wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi).

Ponieważ jednak miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy edukacyjne świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają, a więc Wielka Brytania, to brytyjski podatnik naliczył VAT, a po stronie polskiego podatnika nie wystąpi import usług.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2011 r., IPTPP2/443-12/11-6/BM opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową, w przypadku gdy uczestnictwo ma bierny charakter (występują jako słuchacze). W takiej sytuacji usługa taka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym się odbywa konferencja.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 23.12.2013

  VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

 • 19.12.2013

  VAT 2014. Nowe terminy wystawiania faktur

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów (...)

 • 13.3.2006

  Kiedy występuje import usług?

  Aby stwierdzić, że mamy do czynienia z importem usług dla celów VAT, podatnik musi za każdym razem dokonać 4 kroków weryfikacyjnych. Abyśmy mieli do czynienia z importem usług, miejsce świadczenia (...)

 • 24.4.2007

  Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

  Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym (...)