e-prawnik.pl Porady prawne

Legalizacja gaśnicy samochodowej

Pytanie:

Posiadam niespełna dwuletni samochód osobowy, a w nim na wyposażeniu oryginalną gaśnicę halonową, na którą producent wystawił pięcioletnią gwarancję. Czy miał rację policjant, który w trakcie rutynowej kontroli drogowej stwierdził, że niezależnie od gwarancji, gaśnica musi być co roku legalizowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Legalizacja gaśnicy samochodowej

Gwarancja od producenta gaśnicy nie jest tym samym co wymagana homologacja. Gwarancja ma znaczenie z punktu widzenia przydatności do użytku, ale nie wpływa na ocenę tego, czy spełnione zostały warunki wyposażenia pojazdu wymagane przepisami prawa. Przedmioty wyposażenia związane z bezpieczeństwem ich użytkowania mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - ,,E'' lub Unii Europejskiej - ,,e'' , oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji, oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji, oznakowane są znakiem bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji. Co do kwestii legalizowania gaśnicy to co roku powinna ona być legalizowana, o ile producent nie ustalił inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?