20.1.2023

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

#PrzyjazneMiejsce

Mieszkać po ludzku. Porządek w zasadach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczyna proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych. Wszystko z myślą o komforcie mieszkańców.

„Patodeweloperka” to gorsza jakość życia i wymierne straty dla całej społeczności lokalnej. 

Porady prawne

Czym jest „patodeweloperka”?

To działania inwestorów komercyjnych, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. W praktyce to mieszkania, w których jest np. ciemno, a z balkonów sąsiedzi zaglądają sobie do talerza. To też place zabaw składające się z jednej huśtawki.

Ile tracimy na „patodeweloperce”?

Budownictwo prowadzone z myślą wyłącznie o zysku to nie tylko gorsza jakość życia. Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Roczny koszt chaosu przestrzennego w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski to aż 2,2 tys. zł.

 - "Niestety „patodeweloperka” staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Media co chwilę pokazują przykłady absurdalnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Chcemy temu przeciwdziałać, ale w rozsądny sposób. Widzimy jakie sposoby stosują niektórzy deweloperzy, by maksymalizować swój zysk kosztem jakości życia mieszkańców. Przygotowaliśmy przepisy, które mają zapobiegać takim praktykom. To pierwsza część większego pakietu działań" – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- "Dziś prezentujemy pierwsze rozwiązania, które mają zapobiegać „patodeweloperce”. Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli" – dodał szef MRiT.

Zmiany w warunkach technicznych

Proponowane zmiany dotyczą nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mają one rozwiązać konkretne problemy.

Większe odległości między blokami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek na działce należy sytuować, uwzględniając łącznie wymagania w zakresie: minimalnej odległości budynku od granicy działki, przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych. Przy skorzystaniu z wyjątków przewidzianych w przepisach lub zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zamiennych, można ją zmniejszyć. Co w przypadku niezabudowanej działki sąsiedniej może w przyszłości powodować ograniczenia w zabudowie i konieczność zachowania większych odległości od granicy działki.

Rozwiązanie: Zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.

Balkony zapewniające prywatność

Pojawia się coraz więcej budynków z dużą liczbą balkonów, które umieszczone są na jednej płycie balkonowej, a oddzielone są np. ażurowymi niskimi ściankami, oraz takich, które są bardzo blisko siebie. Podobnie jest z loggiami.

Rozwiązanie: Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.

Mieszkanie to nie lokal użytkowy

Zdarzają się przypadki, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako np. lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak mieszkania.

Rozwiązanie: Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra).

Większe nasłonecznienie

Minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3h w dniach równonocy w godzinach 7-17.

Rozwiązanie: Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).

Komfortowe place zabaw

Pojawiają się place zabaw, które składają się np. tylko z piaskownicy albo jednej huśtawki. Często znajdują się też w nieatrakcyjnej części osiedla.

Rozwiązanie: Trwają prace nad uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni i wyposażenia.  

Ograniczenie „betonozy”

Powstaje coraz więcej miejsc – publicznych placów czy skwerów, które są otoczone chodnikami, betonowymi doniczkami, w których sadzone są krzewy, drzewa.

Rozwiązanie: Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.

Racjonalne grodzenie

Zdarzają się przypadki grodzenia budynków znajdujących się obok siebie, co znacznie wydłuża drogę osobom w nich zamieszkujących.

Rozwiązanie: Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej ciche mieszkania i domy

Zdarzają się przypadki, że nowe budynki mają gorszą izolacją akustyczną niż wymagana.

Rozwiązanie: Wymóg przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku.

Niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy

Na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane balkony nie są wliczane do powierzchni zabudowy. Jednak zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego jest różnie, czasem są wliczane, czasem nie.

Rozwiązanie: Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów o planowaniu do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.

Materiał do pobrania

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie (...)

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA

Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tych zmian ZUS dostosował dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA  oraz ZUS RCA. Nowe wersje ZUS DRA oraz ZUS RCA dokumentów będzie można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne (...)

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Rachunki nie ominą nikogo, bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, mieszkasz w mieszkaniu spółdzielczym, czy też posiadasz tzw. odrębną własność. Problem jednak w tym, iż z zasady jest tak, iż faktyczne zużycie „mediów” to tylko cześć (...)

O instalacjach CCS

O instalacjach CCS

- Chcemy, aby dwie z planowanych przez Komisję Europejską demonstracyjnych instalacji wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla powstały na terenie Polski - powiedział wiceminister Adam Szejnfeld, podczas spotkania z eurodeputowanym Jerzym Buzkiem i przedstawicielami branży energetycznej. Rozmowy (...)

Blok szkolny czy materiał biurowy?

Blok szkolny czy materiał biurowy?

Okazuje się, że blok szkolny, w którym zapiski robi urzędnik, jest materiałem biurowym i trzeba od niego zapłacić 22 proc. VAT. Jeśli korzysta z niego uczeń, stawka podatku wynosi 7 proc.   (...)Wskazywała, że towary opatrzono odpowiednimi napisami (np. "blok szkolny"), a sprzedawano (...)

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych w ciągu roku muszą złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane. ##baner## Już 1 lipca rusza CEEB! Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana (...)

Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

Jakie są zalecenia GIS i MR dla zarządzających budynkami mieszkalnymi na czas epiedemii koronawirusa? Sprawdź. Obowiązki zarządzających budynkami mieszkalnymi  Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolenie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? ##baner## Zwolnienie (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

Jakie usprawnienia funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaplanowano? Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności (...)

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Od 11 października dotacje Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Uruchomienie pilotażu 11 października 2021 r. – w którym dostępne będą dotacje (...)

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji (...)

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Parlament zakończył prace na nowelizacją, która pozwoli szerszym kręgom odbiorców skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej (...)

Łatwiej o premię remontową

Łatwiej o premię remontową

Już są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Nowe rozporządzenie Z dniem 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie (...)

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA

Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do tych zmian ZUS dostosował dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA  oraz ZUS RCA. Nowe wersje ZUS DRA oraz ZUS RCA dokumentów będzie można wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne (...)

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Rachunki nie ominą nikogo, bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, mieszkasz w mieszkaniu spółdzielczym, czy też posiadasz tzw. odrębną własność. Problem jednak w tym, iż z zasady jest tak, iż faktyczne zużycie „mediów” to tylko cześć (...)

O instalacjach CCS

O instalacjach CCS

- Chcemy, aby dwie z planowanych przez Komisję Europejską demonstracyjnych instalacji wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla powstały na terenie Polski - powiedział wiceminister Adam Szejnfeld, podczas spotkania z eurodeputowanym Jerzym Buzkiem i przedstawicielami branży energetycznej. Rozmowy (...)

Blok szkolny czy materiał biurowy?

Blok szkolny czy materiał biurowy?

Okazuje się, że blok szkolny, w którym zapiski robi urzędnik, jest materiałem biurowym i trzeba od niego zapłacić 22 proc. VAT. Jeśli korzysta z niego uczeń, stawka podatku wynosi 7 proc.   (...)Wskazywała, że towary opatrzono odpowiednimi napisami (np. "blok szkolny"), a sprzedawano (...)

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych w ciągu roku muszą złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane. ##baner## Już 1 lipca rusza CEEB! Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana (...)

Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

Jakie są zalecenia GIS i MR dla zarządzających budynkami mieszkalnymi na czas epiedemii koronawirusa? Sprawdź. Obowiązki zarządzających budynkami mieszkalnymi  Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS za 3 miesiące

Zwolenie ze składek ZUS to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? ##baner## Zwolnienie (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

Jakie usprawnienia funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zaplanowano? Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności (...)

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Mieszkańcy Dolnego Śląska skorzystają z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych

Od 11 października dotacje Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Uruchomienie pilotażu 11 października 2021 r. – w którym dostępne będą dotacje (...)

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowa w drodze

Specustawa mieszkaniowej po konsultacjach publicznych Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. Na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne. To niektóre efekty konsultacji (...)

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

Parlament zakończył prace na nowelizacją, która pozwoli szerszym kręgom odbiorców skorzystać z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej (...)

Łatwiej o premię remontową

Łatwiej o premię remontową

Już są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Nowe rozporządzenie Z dniem 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Budowa wysokiego budynku

Budowa wysokiego budynku

Mieszkam w domu wolnostojącym (2 piętra). Na działce sąsiadującej z moją ma zostać wybudowany blok (10 pięter). Zasłoni on całkowicie moje południowe okna - dom będzie ciemny. Czy jest to zgodne (...)

Zakłócanie porządku publicznego

Zakłócanie porządku publicznego

W bloku mieszkalnym wszyscy mieszkańcy (mieszkający w jednej klatce schodowej) mają wykupione mieszkania. Czy w związku z tym klatka schodowa jest również własnością prywatna wszystkich? Czy można (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe (...)

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Z jakim podmiotem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?  Co do zasady powyższa umowa, może być zawarta z osobą, która posiada (...)

Sprzedaż majątku spółdzielni przez likwidatora

Sprzedaż majątku spółdzielni przez likwidatora

Spółdzielnia mieszkaniowa jest od czterech miesięcy w stanie likwidacji. Tuż po powstaniu przed kilkunastu laty spółdzielnia nabyła niewielki wyodrębniony lokal mieszkalny na zaspokojenie potrzeb (...)

Wentylacja w kuchni

Wentylacja w kuchni

W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, ponieważ jest poprowadzony (...)

Instalowanie krat w oknach

Instalowanie krat w oknach

12 lat temu założyłem na okno i drzwi balkonowe cienką kratę. Obecnie komisja zarządu osiedla każe mi usunąć ją bez podania podstawy prawnej. Mam spółdzielcze prawo do lokalu. Czy ta decyzja (...)

Budowa wysokiego budynku

Budowa wysokiego budynku

Mieszkam w domu wolnostojącym (2 piętra). Na działce sąsiadującej z moją ma zostać wybudowany blok (10 pięter). Zasłoni on całkowicie moje południowe okna - dom będzie ciemny. Czy jest to zgodne (...)

Zakłócanie porządku publicznego

Zakłócanie porządku publicznego

W bloku mieszkalnym wszyscy mieszkańcy (mieszkający w jednej klatce schodowej) mają wykupione mieszkania. Czy w związku z tym klatka schodowa jest również własnością prywatna wszystkich? Czy można (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe (...)

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Z jakim podmiotem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zawiera umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków?  Co do zasady powyższa umowa, może być zawarta z osobą, która posiada (...)

Sprzedaż majątku spółdzielni przez likwidatora

Sprzedaż majątku spółdzielni przez likwidatora

Spółdzielnia mieszkaniowa jest od czterech miesięcy w stanie likwidacji. Tuż po powstaniu przed kilkunastu laty spółdzielnia nabyła niewielki wyodrębniony lokal mieszkalny na zaspokojenie potrzeb (...)

Wentylacja w kuchni

Wentylacja w kuchni

W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, ponieważ jest poprowadzony (...)

Instalowanie krat w oknach

Instalowanie krat w oknach

12 lat temu założyłem na okno i drzwi balkonowe cienką kratę. Obecnie komisja zarządu osiedla każe mi usunąć ją bez podania podstawy prawnej. Mam spółdzielcze prawo do lokalu. Czy ta decyzja (...)

Termin zakończenia prac budowlanych

Termin zakończenia prac budowlanych

Została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, którego I piętro zostało oddane do użytku 5 lat temu. Czy istnieją przepisy określające termin, w jakim należy ostatecznie zakończyć budowę (...)

Termin zakończenia prac budowlanych

Termin zakończenia prac budowlanych

Została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, którego I piętro zostało oddane do użytku 5 lat temu. Czy istnieją przepisy określające termin, w jakim należy ostatecznie zakończyć budowę (...)

Garaż blaszak jako ekspozycja

Garaż blaszak jako ekspozycja

Posiadam firmę handlową, która m.in. w swojej ofercie posiada garaże blaszaki, altany ogrodowe itp. Sklep znajduje się na terenie dzierżawionej, ogrodzonej działki o pow. 25 arów. Czy w ramach (...)

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Budowa została zakończona w 1993r., a więc przed wejściem w życie obowiązującego Prawa budowlanego ( pod (...)

Istota i pojęcie

Istota i pojęcie "nieruchomości"

Zadałem pytanie, które wraz z uzyskaną odpowiedzią, cytuję poniżej. Odpowiedź, choć ciekawa i pouczająca, nie satysfakcjonuje mnie. Chodziło mi o to, że zapis art. 46 par. 1 kc , mówi o tym, (...)

Budowa ogrodzenia od ulicy

Budowa ogrodzenia od ulicy

Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie odcinające mnie od ulicy (...)

Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

Budowa ogrodzenia wysokości 2 m

Czy budowa ogrodzenia od strony granicy z inną działką wymaga zgłoszenia w urzędzie bądź uzyskania pozwolenia na budowę? Dodam, że ma być to ceglany murek wysokości 2 m, zbudowany na trwałym (...)

Wymagania w stosunku do budowy zjazdu z drogi publicznej

Wymagania w stosunku do budowy zjazdu z drogi publicznej

Jakie wymagania w stosunku do budowy zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości, nakłada ustawa o drogach publicznych? Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, budowa lub przebudowa (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Stodoła została odbudowana przez poprzedniego właściciela po pożarze bez wymaganego pozwolenia. Odbudowy dokonano za wiedzą urzędu gminy, za pieniądze wypłacone z ubezpieczenia. Stodołę odbudowywała (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy

Czy przystępując do budowy domu jednorodzinnego muszę mieć pozwolenie na wzniesienie (wybudowanie) tymczasowego ogrodzenia okalającego teren budowy? Jestem przekonany co do konieczności uzyskania (...)

Remont hali handlowej

Remont hali handlowej

Kupując grunt stałem się właścicielem hali handlowej /tak jest obecnie użytkowana /. Poprzedni właściel nie dopełnił niezbędnych formalności .Przejmując halę doprowadziłem ją do stanu używalności (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Budowa ogrodzenia

Budowa ogrodzenia

Co mówi prawo o sposobie wykonania ogrodzenia między sąsiadami (wieś, żadnej drogi twardej w pobliżu)? Chodzi mi głównie o odległości pomiędzy ogrodzeniami i o to, kto musi być obecny przy (...)

Budowa ogrodzenia

Budowa ogrodzenia

Zamierzam wybudować ogrodzenie z siatki drucianej i metalowych słupków, bez fundamentów i murków w granicy mojej działki sąsiadującej z drogą publiczną z jednej strony i drogą gruntową prowadzącą (...)

Budowa wędzarni

Budowa wędzarni

Czy na wsi można wybudować wędzarnię gospodarczą do własnych celów bez zgłaszania tego, czy należy zgłosić ten zamiar w starostwie? Wędzarnię zamierzam pokryć zadaszeniem o pow. ok. 8 mkw. (...)

Budowa wiaty a postępowanie administracyjne

Budowa wiaty a postępowanie administracyjne

Czy budowa wiaty, która będzie chroniła mój samochód przed warunkami atmosferycznymi wymaga wszczęcia procedury administracyjnej? Budowa wiaty o powierzchni do 25 m²  (...)

FORUM PRAWNE

Blok przed oknami

Blok przed oknami Witam, bardzo proszę o poradę, chciałbym zgłosić wniosek o kontrolę budowlaną bloku który wybudowano mi centralnie przed oknami balkonu. Jest to strona południowa a więc jedyna (...)

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie.

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie. Witam . Mam takie oto pytanie, mieszkam w bloku z azbestu, blok przeznaczony jest do rozbiórki ale mieszka w nim jeszcze 10 rodzin z czego tylko 4 płacą. (...)

Mieszkanie policyjne

Mieszkanie policyjne Witam ! Chciałbym prosic o porade w pewnej sprawie, a wygląda ona tak: Moj ojciec 40 lat temu dostał służbowe mieszkanie od policji, niestety ostatnio zmarł, a to on był głownym (...)

BLOK DO WYBURZENIA

BLOK DO WYBURZENIA Witam! jestem zameldowana razem z tata w mieszkaniu własnościowym. Ponieważ nasze bloki maja iść do wyburzenia spółdzielnia zaproponowała zamianę mieszkania . zaanacze (...)

Jak ocieplić blok?

Jak ocieplić blok? Jest taka sytuacja, że w naszym bloku właściciele 4 mieszkań (na 10) nie chce zgodzić się na ocieplenie budynku. Czy w takiej sytuacji jest jakiś sposób, aby administracyjnie (...)

Kamera skierowana na sąsiedni blok.

Kamera skierowana na sąsiedni blok. Heja, razem z kumplem zamontowaliśmy kamerę w pudełku po butach na jego oknie. Na przeciwko niego mieszkają młode studentki, ponieważ jest to ostatnie piętro (...)

czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy

czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy s-pnia domaga się wnoszenia opłaty "eksploatacyjnej" za 1/2 pow.wspólnego/zabudowanego/korytarza (...)

Wandale zniszczyli blok a mieszkańcy za to płacą

Wandale zniszczyli blok a mieszkańcy za to płacą W ostatnim czasie został niesamowicie popisany blok w którym mieszkam, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Wiemy, że nie zrobił tego żaden mieszkaniec (...)

Uciążliwy remont

Uciążliwy remont Dzień dobry! Od 8 miesięcy moi sąsiedzi zza ściany (mieszkam w bloku) prowadzą gruntowny remont. Zarówno w dni powszednie jak i w weekendy potrafią z różnymi odstępami czasu (...)

Remont dachu i zalane mieszkanie

Remont dachu i zalane mieszkanie Witam. Kilka dni temu wykonywano remont dachu w bloku w którym mieszkam. Prezes spółdzielni zlecił pewnej firmie naprawę dachu i ta skończyła niedawno pracę. Problem (...)

Blok przed oknami

Blok przed oknami Witam, bardzo proszę o poradę, chciałbym zgłosić wniosek o kontrolę budowlaną bloku który wybudowano mi centralnie przed oknami balkonu. Jest to strona południowa a więc jedyna (...)

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie.

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie. Witam . Mam takie oto pytanie, mieszkam w bloku z azbestu, blok przeznaczony jest do rozbiórki ale mieszka w nim jeszcze 10 rodzin z czego tylko 4 płacą. (...)

Mieszkanie policyjne

Mieszkanie policyjne Witam ! Chciałbym prosic o porade w pewnej sprawie, a wygląda ona tak: Moj ojciec 40 lat temu dostał służbowe mieszkanie od policji, niestety ostatnio zmarł, a to on był głownym (...)

BLOK DO WYBURZENIA

BLOK DO WYBURZENIA Witam! jestem zameldowana razem z tata w mieszkaniu własnościowym. Ponieważ nasze bloki maja iść do wyburzenia spółdzielnia zaproponowała zamianę mieszkania . zaanacze (...)

Jak ocieplić blok?

Jak ocieplić blok? Jest taka sytuacja, że w naszym bloku właściciele 4 mieszkań (na 10) nie chce zgodzić się na ocieplenie budynku. Czy w takiej sytuacji jest jakiś sposób, aby administracyjnie (...)

Kamera skierowana na sąsiedni blok.

Kamera skierowana na sąsiedni blok. Heja, razem z kumplem zamontowaliśmy kamerę w pudełku po butach na jego oknie. Na przeciwko niego mieszkają młode studentki, ponieważ jest to ostatnie piętro (...)

czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy

czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy czy muszę płacic za 1/2 korytarza-blok spółdzielczy s-pnia domaga się wnoszenia opłaty "eksploatacyjnej" za 1/2 pow.wspólnego/zabudowanego/korytarza (...)

Wandale zniszczyli blok a mieszkańcy za to płacą

Wandale zniszczyli blok a mieszkańcy za to płacą W ostatnim czasie został niesamowicie popisany blok w którym mieszkam, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Wiemy, że nie zrobił tego żaden mieszkaniec (...)

Uciążliwy remont

Uciążliwy remont Dzień dobry! Od 8 miesięcy moi sąsiedzi zza ściany (mieszkam w bloku) prowadzą gruntowny remont. Zarówno w dni powszednie jak i w weekendy potrafią z różnymi odstępami czasu (...)

Remont dachu i zalane mieszkanie

Remont dachu i zalane mieszkanie Witam. Kilka dni temu wykonywano remont dachu w bloku w którym mieszkam. Prezes spółdzielni zlecił pewnej firmie naprawę dachu i ta skończyła niedawno pracę. Problem (...)

Brak kontaktu z kupującym po zwrocie towaru przez 3 lata!

Brak kontaktu z kupującym po zwrocie towaru przez 3 lata! Witam, Mój problem jawi się następująco: Sprzedałem silnik na allegro za ok. 1800 złotych, sprawdziłem ciśnienie oleju, żeby uniknąć (...)

Porady prawne