e-prawnik.pl Porady prawne

Legalizacja gaśnicy samochodowej

Pytanie:

Posiadam niespełna dwuletni samochód osobowy, a w nim na wyposażeniu oryginalną gaśnicę halonową, na którą producent wystawił pięcioletnią gwarancję. Czy miał rację policjant, który w trakcie rutynowej kontroli drogowej stwierdził, że niezależnie od gwarancji, gaśnica musi być co roku legalizowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Legalizacja gaśnicy samochodowej

11.7.2002

Gwarancja od producenta gaśnicy nie jest tym samym co wymagana homologacja. Gwarancja ma znaczenie z punktu widzenia przydatności do użytku, ale nie wpływa na ocenę tego, czy spełnione zostały warunki wyposażenia pojazdu wymagane przepisami prawa. Przedmioty wyposażenia związane z bezpieczeństwem ich użytkowania mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - ,,E'' lub Unii Europejskiej - ,,e'' , oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji, oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji, oznakowane są znakiem bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji. Co do kwestii legalizowania gaśnicy to co roku powinna ona być legalizowana, o ile producent nie ustalił inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Roman

4.1.2014 9:44:41

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Dla porównania. W kodeksie drogowym na który sie w/w powołują mówi się,że samochód powinien posiadać np. światła czy gdzieś pisze,że musza swiecić. Tak samo z gasnica jeśli ma być no to sprawna a jeśli sprawna to musi być poddana przegladą konserwatorskim po których okreslona jest data następnego przegladu.A policjant jezeli nas ukara co uważacie za nieprawidłowość to jeśli nie z kodeksu drogowego to może to zrobić zgodnie z kodeksem wykroczeń art.96&1 pkt.5 za posiadaniew pojeździe gasnicy bez aktualizacji/wymagane urzadzenia i przyrzady/ nie nadajaca sie do spełnienia swego przeznaczenia. Prowadze serwis i posiadam pisma z MSWiA mówiace o takim obowiazku. Ktoś piszacy kodeks nie bardzo kumał o czym pisze. Pozdrawiam. Jestem do dyspozycji.

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Jotgie

20.10.2012 21:6:43

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Wywody - wywodami - Jeżeli polskie prawo (kodeks drogowy) nie wymusza legalizacji (czy konserwacji - zwał jak zwał) to... NIE MUSI. Koniec dyskusji!

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

stax

22.6.2012 19:44:26

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Jan powołuje się na DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Rozdział 1 Przepisy ogólne 2., szkoda że nie nadmienił, że to rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a jakie to ma przełożenie na samochody czy też inne auta, uważam że tu znaczenie ma Kodeks Drogowy i inne rozporządzenia np. dotyczące warunków technicznych i niezbędnego wyposażenia pojazdów, można zadać też pytanie, a co z wyposażeniem i innymi zaleceniami dotyczącymi gaśnić w przypadku jachtów, kombajnów zbożowych czy stacji paliw ????? czy tutaj też będą obowiązywać przepisy związane z budynkami ??????, (w którym oczywiście jasno i klarownie podane jest by gaśnice były poddawane przeglądom technicznym i kontrolom konserwacyjnym, czego wcale tak jasno nie podano w innych aktach wykonawczych), a może należy szukać innych rozporządzeń np. Ministra Gospodarki; Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Rolnictwa itp. a w tych dokumentach znajdziemy zupełne inne podejście do spraw gaśnic(od wyposażenia po różne inne wymogi lub ich braku). Podobnie jest z definicją pożaru zupełnie inna jest : strażacka pożarowa, inna w Kodeksie Karnym, a zupełnie innaczej definiuje ją ubezpieczyciel. To co strażak nazwie pożarem, sędzia może już tego w/g KK wcale nie zakwalifikowac jako pożar, podobnie jest i tutaj. Ze w Aktach wykonawczych dotyczących budynków jest konkretnie napisane jak powinna wyglądac sytuacja z gaśnicami to w innych dokumentach wcale już tak jednolicie nie musi być zapisane. Ale najwazniejsza sprawa bez względu na to czy zapis jest bardziej jasny lub mniej warto zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo i dokonac kontroli, przeglądu itp. a nie jest to aż taki duży koszt. pozdrawiam

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

JAN

17.6.2012 18:45:34

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Gaśnice samochodowe powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku. Mandat karny 50- 300 zł. art.96 par.1p.5 KW w związku z DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 109 POZ. 719 Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach... 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

lolek

7.7.2010 10:16:50

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Przede wszystkim gaśnicy się nie legalizuje. Gaśnicę się konserwuje. Czynności konserwacyjne i przegląd techniczny gaśnicy zgodnie z PN i zaleceniami producenta powinien się odbyć raz do roku. Według obowiązujących przepisów gaśnica ma być sprawna, wcale nie musi być konserwowana

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

martinezz

3.6.2010 19:53:49

Re: Legalizacja gaśnicy samochodowej

a z tego co ja słyszałem i czytałem to prawo polskie wcale nie określa tego że gaśnica ma być legalizowana , określa tylko to że ma być i tyle a zabieranie dowodów rejastracyjnych pojazu czy karanie mandatami jest nie legalne i nie uzasadnione z punktu widzenia prawa

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ