Odsprzedaż materiałów

Pytanie:

"Pracownik Spółki z o.o. zakupił materiały na prywatne potrzeby, ale Sprzedawca (kierując się adresem przesyłki) wystawił fakturę VAT na Spółkę. Generalnie Sprzedawca nie prowadzi transakcji z osobami fizycznymi i nie mógłby sprzedać towaru osobie fizycznej. Czy Spółka może przyjąć tę fakturę i następnie refakturować ją pracownikowi (osobie fizycznej)? "

Odpowiedź prawnika: Odsprzedaż materiałów

Pojęcie refaktura nie zostało zamieszczone w ustawie o podatku od towarów i usług, jednakże w ustawie zostały zawarte regulacje dotyczące istoty tej czynności. Stosownie do treści art. 30 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że przedmiotem refakturowania są usługi, z których nie korzysta podmiot (albo korzysta tylko w części), na który wystawiona jest pierwotna faktura.

Natomiast z treści powyższego pytania wynika, że przedmiotem umowy  jest dostawa towaru, a nie świadczenie usług w konsekwencji należy stwierdzić, że w takiej sytuacji refakturowanie nie może mieć miejsca. Stanowisko takie potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 6 listopada 2001 r. I SA/Wr 1165/00.

W naszej opinii, skoro w powyższym stanie faktycznym miała miejsce dostawa towarów, to czynność tę należałoby rozliczyć na zasadach ogólnych oraz udokumentować fakturą VAT, tzn. Spółka powinna wystawić pracownikowi fakturę za dostawę towaru.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 września 2009 r. ILPP2/443-875/09-2/MN.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika