Samowola budowlana

Pytanie:

W roku 1989 dobudowałem do budynku mieszkalnego trzy ścianki, które utworzyły wiatrołap przy drzwiach wejściowych i utwardziłem dojścia i dojazdy do budynków gospodarczych. Sąsiad doniósł do nadzoru budowlanego, że na w/w roboty powinienem mieć pozwolenia na budowę i były one wykonywane w roku 2001. Nadzór wzywa świadków, którzy by mogli potwierdzić datę tych robót. Czy będę musiał rozbierać chodniki i wiatrołap? Budynek mieszkalny wybudowałem na pozwolenie w roku 1988 jednak nie ma projektu budowlanego budynku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W pytaniu mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. samowoli budowlanej, opisanej szczegółowo w umieszczonej na naszej stronie poradzie Samowola budowlana. W Pana przypadku, mimo iż budowa bez wymaganego pozwolenia została zrealizowana w 1989 r., znajdą zastosowanie zliberalizowane przepisy art. 48 - 49b ustawy Prawo budowlane, które uniemożliwiają organowi nadzoru budowlanego nakazanie rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego zezwolenia jeśli spełnione zostaną warunki opisane szczegółowo w powołanej wyżej poradzie (m.in. budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem). Dodać też należy, że rozstrzygnięcie organu powinno być takie samo, niezależnie od tego kiedy zostały przeprowadzone omawiane roboty budowlane (1989 czy 2001 r.), gdyż 11 lipca 2003 r. przestał obowiązywać przepis, który uniemożliwiał organowi nadzoru orzeczenie nakazu rozbiórki jeśli od momentu dopuszczenia się samowoli budowlanej upłynęło 5 lat. Należy jeszcze rozważyć, czy rzeczywiście wykonane przez Pana roboty budowlane wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych (takie roboty budowlane wymagają zgłoszenia, a nie uzyskania pozwolenia na budowę), jeżeli więc Pańska działka ma charakter działki budowlanej, zmianie ulegnie procedura legalizacji takich robót (opisana w końcowej części podanej wyżej porady). Jeśli zatem zostanie pomyślnie przeprowadzona procedura legalizacyjna obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia (tudzież zgłoszenia), organ nie nakazuje rozbiórki, a wykonane roboty zostają uznane za w pełni legalne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Genowefa Maruchni

6.8.2012 13:49:29

Re: Samowola budowlana

Czy potrzebne jest pozwolenie na wybudowanie wiatrołapów w bloku mieszkalnym?Jakie rozmiary obowiązują bez pozwolenia.Proszę podać parametry takiego wiatrołapu.Z góry dziękuję


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 15.2.2013

  Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich (...)

 • 5.3.2019

  Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

  MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, (...)

 • 17.1.2017

  Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego (...)